marți, 3 iulie 2012

SOCIOLOGIA ORGANIZATIILOR

Autor : Oscar Hoffman               
Editura Economica (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia  Biblioteca de Sociologie
An aparitie :2004   
Traducerea  Laura Frunza 
ISBN 973-590-936-7 
Nr pagini : 384 
Format 170 x 240
Pret : 19 lei

Descrierea editurii:
         Ce s-ar putea învăţa de la un curs de sociologia organizaţiilor? La prima vedere, am fi tentaţi să răspundem: evident, cât mai multe cunoştinţe „certe“. Dar cursul ar dori să urmărească altceva. Aşa cum arătase Karl Popper, un răspuns este cu atât mai important pentru cunoaştere, pentru om, cu cât el permite a formula noi întrebări tot mai relevante. Răspunsurile sunt rezultatul final al efortului de cunoaştere, întrebările deschid noi zone de cercetare şi asigură continuarea şi adâncirea cunoaşterii. „Jocul ştiinţei nu are, în principiu, un sfârşit; cel care va hotărî într-o zi să nu mai testeze în continuare enunţurile ştiinţifice, ci să considere ca definitiv verificate, acela iese (se retrage) din joc.“
        Întrebările bine formulate sunt cele care ne deschid drumul spre noi achiziţii cognitive.Aşadar, cursul ar dori să ne înveţe să formulăm cât mai penetrante întrebări. Întrebări însă în raport cu ce? Esenţialul constă în a găsi criteriile (valorile) în raport cu care să ne punem întrebări – bine – formulate. Pentru om, cunoaşterea este un mijloc în vederea unui scop fundamental: a-l învăţa să trăiască, „aşa cum se cuvine“ şi a-i da un instrument în această direcţie.


Cuprins:Introducere:
De ce studiem organizaţiile? ..... 9

PARTEA I
FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ÎN CERCETAREA ORGANIZAŢIILOR /15

Capitolul 1
Cum putem studia organizaţiile? ............ 17
1.1. Formularea întrebărilor privind organizaţiile ........ 17
1.2. Precursori ai sociologiei organizaţiilor  21
1.3. Abordări alternative şi complementare. Metaforele organizaţiilor ........... 37
1.4. Definirea situaţiei şi construcţia teoriilor sociologice asupra organizaţiilor ........... 48
Capitolul 2
Sociologia omului în organizaţii  55
2.1. Ce sunt organizaţiile? Răspunsuri posibile ........... 55
2.2. Definirea organizaţiilor. Teorii cu privire la comportamentul
faţă de organizaţie ...... 68
2.3. Viziuni asupra omului în organizaţie .............76
2.3.1. Omul religios ... 77
2.3.2. „Omul economic“ – viziunea utilitaristă ..... 79
2.3.3. Omul raţional – viziunea weberiană ............ 82
2.3.4. Raţionalitatea limitată .. 85
2.3.5. V. Pareto şi opţiunile logice şi nonlogice ale omului .......... 86
2.3.6. Omul organizaţional ..... 88
2.3.7. Omul-actor – E. Goffman şi sociologia dramaturgică......... 91
2.3.8. De la omul „parţial“ la omul „complex“ .... 94

PARTEA a II-a
ORGANIZAŢIILE – CARACTERISTICI DE BAZĂ / 97

Capitolul 3
Cultura organizaţiilor şi viaţa simbolică a organizaţiilor .............. 99
3.1. Scurt istoric ................ 99
3.2. Ce este cultura? ........ 100
3.3. Modele culturale naţionale ... 103
3.4. Definirea culturii ...... 106
3.5. Cultura organizaţiei – softul comportamentului organizaţional .. 109
3.5.1. Abordări substanţialiste ........... 112
3.5.2. Abordări interpretativ-simbolice .............. 119
3.5.3. Abordări deconstructiviste (postmoderniste) ... 125
Capitolul 4
Perspectiva sociologică asupra comportamentelor omului faţă de organizaţie .... 131
Capitolul 5
Etape în istoria organizaţiilor .. 143
5.1. Epoca „mâinii invizibile“ ... 143
5.2. Revoluţia managerială şi capitalismul managerial .... 146
5.3. Noul parteneriat ....... 149
5.4. Organizaţiile şi părăsirea managementului tehnocentrist ........... 156
5.5. Noile contexte ale pieţelor şi cerinţele asupra organizaţiilor ...... 161
Capitolul 6
Organizaţiile şi mediul .. 171
6.1. Perspective alternative în analiza raportului organizaţiilor cu mediul .... 171
6.1.1. Teoriile substanţialiste (moderniste) ......... 172
6.1.1.1. Abordarea sistemică a raportului dintre organizaţie şi mediu ........ 176
6.1.1.2. Teoria contingenţei (situaţionale)  179
6.1.1.3. Teoria dependenţei de resurse ...... 183
6.1.1.4. Teoria ecologiei populaţiei .......... 186
6.1.1.5. Teorii instituţionale substanţialiste ..... 188
6.1.2. Teorii interpretativ-simbolice .. 191
6.1.2.1. Teorii ale instituirii ...... 191
6.1.2.2. Modelul tranzacţional .. 193
6.1.2.3. Teoria reţelelor eterogene de cooperare ............... 196
6.1.3. Abordări deconstructiviste ....... 198

PARTEA a III-a
PROCESE ÎN ORGANIZAŢII / 199

Capitolul 7
Strategii şi structură în organizaţii........ 201
7.1. Ce este structura? ..... 201
7.2. Ce este strategia? ...... 204
7.3. Teoriile substanţialiste ......... 206
7.3.1. Caracteristici generale  206
7.3.2. Teoria contingenţei .... 209
7.3.3. Teoria dependenţei de resurse .. 210
7.3.4. Teoria ecologiei populaţiei ....... 210
7.3.5. Teoriile instituţionale . 210
7.3.6. Modelul strategiei emergente ... 210
7.4. Teoriile interpretativ-simbolice .......... 211
7.4.1. Teoria orientării către acţiune .. 212
7.4.2. Strategia în timp real .. 212
7.5. Teoriile substanţialiste despre structură .............. 219
7.5.1. Teoria contingenţei .... 219
7.5.2. Teoria ciclului de viaţă orgnizaţională ...... 222
7.5.3. Modelul sistemelor deschise .... 222
7.6. Abordări constructive ........... 223
7.6.1. Teoria structurării ....... 223
7.6.2. Sociologia acţiunii...... 224
7.7. Viziunea deconstructivistă ... 228
Capitolul 8
Conflicte, putere şi conducere în organizaţii ......... 231
8.1. Abordări complementare ...... 231
8.2. Teorii substanţialiste  233
8.2.1. Teoria conflictelor ...... 233
8.2.2. Parsons Talcott ........... 234
8.2.3. Teoria contingenţelor strategice ................ 235
8.2.4. Teoria dependenţei de resurse .. 239
8.3. Teorii constructiviste.......240
8.3.1. Goffman Erving şi sociologia dramaturgică .... 241
8.3.2. Cunoaşterea ca noua sursă a puterii. Organizaţiile intensiv-cognitive ........ 244
8.4. Deconstructivismul .........248
8.4.1. Foucault şi problema puterii ..... 248
Capitolul 9
Aspiraţii – motivaţii – satisfacţii – performanţe .... 253
9.1. Cu privire la concepte .......... 253
9.2. Motivaţiile ................ 262
9.2.1. Teoriile învăţării ......... 263
9.3. Aspiraţiile  265
9.4. Performanţele ........ 267
9.5. Criterii în analiza motivaţiilor .............. 268
9.6. Teorii ale motivaţiei .............271
9.6.1. Teorii individuale de conţinut............ 273
9.6.1.1. Teoria ierarhiei trebuinţelor .......... 273
9.6.1.2. Teoria nevoilor învăţate ................ 274
9.6.1.3. Teoria E.R.G.  274
9.6.1.4. Teoria factorilor duali a lui F. Herzberg ............... 275
9.6.1.5. Teoria nevoilor legate de natura muncii ............... 278
9.6.1.6. Teoria X, Y .... 279
9.6.1.7. Teoria Z ......... 280
9.6.1.8. Modelul stakeholders .. 281
9.6.2. Teorii individuale de proces .............282
9.6.2.1. Teoria orientării spre scop ............ 282
9.6.2.2. Teoria aşteptării ........... 284
9.6.2.3. Teoria autoeficienţei .... 287
9.6.2.4. Behavioral self – management ..... 288
9.6.2.5. Proiectarea locului de muncă ........ 289
9.6.2.6. Modelul caracteristicilor locului de muncă .......... 290
9.6.2.7. Teoria atribuirii ........... 291
9.6.2.8. Teoria laxistă . 293
9.6.2.9. Teoria socioculturală a raportului dintre nevoi (trebuinţe) şi necesităţi .......... 294
9.6.3. Teorii de grup ... 296
9.6.3.1. Teoria echităţii ............. 296
9.6.3.2. Teoria schimbului ........ 298
9.6.3.3. Teoria agentului ........... 300
9.6.3.4. Modelul angajatului ..... 301
9.6.3.5. Teoria angajării ........... 302
9.6.3.6. Teorii ale satisfacţiei ... 303
Capitolul 10
Schimbare şi învăţare în organizaţie ..... 307
10.1. Problematica schimbării . 307
10.2. Perspective diverse în analiza schimbării ... 310
10.2.1. Abordările clasice şi moderniste ..... 310
10.2.1.1. Dezvoltarea organizaţională .. 310
10.2.2. Teorii interpretativ-simbolice ................ 311
10.2.3. Deconstructivismul  311
10.3. Teorii ale schimbării şi învăţării organizaţionale ............ 313
10.3.1. Modelul lui Lewin .. 313
10.3.2. Restructurarea organizaţiei ... 314
10.3.3. Personal Change ..... 315
10.3.4. Marele model pe trei dimensiuni ........... 316
10.3.5. Modelul lui Nadler şi Tushman ............. 317
10.3.6. Dinamica privind cultura organizaţională .... 319
10.3.7. Modele de schimbare planificată........... 320
10.3.8. Învăţarea organizaţională ..... 321
10.3.9. Modelele buclei singulare şi duble în procesul învăţării organizaţiei ..... 325
10.3.10. Dezvoltarea organizaţională ................ 326
10.3.11. Autoreproducerea şi autoreferinţa sistemelor .............. 326
10.3.12. Ciclul învăţării...... 327
10.3.13. Învăţarea bazată pe tehnologie ............ 329
10.4. Rezistenţa la schimbare ...... 329
10.5. Managementul schimbării .. 331
10.6. Propunere pentru un ghid al schimbării ............ 333
Capitolul 11
Întreprinderea inovativă .......... 345
11.1. Organizaţia într-o epocă a schimbărilor ............ 345
11.2. Probleme ale managementului antreprenorial ... 353
11.2.1. Ce se înţelege prin inovaţie?  353
11.2.2. Proiectul conceptual ............. 355
11.2.3. Proiectul de design . 359
11.2.4. Proiectul tehnologic ............. 360
11.3. Modele de difuzare a inovaţiei .364

Încheiere:
Ce am putut învăţa? ... 367
Bibliografie ................371

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu