vineri, 21 august 2015

BOALA, O MEMORIE GENEALOGICA. Cum sa-ti interpretezi istoria familiala pentru a te vindeca

Autor : Elisabeth Horowitz      
Editura Philobia
Colectia Psihogenealogia
An aparitie :2015
Traducerea?
ISBN 978-606-8560-30-4
Nr pagini : 240
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 27 lei la Editura, 25 lei la eusunt, 27 lei la libris
Descrierea editurii:

Arborele genealogic are un rol important în declanşarea unei maladii. De multe ori există o legătură profundă între boală şi amintirea unui eveniment traumatic din trecutul familial care-şi exercită astfel influenţa asupra vieţilor urmaşilor. De la infarctul miocardic la cancer, de la ulcerul gastroduodenal la depresie, numeroase tulburări de sănătate pot fi înţelese mai bine prin cunoaşterea arborelui genealogic al pacientului. Moartea prematură a părinţilor sau/şi a fraţilor sau surorilor, accidente, sinucideri, preferinţa părinţilor pentru unul din copii, neînţelegerile grave între membrii familiei, căsătorii fără iubire, divorţuri, legături extraconjugale, relaţii incestuoase, secretul asupra originii unui copil ori asupra cauzelor decesului unui membru al familiei, neîmplinirile profesionale, traumele provocate de evenimente istorice, expatrieri etc. – toate aceste evenimente din trecutul familial rămân o masă confuză atâta timp cât conştiinţa nu a operat o clarificare a acestora. Pentru a ne sustrage programelor genealogice şi riscului de a dezvolta o anumită maladie este imperativ să ne cunoaştem antecedentele familiale.

Cuprins:

Cuvânt înainte ... 3

   1. Arborele genealogic şi originile vieţii corporale ... 7
   Conceperea copilului sau prima amprentă (7) • Conceperea copilului stă sub influenţa istoriei familiale (9) • Copilul a fost dorit numai de mamă (10) • Copilul a fost dorit numai de tată (10) • Secretele existente în jurul conceperii copilului (11) • Respingerea sau acceptarea viitorului copil în funcţie de sexul acestuia (12) • Evenimente familiale majore survenite în timpul sarcinii şi a naşterii propriu-zise (13) • Circumstanţele perioadei de sarcină şi cele în care are loc naşterea (14) • Moştenirea prenumelui (15) • Copilul se naşte la o dată înscrisă dinainte în arborele genealogic (17) • Locul ocupat printre fraţi (19)

   2. Boala - retrăirea unor suferinţe familiale ... 21
   Rolul structurii familiale în geneza bolii (23) • Idealizarea periculoasă a familiei de origine (26) • Personalitatea bunicilor (29) • Lipsa de implicare a tatălui (31) • Mama (33) • Atitudini parentale ambivalenţe (34) • Confuzia rolurilor parentale (35) • Copilul - părintele propriilor părinţi şi/sau al fraţilor şi surorilor sale (36) • Abuzurile (37) • Copilul substitut (38) • Lipsa afecţiunii fizice (39) • Reacţiile la separare sau la carenţele afective îndelungate (42) • Absenţa unei comunicări autentice; influenţa unor predicţii parentale (43) • Conflicte cu fraţii şi surorile din cauza preferinţei părinţilor pentru un copil sau al¬tul (44) • Aspectele diferite ale abandonului (45) • Feţele posesivităţii (46) • Destrămarea familiei (46) • Cumul de disfuncţii genealogice grave (47) • Ancorări insuficiente sau negative ale individului în propria filiaţie; premisele bolii (48)

   3. Boala - reacţie la unele schimbări din sânul filiaţiei ... 49
   Căsătorii, naşteri, decese (50) • Capitalul afectiv (51) • Ce se întâmplă la nivelul celulei familiale atunci când se manifestă simptomul? (52) • Fiecare schimbare la nivelul arborelui genealogic poate să dea naştere unui răspuns organic (53) • Reacţii la dispariţia tatălui (57) • Reacţia la moartea unui părinte ca¬re a avut o influenţă pozitivă asupra copilului (60) • Reacţia descendentului la oprirea funcţiilor reproducătoare ale mamei (menopauză) (62) • Reacţii faţă de căsătorie (63) • Beneficiile secundare ale bolii (66) • Reacţia la pierderea statutului social în generaţia bunicilor (70) • Transmiterea unui rol genealogic în cadrul familiei (72) • Decesul poate fi elementul hotărâtor în reactualizarea unei carenţe genealogice anterioare (77) • Re¬acţia părinţilor la intrarea unui copil în câmpul muncii (79) • Pierderea unui sprijin necondiţionat (82) • Reactualizarea unor probleme din cauza unor evenimente existente în arborele genealogic al partenerului de viaţă (84) • Frica de reîntoarcerea părintelui decedat (85) • Reacţia filiaţiei la pubertate (87) • Reacţia la infidelitatea partenerului (88) • Programele genealogice (89) • Reacţia corporală la internarea unui părinte (91) • Reacţia la naşterea unui copil căruia i se dă prenumele unui membru al familiei aflat în viaţă (92) • Reacţia unui părinte atunci când copilul său intră la pubertate (92)

   4. Secretele de familie şi consecinţele lor asupra sănătăţii ... 95
   Decalajul între ceea ce declară familia şi adevăr poate să dea naştere unor probleme de sănătate (96) • Secretul asupra filiaţiei (98) • Secretul poate să reprezinte un pericol pentru viaţă (102) • Secrete despre copiii avortaţi (103) • Cel mai mare secret (103) • Secretele referitoare la bani şi influenţa lor asupra vieţii corporale (104) • Problemele de sănătate şi circumstanţele ascunse ale unor decese (107) • Deţinătorii secretului (109) • Simptomul poate să fie o repetiţie, consecinţa secretului (111) • Descoperirea unui secret prin intermediul bolii (112)

   5. Reapariţia aceluiaşi simptom în familie ... 115
   Reapariţia aceluiaşi simptom permite reafirmarea filiaţiei (116) • Identificarea involuntară sau... în căutarea părintelui bolnav (117) • Identificarea inconştientă cu un părinte ostil filiaţiei (118) • Identificarea cu o imagine parentală sadică (120) • Identificarea cu un părinte idealizat (120) • Identificarea unei persoane cu părintele care 1-a favorizat (121) • Identificarea copilului cu predecesorul de acelaşi sex al cărui prenume îl poartă (122) • Identificarea copilului cu un părinte de care a fost separat în tinereţea sa (123) • Individul dezvoltă simptomul pentru a-şi salva părintele după ce a murit (124) • Obiectul activităţii unui predecesor se poate transforma în simptom (125)

   6. Boala apare atunci când descendentul împlineşte o vârstă defavorabilă în cadrul filiaţiei ... 129
   La ce vârstă apare simptomul? (129) • Ce înseamnă pentru filiaţie o vârsta defavorabilă? (130) • Pentru protejarea filiaţiei, generaţia care a trăit trauma este salvată (131) • Simptomul apare în generaţiile viitoare la aceeaşi vârstă (133) • Vârsta părinţilor în momentul căsătoriei lor (135) • Părinţii şi-au pierdut un frate sau o soră (136) • Vârsta critică poate să afecteze un membru al familiei extinse (139) • Copilul împlineşte o vârstă care a fost defavorabilă pentru părinte (141) • Când o diferenţă semnificativă de vârstă este din nou atinsă (143) • Influenţa vârstelor semnificative din familia partenerului de viaţă (144) • Vârsta poate fi defavorabilă prin suprapunerea mai multor elemente genealogice (145) • O vârstă defavorabilă poate să aibă legătură cu o renunţare importantă (146) • Vârsta părinţilor când au conceput copiii (147) • Vârsta părinţilor când şi-au pierdut propriii părinţii şi/sau fraţii şi surorile (148) • Problemele de sănătate au apărut la o dată anume? (148) • Alţi semnificând esenţiali (150) • Evitarea stabilirii unui tratament sau a unei operaţii în data la care se comemorează un deces (152) • Ce se întâmplă când vârsta unui descendent este dublul sau multiplul unei vârste marcante din copilărie? (153) • Ce se întâmplă la zece ani de la un eveniment personal major? (153) • Simptomele care apar la vârsta de 33 de ani (153)

   7. Influenţa traumelor istorice asupra inconştientului familial ... 155
   Arborele genealogic şi Istoria (155) • Consecinţele expatrierii asupra sănătăţii (156) • Reproducerea violenţei istoriei la nivelul celulei familiale (157) • Coincidenţe nefaste între viaţa de familie şi război (158) • Natura protejează generaţia care trăieşte conflictul (159) • Numeroase probleme de sănătate ale descendenţilor au la origine sentimente de frică şi teroare (159) • Părinţi şi bunici în tumultul războiului: o evocare a unui moment istoric (161) • Tragedia trăită de părinţi şi bunici (162) • A mânca pe săturate devine pentru mulţi o obsesie (163) • Bolile digestive ale generaţiilor următoare (164) • Tulburări de personalitate (165) • Cum poate cineva să scape de teroarea istoriei? (166) • Simptome specifice legate de anumite lupte (167) • Problemele respiratorii şi memoria gazului de luptă (167) • Membre degerate (168) • Picioare tăiate, btaţe smulse (169) • îngropările accidentale (169) • Proiectile şi schimburi de focuri (170) • Corpuri dispărute (171) • Moartea unui membru al familiei şi consecinţele acestui fapt în timp (172) • Alcoolismul şi tabagismul: rădăcinile lor în traumele istorice (174) • Acte condamnabile ale unor membri ai filiaţiei şi consecinţele lor (174)

   8. Cum să te desprinzi de teritoriul şi de unele influenţe ale filiaţiei ... 177
   Casa, o a doua piele (177) • Pierderea habitatului şi problemele de sănătate (178) • Spaţiul personal, element necesar echilibrului (179) • Incestul teritorial şi alte forme ascunse de incest (179) • Cum să te vindeci lăsând în urmă teritoriul de influenţă al filiaţiei (181) • întoarcerea la origini - o dorinţă de nestăpânit (182) • Simbioza şi conflictul cu filiaţia - două forme de incest (185)

   9. Geneza cancerului ... 187
   Decesul tatălui şi declanşarea bolii canceroase (187) • Alcătuirea arborelui şi ancheta genealogică (188) • Disfuncţii în ramura maternă (189) • Disfuncţii în ramura paternă (191) • Influenţat de trecut, tatăl se dovedeşte a fi nedrept (192) • Relaţie conflictuală cu mama (193) • Cum se poate evita agravarea problemelor de sănătate? (193) • Influenţa unor programe ce ţin de familia partenerului (194) • Fiica pacientei ajunge la vârsta pe care o avea mama ei când a conceput-o (195) • Dimensiunea transcendentă a prejudiciului genealogic (196) • Când o persoană nu îşi poate urma vocaţia, acest lucru se transformă în simptom (197)

   10. Soluţiile emergente ale arborelui genealogic ... 199
   Relatarea scrisă (199) • Relatarea orală (201) • Visul, calea regală de exprimare a inconştientului (202) • Cum poate fi identificată rapid cauza apariţiei unui simptom (203) • Analiza imediată a simptomului şi a posibilelor lui antecedente familiale (205) • Analiza unor schimbări majore survenite în cercul filiaţiei (207) • Analiza antecedentelor familiale ce au legătură cu vârsta pacientului (208) • Stăpânirea pulsiunilor orale (209) • Distanţarea de unele influenţe şi conflicte familiale (210) • Reprezentarea unor imagini genealogice în interiorul corpului (211) • Descoperirea unui semnificam esenţial poate să elibereze persoana de destinul familial (212)

   Concluzie ... 217
   Memoria universului şi memoria filiaţiei (217) • Genetică şi genealogie (218) • Funcţiile biologice ale corpului şi limbajului (220)

Bibliografie ... 223Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu