duminică, 27 ianuarie 2013

ISTORIE SOCIALĂ

Autor :  Florian Tanasescu                
Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a cumpara de la editura)

An aparitie :2009
Editia a VI-a, revăzută şi completată

ISBN 978-973-163-386-2
Nr pagini :300
Pret : 26,8 leiDescriere:
Acest curs are menirea să deschidă orizontul intelectual al studenţilor, prin noi şi importante cunoştinţe, şi să le consolideze pe cele dobândite. Se vrea să fie, deopotrivă, şi un mijloc de acomodare cu cercetarea istoriei sociale, cu acel domeniu dificil de activitate care furnizează mereu date noi şi relevante celor aflaţi la catedră.
           Fiecare temă este însoţită de o sinteză, care răspunde punctual la problemele prezentate. Sinteza are menirea de a facilita perceperea şi însuşirea temei respective. De asemenea, la finalul fiecărei teme se găsesc o listă cuprinzând concepte-cheie şi extinderi, o bibliografie minimală şi sursele citate în textul temei respective. O listă de întrebări referitoare la cele mai importante aspecte pe care le conţine tema examinată are menirea de a fixa cât mai bine şi mai corect noţiunile fundamentale ale părţii respective din curs.
Cuprins:Cuvânt-înainte ………………………………………………... 5

I. Cunoaştere socială versus legitimarea ştiinţelor socio-umane … 7
1. Finalitatea cognitivă a ştiinţelor sociale …………………... 7
2. Istorie, filosofie, sociologie – convergenţe şi distincţii …… 9
3. Originile şi evoluţia istoriei sociale …………………….…. 15
3.1. De la începuturi până la Şcoala „Analelor” ………… 15
3.2. Prima şcoală de istorie socială; consolidarea „statutului” ştiinţific al disciplinei …….. 19
3.3. Preocupări şi concretizări româneşti în spaţiul istoriei sociale ………….. 24

II. Sursele istoriei sociale, obiective ştiinţifice, metode şi tehnici
de cercetare ………………………………………….……….. 35
1. Surse ………………………………………………………. 35
2. Obiective ştiinţifice ……………………………………….. 39
3. Metode şi tehnici de cercetare …………………………….. 45

III. Extinderea spaţiului de manifestare a istoriei sociale.
Proliferarea investigaţiilor asupra surselor orale ………….. 53
1. Ce este istoria orală; relevanţa ei ştiinţifică; scurt istoric al
evoluţiei sale ……………………………………………… 53
2. Recuperarea mărturiilor orale ……………………………… 59
2.1. Mărturiile orale – câteva aspecte teoretice şi conceptuale…….. 61
2.2. Investigarea surselor orale ………………………….. 63

IV. Perspectiva realizării sintezelor sociale. O abordare pragmatică a studiilor de istorie socială ….. 72
1. „Calea de mijloc” sau forţarea „extremelor”; parcelare sau sinteză socială …….. 72
2. Timpul şi spaţiul social ca dimensiuni ale realităţii sociale ... 77
2.1. Clasificări lineare, cronologic-cauzale sau un alt orizont interpretativ al evoluţiei societăţii …... 79
3. Limbajul social …………………………………………….. 84

V. Destinul european al lumii româneşti ………………………... 92
1. Teritoriul – un dat natural sau un act al voinţei colective …. 92
2. Jocul factorilor şi condiţiilor istorice. Avans, stagnare şi regres în spaţiul sud-est european …... 95
3. Resursele, naturale – binecuvântare sau povară pentru români ……… 100
4. Geografia variabilă a spaţiului românesc. Evoluţia volumului şi structurii populaţiei ….... 104

VI. Natură, om, comunitate românească ……………... 126
1. Apariţia fiinţei umane. Imaginea omului primitiv ……….. 126
2. Condiţiile mediului natural; particularităţile teritoriului românesc; adaptarea la mediu …. 129
3. Individualizare etnică: premise, faze evolutive, trăsături … 135
4. Prototipul antropologic şi modern al autohtonilor ………... 144

VII. Începuturile şi evoluţia vieţii sociale ………………………… 150
1. Constrângeri, restricţii şi factori favorizanţi ai relaţiilor interumane …………... 150
2. Omul, fiinţă socială. Detaşarea de regnul animal. Apariţia şi dezvoltarea vieţii sociale …....... 152
3. Geneza şi evoluţia diferenţierilor sociale ………………… 158

VIII. Consolidarea sistemului clientelar şi a dezvoltării dependente.
Tendinţe timpurii de periferializare a comunităţilor sud-est europene …….. 169
1. Migratori şi autohtoni. Definirea unui nou tip de evoluţie socială ……….. 169
1.1. Natura şi esenţa raporturilor cu migratorii. Sistemul tributal şi efectele lui în plan social … 172
1.2. Obştea ţărănească – expresie socială a comunităţilor agrare şi reactiv antidominator …. 176
2. Succesiunea tipurilor dominatorii. „Modelul” dezvoltării dependente ……182

IX. Comunităţi rurale şi urbane. Accentuarea caracterului agrar al societăţii româneşti …… 196
1. Geneza, tipologia şi evoluţia satului românesc …………... 196
2. Apariţia oraşelor. Ipoteze, căi şi modalităţi de constituire. „Oraşul românesc” ca produs autohton …... 209
3. Influenţa factorilor endogeni şi exogeni asupra comunităţilor teritoriale...... 221

X. Structuri şi raporturi sociale (I). Evoluţia lentă spre modernism ……. 228
1. Dominanta agrară a structurilor sociale – efect al eternizării „problemei ţărăneşti” …. 229
2. Esenţa raporturilor agrare. Distincţii „locale” ……………. 238

XI. Structuri şi raporturi sociale (II). Accelerarea ritmurilor dezvoltării moderne ……….. 249
1. Consecinţe ale tendinţelor modernizatoare: burghezie, muncitorime, clase de mijloc … 249
2. Dominanta burgheză a structurii sociale şi de clasă ……… 265

XII. Societate-naţiune ……………………... 279
1. Aspecte teoretice …................. 279
2. Societatea ca sistem social. Geneza şi evoluţia societăţii şi a naţiunii ….. 284
3. Problema naţională – problemă socială primordială.
Perspective şi împliniri ale idealului naţional. Statul naţional-unitar …............. 288

Bibliografie generală ………………………………………… 292

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu