sâmbătă, 17 martie 2012

BAZELE PROGRAMĂRII NEUROLINGVISTICE


 Autor : Robert Dilts                            
Colectia Dezvoltare personală 
An aparitie : 2008 
Traducerea  Nicoleta Radu
ISBN  978-973-88437-9-0
Nr pagini : 288 
Format 130 x 200
Pret : 25,20 lei


                
                                    
                                                                                              A fost reeditata in 2014 de editura Vidia
                                                                                                  31 lei la eusunt

Descriere:
         NLP este stiinta prin care devenim stapanul propriei minti, este arta comunicarii, este stiinta de a ne programa pentru a atinge orice scop ne propunem.
         Robert Dilts este unul dintre cei mai avizati autori si traineri in domeniul NLP. Aceasta carte este fundamentala pentru a intelege elementele de baza, modul in care functioneaza NLP. Ea trateaza nu numai modalitatile tipice NLP, ci si corelatiile fiziologice care se produc in sistemul nostru nervos.


Cuprins:
Partea I: Bazele programarii neurolingvistice
I. Structura experienţei ... 18
1.1 Harta nu reprezintă teritoriul ... 18
A. Forme ale experienţei ... 18
1. Experienţa senzorială directă ... 18
2. Experienţa experienţei ... 19
Metasecţiune: Conştienta ... 20
3. Experienţa despre experienţă ... 22
B. Structura epistemologiei ... 23
1.2 Cibernetica ... 24
A. Explicaţia cibernetică ... 24
B. Unităţi de sens ... 25
1. Informaţie şi diferenţă ... 25
2. Dimensionarea şi fragmentarea informaţiei ... 26
a. Clasificarea diferenţei ... 26
1) Ierarhiile ... 26
2) Tipizarea logică ... 27
3. Redundanţa şi codarea informaţiei ... 28
a. Codarea ... 28
1) Cauzală şi corelativă ... 29
2) Analogică ... 29
3) Digitală ... 30
4) Iconică ... 30
5) Ostensivă ... 30
6) Evolutivă ... 31
7) Holografică ... 31
b. Entropia ... 32
c. Discontinuităţi şi catastrofe: fenomenele saltului peste niveluri ... 32
C. Modelarea ... 34
1.3 Proprietăţile unui sistem cibernetic ... 35
A. Unităţi de diferenţă şi informaţie ... 36
B. Clasificarea şi fragmentarea informaţiei şi diferenţei ... 38
1. Dimensionarea şi măsurarea ... 40
(1) Relaţii spaţiale ... 40
(2) Relaţii temporale ... 40
(3) Relaţii cauzale ... 40
a. Parametri descriptivi ... 41
(a) Raportul semnal-zgomot ... 41
(b) Exprimarea simultană sau secvenţială ... 41
(c) Aferent versus eferent ... 41
2. Clasificare şi interacţiune ... 42
a. Proprietăţi ale interacţiunii ... 44
(a) Diferenţe din acelaşi tip logic interacţionând cu ele însele la acelaşi nivel ierarhic sau logic ... 44
(b) Diferenţe aparţinând unor tipuri logice diferite, care interacţionează la acelaşi nivel logic ... 46
(c) Diferenţe din aceleaşi tipuri logice sau din tipuri logice diferite interacţionând la niveluri diferite ... 49
b. Feedbackul ... 52
(a) Feedbackul între tipuri logice similare la acelaşi nivel ... 53
(b) Feedbackul între tipuri logice diferite la acelaşi nivel ... 53
(c) Feedbackul între tipuri logice diferite la niveluri diferite ... 54
(d) Feedbackul între tipuri logice similare la niveluri logice diferite ... 56
c. Codarea informaţiei ... 57
II. Argumente în sprijinul unei teorii cibernetice a funcţiei creierului ... 57
2.1 Teorii precedente despre funcţia creierului ... 58
A. Generarea de noi conexiuni ... 58
B. Ansambluri de celule ... 59
C. Bucle cauzale ... 60
D. Circuite digitale ... 61
2.2 Creierul statistic ... 62
2.3 Creierul cibernetic ... 65
Anexa A: Câmp electrostatic versus câmp electromagnetic ... 67
a. Electrostatic ... 67
b. Electromagnetic ... 67
1. Efectul de câmp ... 69
Bibliografie pentru partea I ... 72

Partea a II-a: Eeg si sistemele de reprezentare
Cadru contextual ... 81
I. Neurologia sistemelor de reprezentare ... 81
1. Neuronul ... 82
2. Ierarhia anatomică a sistemelor neuronale ... 84
3. Structura logicii neuronale ... 90
4. Structura cortexului ... 92
5. Transmiterea informaţiei în sistemele neuronale ... 94
II. Sistemele de reprezentare şi comportamentul ... 95
III. Strategii ... 96
IV. TOTE ... 97
1. TOTE în serie ... 99
V. Strategii de generalizare ... 108
VI. Neurologia generalizării ... 108
VII. Neurologia stărilor de conştiinţă ... 111
VIII. Creierul holografic ... 114
IX. Neurologia învăţării ... 119
X. Neurofiziologia conştientei ... 121
XI. Indicii de accesare: reglarea funcţiilor cerebrale ... 122
Experimentul ... 127
Scop ... 129
Echipament ... 131
Desfăşurarea experimentului ... 131
Procedură ... 136
Rezultate ... 140
Concluzii ... 147
Anexa A ... 148
Bibliografie ... 152

Partea a III-a: Aplicaţiile terapeutice ale programării neurolingvistice
Introducere ... 163
I. Parametrii stărilor procesării interne a informaţiei ... 165
1.1 Sisteme de reprezentare ... 165
A. Activitate exogenă şi endogenă ... 166
1.2 Primatul sistemelor de reprezentare ... 166
1.3 Modele sinestezice şi sisteme de conducere ... 168
1.4 Dominanţa şi lateralizarea emisferice ... 168
1.5 Limitele conştientei ... 169
1.6 Stările de conştiinţă ... 171
1.7 Procesarea paralelă şi părţile ... 172
A. Incongruenţa ... 173
B. Părţi inconştiente ... 173
C. Părţi inadaptate ... 174
II. Identificarea externă a proceselor interne ... 175
2.1 Indicii de accesare - Identificarea sistemelor de conducere ... 175
A. Mişcările laterale ale ochilor ... 176
B. Modificări ale respiraţiei ... 178
C. Modificări ale tonusului muscular ... 178
D. Schimbări de tonalitate ... 178
E. Modificări ale ritmului ... 179
2.2. Indicatori fiziologici ai sistemului de reprezentare primar ... 179
A. Tipuri corporale ... 179
B. Predicate ... 180
C. Interese şi talente profesionale ... 181
2.3 Părţi şi diviziuni ... 182
III. Proceduri terapeutice ... 182
3.1 Ancorarea ... 182
A. Integrarea părţilor prin ancorare ... 184
B. îndepărtarea unui simptom prin ancorare ... 185
C. Crearea experienţei prin ancorare ... 186
3.2 Reîncadrarea ... 187
A. Identificarea unei părţi ... 190
B. Stabilirea unui canal de comunicare cu o parte ... 194
3.3 Metamodelul ... 195
A. Strângerea informaţiei ... 196
1. Ştergeri ... 196
2. Ştergeri simple ... 196
3. Lipsa indicelui referenţial ... 197
4. Ştergerea comparativelor ... 198
5. Verbul nespecificat ... 198
6. Nominalizarea ... 199
B. Limitările modelului unui individ ... 199
1. Presupuneri ... 200
2. Operatorii modali ai posibilităţii şi necesităţii ... 200
3. Cuantificatori universali ... 201
4. Echivalenţa complexă ... 202
C. Erorile semantice ... 202
1. Cauză-efect ... 202
2. Citirea gândurilor ... 203
3. Performativul pierdut ... 203
3.4 Stări modificate de conştiinţă: Accesarea şi crearea părţilor ... 204
A. Translaţia ... 206
1. Accesarea 6-druplele adecvate ... 206
2. Suprapunerea 6-druplelor ... 207
3. Armonizarea (pacing) şi conducerea Qeading) ... 208
a. Armonizarea ... 208
b. Conducerea ... 208
1) Asortarea predicatelor ... 208
2) Reflectarea (oglindirea) corporală ... 210
3) Armonizarea respiraţiei ... 210
4) Meta-armonizarea (meta-pacing) ... 211
4. Modelele de translaţie lingvistică ... 211
a. Modelarea cauzală ... 212
1) Conjuncţii ... 212
2) Cauzative implicite ... 212
3) Cauzative ... 212
b. Lipsa indicilor referenţiali şi verbele nespecificate ... 213
c. Nominalizările ... 214
d. Presupunerile ... 214
e. Operatorii modali ai posibilităţii şi necesităţii, cuantificatorii universali şi expresiile de citire a gândurilor ... 215
f. Performativele şi comparativele pierdute ... 215
g. Timpurile verbale ... 215
h. Structurile incluse minore - Marcarea analogică - Comenzile încorporate ... 216
i. Sensuri derivate ... 218
j. Sugestia şi sugestibilitatea ... 219
B. întreruperea modelelor comportamentale condiţionate ... 220
1. Blocarea ... 220
2. Tehnici de confuzionare ... 222
a. Ambiguitatea fonologică ... 223
b. Ambiguitatea sintactică ... 223
c. Ambiguitatea de punctuaţie ... 224
C. Intensificarea şi exagerarea unui model comportamental ... 225
3.5 Metafora ... 226
A. Izomorfismul în cadrul sistemelor neuropsihologice ... 228
1. Generalizarea comportamentală ... 229
2. Clase de relaţii ... 230
IV. Epistemologie terapeutică 232
Anexa A: Exemplu de integrare a părţilor folosind reîncadrarea şi metafora ... 239
Anexa B: Neurologia învăţării ... 246

Bibliografie ... 252

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu