joi, 24 ianuarie 2013

PROBLEME ACTUALE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALEAutor : Lucian Cochinescu                
Editura Paralela 45 (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia UNIVERSITARIA
An aparitie :2008

ISBN  978-973-47-0337-1
Nr pagini :488
Format ?
Pret : 35 lei
Descrierea editurii:
„Cartea domnului Cochinescu se inscrie in perimetrul experientelor si incercarilor de reluare, reexaminare si reformulare a unor aspecte majore ale psihologiei sociale. Alcatuita din saisprezece capitole, lucrarea cuprinde intr-o maniera exhaustiva toate acele probleme de continut care nu pot lipsi din nicio sinteza psihosociologica moderna. Ea se deschide prin prezentarea coordonatelor de definire ale obiectului psihologiei sociale si prin consideratii de ordin istoric si metodologic, continua cu referiri la cognitie, atitudini si comunicare umana, ca forme specializate de interactiune si influenta, se opreste succint asupra unor fenomene de grup caracteristice, cum sunt cooperarea, competitia si conflictul, conducerea si influenta sociala si insista asupra specificului psihosocial al prieteniei si dragostei, ca modalitate de relationare socioafectiva. Nu lipseste nici tratarea unei teme extrem de actuale, comportamentul prosocial, ca expresie a laturii etico-sociale a naturii umane. Practic este omis nimic din ceea ce formeaza obiectul psihologiei sociale.”
Prof. univ. dr. Pantelimon Golu
 
Cuprins:


Cuvant inainte /7
In loc de prefata /11

CAPITOLUL I. Ce este psihologia sociala? 15
                Nivelururi de analiza in psihologia sociala /17
                Etapele dezvoltarii /18
        Scurt istoric al psihologiei sociale /19
                Inceputurile psihologiei sociale (1880-1935) /19
                Psihologia sociala a lui McDougall /20
                Volkerpsychologie /21
                Psihologia multimilor /21
                Behaviorismul. Psihologia sociala a lui F. Allport /22
                Psihologia gestaltista . Marele pas inainte in psihologia sociala: sherif si Lewin /23
                Perioada clasica sau “epoca de aur” (“the golden age”) a psihologiei sociale /24
                Perioada moderna a psihologiei sociale (dupa 1960) /24
                Psihologia sociala in romania /26
        Psihologie sociala sau psihosociologie? /27
        Obiectul de studiu al psihologiei sociale /28
        Teorii in psihologia sociala /29
                Perspectiva socioculturala /30
                Perspectiva evolutionista /30
                Perspectiva invatarii sociale /31
                Perspectiva fenomenologica /31
                Perspectiva cognitiei sociale /31
        Relatiile psihologiei sociale cu alte ramuri ale psihologiei /32
        Psihologia sociala si alte stiinte fundamentale si aplicative /33
        Principii etice in psihologia sociala /35
        Termeni de referinta /38

CAPITOLUL II. Metode de cercetare in psihologia sociala /39
        Consideratii generale /39
        Metode /44
                Metoda observatiei /44
                Studiul de caz si Arhivele (studiul documentelor oficiale) /45
                Ancheta psihologica /46
                Chestionarul /47
                Interviul /48
                Experimentele /50
                Metoda sociometrica /67
                Notiunea de “Tele” si de “atom social” /68
                Tehnica de lucru /69
                Sociograma individuala /71
                Sociograma solara individuala /72
                Sociograma colectiva /73
                Reguli de inerpretare /77
        Concluzii /77
        Termeni de referinta /77

CAPITOLUL III. Atribuirea /79
        Consideratii generale /79
                Perceptia persoanei /79
                Definirea atribuirii /82
                Teoriile atribuirii /83
                Actori si Observatori /83
        Teoria inferentelor corespondente /84
        Modelul covariantei /86
        Atribuirea situationala versus atribuire dispozitionala /90
        Atribuirea succesului si esecului /92
        Profetia autorealizatoare /92
        Locul controlului si nevoia de control /94
        Principiul economiei activitatii psihice /95
                Eroarea fundamentala de atribuire /96
                Efectul de Halo /97
                Efectul Poliana /98
        Termeni de referinta /99

CAPITOLUL IV. Atitudinile si schimbarea lor /101
        Conceptul de atitudine /101
                Atitudinea fata de sine /105
        Ce este persuasiunea ? /109
                Definire /109
                Influentarea ca proces. Noua legi ale acesteia: Kevin Hogan, 1996 /110
                Atitudinile ferme rezista la persuasiune /113
                Cum poate fi masurata schimbarea atitudinala /115
                Drumul central si drumul periferic al persuasiunii /117
        Factorii care influenteaza procesarea sistematica a mesajului persuasiv primit /118
                Motivatia /118
                Capacitatea procesarii mesajului /119
                Teoria raspunsurilor cognitive la persuasiune /119
        Oamenii cauta acuratetea /121
                Credibilitatea si atractivitatea sursei de persuadare /121
                Calitatea de membru al grupului /123
                Accesibilitatea ideilor /124
                Alti factori care influenteaza acuratetea procesarii informatiilor /125
        A fi consecvent cu tine insunti /126
                Teoria echilibrului cognitiv a lui Heider /126
                Teoria disonantei cognitive a lui Festinger /126
                Preferinta pentru consistenta cognitiva /129
        Obtinerea aprobarii sociale /130
                Rolul audientei /130
                Anticiparea discutiei /131
        Termeni de referinte /131

CAPITOLUL V. Analiza grupurilor /133
        Definire si clasificari /133
        Formarea grupurilor. Ratiuni /140
        Multimile /141
        Sistemul ro-status-urilor sociale /144
        Coeziunea grupului /146
        Structura comunicarii in grup /149
        Productivitatea grupului /151
        Efectul de facilitate sociala. Simpla prezenta a celorlalt /153
        Lenea sociala /156
        Termeni de referinta /159

CAPITOLUL VI. Relatiile intergrupale /161
        Cooperare, competitie, conflict /161
        Cooperare versus conflict. Dilemele sociale /164
                Egoism vesus Altruism /164
                Dileme sociale /165
        Teorii cu privire la generarea si intretinerea conflictului /167
                Teoria “tapului ispasitor” /167
                Personalitatea autoritara /168
                Teoria conflictului real /170
                Teoria “privarii relative” /171
                Categorizare si identitate sociala /172
                In-group / Out-group /173
        Implicatiile conflictului intergrupal /173
        Rezolvarea conflictului intergrupal /176
                Ipoteza contactului /176
                Ipoteza contactului extins /176
                Amenintari reale sau simbolice? 177
                Decategorizarea si recategorizarea /178
                Cum se obtin comportamentele dezirabile din punct de vedere social? /178
                Negocierea /179
        Termeni de referinta /181

CAPITOLUL VII. Atitudini intergrupale /183
        Punerea problemei /183
                Atitudinea fata de sine /183
                Compararea cu ceilalti si cu alte grupuri /185
        Stereotipurile /186
        Prejudecatile /188
        Discriminarea /189
        Reprezentarile sociale /190
        Stereotipurile, prejudecatile si discriminarea – fatete diferite ale atitudinilor intergrupale /193
                Out-sider-ii /194
                Reeducarea stereotipurilor, prejudecatilor si discriminarilor /199
        Termeni de referinta /200

CAPITOLUL VIII. Fenomene psihosociale ale conducerii: lider & lidership /201
        Conceptele de lider si leadership /201
        Portretul unui lider /202
        Leadership-ul sau fenomenul conducerii /205
        Personalitatea liderului /206
        Lideri tranzactionali si lideri transformationali /208
        Stilul de conducere /210
                Clasificare /210
                Stilul autoritar sau autocratic /212
                Stiluri mixte de conducere /213
                Lider formal si lider informal /215
        Dimensiunea “sarcina-relatii” in analiza leadesrship-ului /216
        Liderul ca persoana centrala /216
        Deciziile de grup /218
        Puterea /222
        Termeni de referinta /224

CAPITOLUL IX. Comunicarea umana /225
        Punctul de vedere al unui filosof /225
        Definitie /227
        Modele comunictionale /228
                Teoriile informationale /228
Teoriile constructiviste /230
                Contributia lui R. Ghiglione /232
                Teoriile semiotice /233
                Teoria comportamentala /234
        Functiile comunicarii /234
        Formele comunicarii /236
                Criterii de clasificare /236
                Comunicarea de masa si comunicarea interpersonala /237
                Comunicarea verbala / non-verbala /243
                Noi perspective in analiza formelor de comunicare: P.N.I. /244
        Comunicarea asertiva si persuasiunea /245
        Comunicarea responsiva si empatia /246
        Structura de comunicare si reteaua de comunicare /249
                Structura de comunicare /249
                Reteaua de comunicare /250
        Modalitati de optimizare a comunicarii /251
                Atitudinea de interpretare /252
                Atitudinea de evaluare /252
                Atitudinea de ajutor sau consiliere /252
                Atitudinea de chestionare sau atitudinea de ancheta /253
                Atitudinea de comprehensiune /254
        Teoria integranta a comunicarii propusa de Alex Muncchielli /256
        Termeni de referinta /258

CAPITOLUL X. Influenta sociala /259
        Ce este influenta sociala ? /259
        Formele influentei sociale /261
Studiul lui Asch asupra conformitatii /264
                Complianta. Tehnica “Piciorul in usa” /267
                Obedienta. Experimentul socant a lui Milgram /270
        Oamenii vor sa faca alegeri corecte /274
Autoritatea /274
 Validarea sociala /276
                 Isteria colectiva /276
                 Nesiguranta /277
Consensul si similaritatea /278
        Cat de importanta este aprobarea sociala /280
                Normele sociale /280
                “Usa in nas” /281
                Imaginea de sine si influenta sociala /283
        Tehnicile de influenta sociala bazate pe obtinerea angajamentului /283
                Piciorul in usa /284
                Amorsarea /284
                Momeala /286
                Tehnica etichetarii /286
                Angajamentele publice si private /286
        Corelatele de personalitate ale influentei sociale /287
                Influenta minoritara /290
        Termeni de referinta /295

CAPITOLUL XI. Prietenia si afilierea /297
        Nevoia de afiliere /297
        Masurarea atractiei interpersonale /301
        Ce este prietenia ? /304
        Prietenii ca sursa de informatie /305
                Tipuri de informatii vizate /305
                Nesiguranta /305
                Confidentele /306
                Distorsiunea informatiilor /306
                Similaritatea /307
                Stima de sine /307
        Agreabilitate si dominanta /309
        Obtinerea suportului emotional /312
        Afilierea serveste nevoii de status-rol /314
        Afilierea si obtinerea de avantaje materiale /315
                Reciprocitatea /315
                Echitatea si regulile schimbului social /316
                Regulile schimbului in Occident /318
                Proximitatea /318
        Similaritatea de atitudini si prietenia /320
        Concluzii /322
        Termeni de referinta /323

CAPITOLUL XII. Dragostea si relatia de cuplu /325
        Caracteristicile definitorii ale iubirii /325
        Iluzia cuplului /332
        Putem vorbi de mai multe tipuri de iubire? /334
        Atasamentul /335
                Pattern-urile de atasament infantil /335
                Perpetuarea stilurilor de atasament infantil in viata adulta /336
                Atasament si amenintare /338
        Natura pasiunii /339
                Teoria bifactoriala a iubirii /339
                Efectul “Romeo si Julieta” /341
                Teoria facilitarii /341
        Masurarea dragostei /342
        Scopurile relatiei de cuplu /343
                Obtinerea satisfactiei sexuale /343
                Hormonii /344
                Atractivitatea si dezirabilitatea sexuala /345
                Atitudini sexo-sexuale /346
                Gelozia /349
                Formarea unei familii /350
                Accesul la resursele materiale si statut social /351
                Echitatea schimburilor /352
        Cine-si doreste un partener dominant? /352
        Casatoria /353
                Cum ne alegem partenerul de casatoriei /353
                Bucuriile si impactul casatoriei /354
        Declinul dragostei /356
                Cauze /356
                Cum poate fi imbunatatita comunicarea in cadrul cuplului /360
                Despartirea si divortul /361
                Adaptarea post-relationala /365
        Studiu de caz /366
                Viata amoroasa a regelui Henry al VIII-lea al Angliei /366
        Termeni de referinta /367

CAPITOLUL XIII. Psihologia diferentelor dintre sexe /369
        Diferente reale sau sterotipii /370
        Gandesc barbatii si femeile diferit? /372
        Diferentele dintre sexe la capitolul status si putere /374
        Eficacitatea in conducere si diferentele dintre sexe /375
        Dominanta sociala si diferentele intre sexe /377
        Barbatii, femeile si rezistenta la persuasiune /378
        Barbatii, femeile si si conformismul public /380
        Diferentele dintre sexe si relatiile de prietenie /381
        Comportamentul sexual si diferentele dintre sexe /383
                Atractivitatea fizica si dezirabilitatea sexuala /383
                Stilul de abordare preferat /383
                Atitudinea fata de aventurile de-o noapte /384
                Gelozia si diferentele dintre sexe /386
                Sexul si dragostea /387
                Ce cauta barbatii, ce cauta femeile /387
                Identificarea cu sex-rolul si androgenia /389
        Discriminarea sexuala pe piata muncii /390
        Comportamentul agresiv si diferentele dintre sexe /391
        Termeni de referinta /394

CAPITOLUL XIV. Agresivitatea /395
        Agresivitatea – definitie, tipologizare si delimitari conceptuale /395
        Criterii de analiza  /398
                Perspectiva biologic-etologica /398
                Perspectiva psiho-sociologica /401
                Teoria invatarii sociale /403
        Violenta in familie – tradarea absoluta /405
        Relatie si cadru in agresivitate /408
                Influenta drogurilor asupra agresivitatii /408
                Factorii de personalitate si agresivitatea /409
                Influenta mass-media asupra agresivitatii /411
                Pornografie si agresivitate /413
        Modalitati de prevenire si de reducere a agresivitatii /414
        Termeni de referinta /417

CAPITOLUL XV. Comportamentul pro-social /419
        Caracterizare generala /419
                Un eveniment declansator /419
                Definire /421
                Formele comportamentului pro-social /422
                Bunavointa /422
                Altruismul /422
        Modele explicative /425
                Perspective sociologice /425
                Perspectiva sociobiologiei asupra comportamentului prosocial /426
                Teoriile invatarii si comportamentul pro-social /427
                Teoria actiunii sociale /431
        De ce nu intervin “spectatorii” in situatii de urgenta ? /432
        Imaginea de sine si comportamentul prosocial /434
                Etichetarea sociala /436
                De ce nu ne ajutam uneori prietenii? /436
                Stima de sine si refuzul de a cere ajutor /437
        Cum influenteaza starea sufleteasca comportamentul prosocial? /438
        Alte variabile ce influenteaza comportamentul prosocial /440
        Studiu de caz: Sempo Sugihara /441
        Termeni de referinta /443

CAPITOLUL XVI. Stresul ca fenomen prosocial /445
        Stresul = definitie si principalele caracteristici /445
                Definitie /445
                Sindromul adaptarii generale (S.A.G.) /448
                Cele trei stadii ale reactiei la stre /448
                Raspunsul tip “lupta sau fugi” (reactia de panica) /449
        Tipuri de stres /450
        Categorii de factori stresanti si evaluarea lor /453
        Consecintele stresului pe plan fiziologic si psihologic /457
                Tulburarile psihosomatice si psihogeniile /457
                Stresul si influenta sa asupra performantei comportamentale /461
                Sentimentul detinerii controlului /462
                Teoria neajutorarii invatate /462
                Mecanismele de reglare a stresului zilnic /463
                Diferite tipuri de anguase /465
        Termeni de referinta /466

Repere bibliografice /467
Fisa de prezentare Lucian Cochinescu /475


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu