sâmbătă, 19 ianuarie 2013

CE SPUI DUPA BUNA ZIUA? Psihologia destinului umanAutor :   Eric Berne               
Editura Trei (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2006

Traducerea: Anacaona Mîndrilă
ISBN  973-707-085-2
Nr pagini :512
Format 130 x 200
Pret : 56,05 lei
Disponibilirate BCUB


Descrierea editurii:
   În activitatea sa de medic psihiatru, Eric Berne a descoperit că fiecare om îşi scrie în copilărie, sub puternica influenţă a părinţilor, scenariul care îi va guverna cursul general al vieţii. Scenariul de viaţă stabileşte cu ce fel de persoană te vei căsători, câţi copii vei avea, ba chiar şi genul de pat în care vei muri şi cine va fi de faţă atunci. El hotărăşte dacă vei fi un învingător sau un învins, un monument de forţă sau un alcoolic condamnat. Unor oameni, scenariul le cere să eşueze în profesie, să trăiască în mod repetat dezamăgiri în dragoste sau să sufere invalidităţi cronice. Scenariul altora sfârşeşte prin suicid. Ce spui după bună ziua? arată cum se scriu scenariile de viaţă şi cum îl poţi descoperi pe al tău. Dacă ai un scenariu nefericit, îţi arată cum să scapi de el, astfel încât să începi în sfârşit să trăieşti o viaţă a libertăţii şi a împlinirii adevărate.

Eric Berne (1910-1970), celebru psihiatru şi psihoterapeut, este întemeietorul "analizei tranzacţionale". La începutul carierei, Berne s-a pregătit pentru a deveni psihanalist parcurgând două tranşe de analiză personală cu Paul Federn şi Eric Erikson. După 1956 abandonează ortodoxia psihanalitică şi creează o nouă orientare psihoterapeutică — "analiza tranzacţională". O analiză tranzacţională bine condusă asigură abandonarea scenariului infantil şi dezvoltarea unei vieţi afective adulte.
Cuprins:


15  /  Notă asupra traducerii
19  /  Prefaţă
21  /  Semantică


23  /  Partea I
Consideraţii generale

25  /  Capitolul 1. Introducere
25  /  A. Ce spui după „Bună ziua"?
26  /  B. Cum spui „Bună ziua"?
28  /  C. O ilustrare
31  /  D. Strângerea de mână
34  /  E. Prietenii
34  /  F. Teoria

35  /  Capitolul 2. Principiile analizei tranzacţionale
36  /  A. Analiza structurală
38  /  B. Analiza tranzacţională
47  /  C. Structurarea timpului
53  /  D. Scenariile de viaţă
55  /  Partea a II-a
Programarea parentală


57  /  Capitolul 3. Destinul uman
57  /  A. Planul de viată
58  /  Magda
59  /  Della
62  /  Mary
63  /  B. Pe scenă şi dincolo de scenă
68  / C. Mituri şi basme
70  /  Povestea Europei
72  /  Scufiţa Roşie
74  /  O reacţie marţiană
76  /  Un scenariu de tip Scufiţa Roşie
80  /  D. Aşteptând rigor mortis
82  /  Scenariul „Aşteptând rigor mortis"
83  /  Povestea Frumoasei din Pădurea adormită
85  /  E. Drama familială
87  /  F. Destinul uman
92  /  G. Perspectivă istorică

97  /  Capitolul 4. Influenţe prenatale
97   /  A. Chestiuni introductive
101  /  B. Influenţele ancestrale
106  /  C. Scena concepţiei
109  /  D. Poziţia la naştere
116  /  E. Scenarii ale naşterii
118  /  F. Prenume şi nume de familie

121  /  Capitolul 5. Dezvoltarea timpurie
121  /  A. Influenţe timpurii
123  /  B. Convingeri şi hotărâri
123  /  C. Poziţiile — pronumele
129  /  D. învingători şi învinşi
130  /  E. Poziţiile triadice
131  /  F. Poziţiile — predicatele
136  /  G. Alegerea scenariului de viaţă

137  /  Capitolul 6. Anii de modelare
137  /  A. Programarea parentală
141  /  B. Gândire în stil marţian
141  /  Butch
145  /  C. Micul avocat
148  /  D. Instrumentarul scenariului

153  /  Capitolul 7. Instrumentarul scenariului de viaţă
154  /  A. Răsplata scenariului
157  /  B. Injoncţiunea
159  /  C. Ispita
160  /  D. Electrodul
162  /  E. Saci şi alte lucruri
163  /  F. Prescripţia
166  /  G. Modele parentale
169  /  H. Demonul
170  /  I. Permisiunea
173  /  J. Eliberarea internă
174  /  Chuck
177  /  K. Componentele scenariului de viaţă
177  /  Clementine
179  /  L. Aspiraţii şi conversaţii
180  /  M. învingătorii
181  /  N. Toţi oamenii au un scenariu de viaţă?
182  /  O. Contrascenariul
184  /  P. Rezumat

185  /  Capitolul 8. Copilăria târzie
185  /  A. Intrigi şi eroi
187  /  B. Concesiunea
189  /  C. Cupoanele
199  /  D. Iluziile
210  /  E. Jocurile
213 /  F. Persona
214 /   G. Cultura familială

221 /   Capitolul 9. Adolescenţa
222 /   A. Ocupaţii de timp liber
223 /   B. Eroi noi
223 /   C. Totemul
224 /   D. Simţăminte noi
226 /   E. Reacţii fizice
226 /   F. Camera din faţă şi camera dosnică
228 /   G. Scenariu şi antiscenariu
229 /   H. Imaginea despre lume
233 /   I. Tricoul inscripţionat
236 /   Nu poţi avea încredere în nimeni
239 /   Nu aşa face toată lumea?

242 /   Capitolul 10. Maturitatea şi moartea
242 /   A. Maturitatea
243 /   B. Ipoteca
245 /   C. Dependenţele
247 /   D. Triunghiul dramei
249 /   E. Speranţa de viaţă
252 /   F. Bătrâneţea
256 /   G. Scena morţii
258 /   H. Râsul sub ştreang
259 /   I. Scena postumă
261 /   J. Piatra de mormânt
261 /   K. Testamentul

263 /   Partea a III-a
Scenariul în acţiune


265 /   Capitolul 11. Tipuri de scenariu
265 /   A. învingători, neînvingători şi învinşi
268 /   B. Timpul scenariului
270 /   C. Sexul şi scenariul
274 /   D. Timpul-cronometru şi timpul-obiectiv

277 /   Capitolul 12. Câteva scenarii de viaţă tipice
277 /   A. Scufiţa Roz sau „Copilul nimănui"
281 /   B. Sisif sau „Iar am păţit-o!"
284 /   C. Micuţa domnişoară Muffet sau „Nu mă poţi speria!"
287 /   D. Bătrânul soldat nu moare sau „Cine are nevoie de mine?"
289 /   E. Ucigaşul de balauri sau „Tata le ştie pe toate"
291 /   F. Sigmund sau „Dacă nu reuşeşti pe o cale, încearcă alta"
292 /   G. Florence sau „Un lucru dus la bun sfârşit"
294 /   H. Scenarii tragice

298 /   Capitolul 13. Cenuşăreasa
298 /   A. Trecutul Cenuşăresei
300 /   B. Povestea Cenuşăresei
302 /   C. Scenarii împletite între ele
306 /   D. Cenuşăreasa în viaţa reală
308 /   E. După terminarea balului
310 /   F. Basme şi oameni reali

314 /   Capitolul 14. Cum e cu putinţă scenariul de viaţă?
315 /   A. Plasticitatea chipului
320 /   B. Eul mobil
327 /   C. Fascinaţie şi imprinting
330 /   D. Mirosul inodor
334 /   E. Presiunea anticipată şi presiunea ulterioară
345 /   F. Micul fascist
349 /   G. Schizofrenicul curajos
351 /   H. Manechinul ventrilocului
354 /   I. Mai multe despre demon
355 /   J. Persoana reală

357 /   Capitolul 15. Transmiterea scenariului de viaţă
357 /   A. Matricea scenariului
363 /   B. Parada familiei
355 /   C. Transmiterea culturală
368 /   D. Influenţa bunicilor
371 /   E. Suprascenarizarea
374 /   F. Combinarea directivelor scenariului
376 /   G. Rezumat
378 /   H. Responsabilitatea părinţilor

381 /   Partea a IV-a
Scenariul în practica clinică

383 /   Capitolul 16. Etapele preliminare
383 /   A. Introducere
387 /   B. Alegerea terapeutului
391 /   C. Terapeutul ca magician
393 /   D. Pregătirea
397 /   E. „Pacientul de meserie"
398 /   F. Pacientul ca persoană

400 /   Capitolul 17. Semnele scenariului
401 /   A. Semnalul scenariului
404 /   B. Componenta fiziologică
408 /   C. Cum se ascultă
410 /   D. Semnale vocale elementare
410 /   1. Sunetele respiratorii
411 /   2. Accentele
412 /   3. Vocile
413 /   4. Vocabularul
414 /   E. Alegerea cuvintelor
414 /   1. Părţi de vorbire
416 /   2. Cuvinte OK
418 /   3. Cuvinte din scenariu
420  /  4. Metaforele
421 /   5. Frazele de securizare
422 /   6. Subjonctivul
423 /   7. Structura frazei
424 /   F. Tranzacţiile sub ştreang
429 /   G. Tipuri de râs
429 /   1. Râsete conforme cu scenariul
430 /   2. Râsete sănătoase
431 /   H. Bunica
432 /   I. Tipuri de protest
435 /   J. Povestea vieţii tale
438 /   K. Comutările din scenariu

441 /   Capitolul 18. Scenariul de viaţă în terapie
441 /   A. Rolul terapeutului
442 /   B. Dozarea jocului
444 /   C. Motive pentru terapie
445 /   D. Scenariul terapeutului
447 /   E. Predicţia rezultatului
450 /   F. Antiteza scenariului
451 /   Amber
458 /   G. Vindecarea

461 /   Capitolul 19. Intervenţia decisivă
461 /   A. Căile finale comune
455 /   B. Vocile din minte
469 /   C. Dinamica permisiunii
476 /   D. A vindeca pacienţi versus a face progrese

478 /  Capitolul 20. Trei prezentări de caz
478 /   A. Clooney
487 /   B. Victor
488 /   C. Jan şi Bill

493 /  Partea a V-a
Abordări ştiinţifice ale teoriei scenariului de viaţă

495 /   Capitolul 21. Obiecţii la adresa teoriei scenariului de viaţă
495 /   A. Obiecţii spirituale
497 /   B. Obiecţii filosofice
498 /   C. Obiecţii raţionale
500 /   D. Obiecţii doctrinare
503 /   E. Obiecţii empirice
505 /   F. Obiecţii privind dezvoltarea psihică
506 /   G. Obiecţii clinice

509 /   Capitolul 22. Probleme metodologice
509 /   A. Harta şi terenul
512 /   B. Grila conceptuală
516 /   C. Date slabe şi date tari

521 /   Capitolul 23. Inventarul operaţional al scenariului
521 /   A. Definiţia unui scenariu
525 /   B. Cum poate fi confirmat un scenariu
531 /   C. Introducere la inventarul operaţional al scenariului
533 /   D. Un inventar operaţional al scenariului
533 /   E. Un inventar operaţional condensat
546 /   F. Un inventar operaţional al terapiei

549 /   Anexă
549  /  Chiar aşa, ce spui după „Bună ziua"?
552 /   Glosar
559 /   Lista figurilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu