marți, 3 martie 2015

PSIHONEUROLOGIE
Autor : Constantin Arseni, dr. M. Golu, dr. L. Dănilă                 
Editura Academiei RSR
An aparitie :1983
ISBN  ?
Nr pagini :508
Format 130 x 200
Anticariat. Pret orientativ pe okazii 50  lei

Cuprins:

Prefaţă  5

Capitolul I. Obiectul psihoneurologiei
1.Necesitatea metodologică a constituirii psihoneurologiei  7
2.Raporturile psihoneurologiei cu celelalte discipline   10
3.Relaţia psihic — creier   13
4.Noţiunea de mecanism al funcţiei psihice   29
5.Metodele psihoneurologiei   31

Capitolul II. Organizarea structural-funcţională a creierului
1.Principiile generale ale organizării structurale şi funcţionale a creierului   61
2. Neuronul şi funcţiile sale  78
3.Principalele segmente şi formaţiuni ale sistemului nervos al omului  96
     3.1. Măduva spinării  99
     3.2. Mielencefalul (bulbul rahidian)    104
     3.3.Metencefalul: protuberanţa (puntea lui Varoli) şi cerebelul 107
          3.3.1. Protuberanţa 107
          3.3.2. Cerebelul  108
     3.4.Mezencefalul      114
     3.5.Diencefalul      116
     3.6.Telencefalul  121
          3 6.1. Sistemul limbic 122
          3.6.2. Corpii striaţi 123
          3.6.3. Substanţa albă 124
          3.6.4. Scoarţa cerebrală 125
     Maturizarea structural-funcţională a creierului uman în ontogeneză      136
5.Activitatea bioelectrică a scoarţei cerebrale; semnificaţia ei psihocomportamentală    143
6.Principiile operaţionale generale ale funcţionării scoarţei cerebrale  147

Capitolul III. Organizarea sistemului psihic uman
1.Coordonatele sistemice ale psihicului uman  157
2.Specificul cunoaşterii psihologice    159
3.Geneza legăturilor informaţionale de tip psihic  163
4.Nivelurile de integrare a informaţiei psihice   164
5.Structura internă a sistemului psihic uman  177
6.Procesele psihice de cunoaştere (cognitive)   179
7.Funcţia sensibilităţii    180
8. Senzaţiile    187
     A.1. Senzatiile vizuale   190
     A.2. Senzaţiile auditive 192
     A.3. Senzaţiile cutanate 193
     A.4. Senzaţiile gustative 196
     A.5. Senzaţiile olfactive 197
     B.1. Senzaţiile proprioceptive şi chinestezice 198
     B2. Senzaţiile vestibulare 200
     C. Senzaţiile organice 201
9.Percepţia   203
     9.1. Percepţia in lumina metodologiei şi cercetărilor ştiinţifice contemporane    204
     9.2.Percepţia determinărilor generale ale realităţii - spaţiului, timpului şt mişcării       213
10.Gîndirea 219
     10.1.Caracterizare generală   219
     10.2.Structura psihologică internă a gindirii   220
     10.3.Procesele gindirii 225
     10.4.Gindirea convergentă şi gîndirea divergentă    229
     10.5.Funcţiile gindirii   230
     10.6.Bazele neurofiziologice ale gindirii  235
11.Inteligenţa  238
     11.1.Consideraţii generale   238
     11.2.Morfofiziologia cerebrală şi inteligenţa  240
     11.3.Leziunile cerebrale şi inteligenţa    242
12.Memoria  244
     12.1.Procesele memoriei    244
     12.2.Formele şi tipurile memoriei   248
     12.3.Formaţiunile cerebrale implicate în procesul memoriei . S . 251
13.Limbajul.      253
     13.1.Consideraţii generale   253
     13.2.Structura şi organizarea limbajului     254
     13.3.Mecanismele neurofiziologice ale limbajului  258
14.Atenţia  261
     14.1.Caracterizare generală   261
     14.2.Raza neurofiziologică a atenţiei    263
     14.3.Tulburări ale atenţiei    266
15.Afectivitatea  267
     15.1.Caracterizare generală   267
     15.2.Teoriile emoţiei  269
16.Motivaţia  278
     16.1.Caracterizare generală  278
     16.2.Structura internă şi formele motivaţiei  282
     16.3.Motivaţie şi frustraţie  284
     16.4.Baza neurofiziologică a motivaţiei 285

Capitolul IV. Tulburări patologice ale funcţiilor psihocomportamentale în afecţiuni organice ale sistemului nervos central
1.Tulburări produse de leziuni ale rădăcinilor nervoase şi ale măduvei spinării   289
     1.1.Aspecte psihosociale şi psihoterapeutice ale bolnavilor medulari    296
2. Tulburări produse de leziuni la nivelul trunchiului cerebral  300
3.Tulburări produse de leziuni ale cerebelului  324
4.Tulburări produse de leziuni ale diencefalului   326
     4.1.Epitalamusul   327
     4.2.Talamusul     327
     4.3.Tulburări produse de leziuni ale hipotalamusului  334
     4.4.Subtalamusul  376
5.Tulburări produse de leziuni ale corpilor striaţi    376
6.Tulburări produse de leziuni ale sistemului limbic   401
     6.1.Nucleii septali     401
     6.2.Formaţiunea hipocampică     417
     6.3.Complexul nuclear amigdaloid  427
     6.4.Girusul cinguli   g 432
     6.5. Ncocortexul limbic    432
7.Tulburări produse de leziuni ale lobilor cerebrali   440
     7.1.Tulburări produse de leziuni ale lobului frontal  446
     7.2.Tulburări produse de leziuni ale lobului parietal   454
     7.3.Tulburări produse de leziuni ale lobului occipital  461
     7.4.Tulburări produse de leziuni ale lobului temporal  468
     7.5.Tulburări produse de dezorganizarea interacţiunii dintre cele două emisfere cerebrale     476
8.Conştienţi şi conştiinţă — stări normale si patologice. Consideraţii critice  478 
     8.1.Tulburări de conştienţi     479
     8.2.Tulburări de conştiinţă  484

Bibliografie selectivă    489
Contents      506

TRATAT DE LOGICA OPERATORIE

Autor : Jean Piaget                
Editura Didactica si Pedagogica
Colectia Lucrari Fundamentale
An aparitie :1991    
Editia originala Traite de logique essai de logistique operatoire, 1949
Traducerea Iulian Pasaliu
Prefata Jean-Blaise Grize
ISBN 973-30-1473-7  
Nr pagini :316
Format 170 x 240
Anticariat : 58 lei la Anticariat-academic, 25 lei pret mediu pe okazii
Disponibilitate BCU

Cuprins:

Cuvint înainte la ediţia în limba română, Jean-Blaise Grile  10
Introducere la ediţia a doua, Jean Piaget  13

INTRODUCERE
OBIECTUL Şl METODELE LOGICII

1. Obiectul logicii  19
2. Raporturile logicii cu psihologia şi sociologia 24
3. Frontierele dintre logică şi matematici  27
4. Definiţia şi metodele logicii  30

Partea întîi
Operaţiile intrapropoziţionale
CAPITOLUL I
PROBLEME PRELIMINARII:PROPOZIŢII,CLASE Şl RELAŢII

1. Propoziţii, operaţii intrapropoziţionale şi operaţii interpropoziţionale  39  
2. Noţiunea de „structură" formală şi distincţia „formelor" şi „conţinuturilor"   41
3. Propoziţiile elementare şi individualizarea formelor  45
4. Funcţiile propoziţionale, clasele şi relaţiile  49
5. Predicatele în extensiune şi în comprehensiune  55
6. Raporturile dintre extensiune şi comprehensiune şi diversele structuri de clase  60
7. Operaţii logice şi operaţii matematice  68

CAPITOLUL II
LOGICA CLASELOR

8. Construirea claselor  70
9. Problema totalităţilor: clasifioarea  74
10. Stracturile operatorii de ansamblu : „grupuri" „latice" şi „grupări" 78
  I.  „Grupul"  78
  II. „Laticea" 80
  III.„Gruparea"  81
11.  Natura şi  numărul „grupărilor" de clase  şi de relaţii   86
12. Gruparea I:  grupare aditivă de clase  90
13. Gruparea  II:  vicarianţele   93
14. Gruparea  III:  multiplicarea counivocă a  claselor  95
15. Gruparea  IV:  multiplicarea biunivocă a  claselor  99 

CAPITOLUL III
LOGICA RELAŢIILOR

16.  Structura relaţiilor  102
17. Clasificarea şi grupările relaţiilor  106
18. Gruparea V:  adiţiunea  relaţiilor  asimetrice  tranzitive  (scriere intensivă) 111
   Serierea incluziunilor  113
   Noncomutativitatea adiţiunii seriale  114
   Absenţa vicarianţelor 114
   Enumerarea şi serierea 115
   Imposibilitatea de a reuni intr-o singura grupare adiţiunea simplă a claselor(I) şi  pe aceea a relaţiilor asimetrice (V)  115
19. Gruparea VI: adiţiunea relaţiilor simetrice  116
20. Gruparea VII: multiplicarea counivrră a naţiilor  123
21. Gruparea VIII: multiplicarea biunivoca a refeţiilor şi relaţiile de echivalenţă multiplicativă (corespondenţe biunivoce) 132
 I.Multiplicarea seriilor 134
 II.Inlănţuiri multiple 133
 III.Corespondenţe biunivoce şi echivalenţe multiplicative 136
22. Concluzii: echivalenţe şi-diferenţe; problema grupării  unice 130

CAPITOLUL IV
LOGICA MULŢIMILOR ŞI RAPORTURILE INTRE OPERAŢIILE INTRAPROPOZIŢIONALE SI NUMĂR

23. Mulţimile şi clasele : punerea problemei  145
24. „Mulţimile abstracte" şi noţiunea de „distinct" 148
25. Corespondenţa biunivocă oarecare, relaţia de echipotenţă şi raporturile intre logica intensivă şi număr 151
26, Trecerea de la „grupări" de clase şi de la relaţii la „grupuri" aritmetice  156

Partea a doua
Operaţiile interpropoziţionale
CAPITOLUL V
CALCULUL PROPOZIŢIILOR

27. Operaţiile interpropoziţionale : punerea problemei 165
28. Cele 16 legături rezultate din combinaţiile posibile a două propoziţii 167
  I.Afirmaţia completă: (p*q) 171
  II.Negaţia completă: (o) 171
  III.Disjuncţia nonexclusivă sau trilema: (pvq) 172
  IV.Negaţia conjunctă: (~p*~q) 172
  V.Incompatibilitatea: (p|q)173
  VI.Conjuncţia: (p*q) 173
  VII.Condiţionala :     174
  VIII.Noncondiţionala :  174
  IX.Condiţionala inversă: 174
  X.Noncondiţionala inversă: 175
  XI.Bicondiţionala:(p ≡ q) 175
  XII.Disjuncţia exclusivă sau excluziunea  reciprocă:  (pw q) 175
  XIII.Afirmaţia lui p: simbol p [q]  176
  XIV.Negaţia lui p: simbol~p [q]  176
  XV.Afirmaţia lui q: simbol q [p] 176
  XVI.Ngaţia lui q: simbol  ~q [p]  177
29. Cele patru legături ale unei propoziţii cu ea însăşi, cele 256 legături ternare siproblema legăturilor de ordin superior   178
30. Transformările legăturilor binare 181
  I.Afirmaţia completă (tautologia): (p * q) 181
  II.Negaţia completă (contradicţia): (o) 82
  III.Disjuncţia nonexclusivă sau trilema: (p v q)  182
  IV.Negaţia conjunctă: (~p*~q)  185
  V.Incompatibilitatea : (p | q) 185
  VI.Conjuncţia: (p*q)  189
  VII.Condiţionala: 189
  VIII.Noncondiţionala  191
  IX.Condiţionala inversă : 193
  X.Noncondiţionala inversă: 194
  XI.Bicondiţionala: (p≡ q)  194
  XII.Excluziunea reciprocă: (p w q)  194
  XIII.Afirmaţia Iui p:p simbol p [q]   195
  XIV.Negaţia lui p: simbol ~p [q]   195
  XV.Afirmaţia lui q: simbol q [p]      195
  XVI.Negaţia lui q: simbol ~q [p]  196
31. Mecanismele operatorii fundamentale ale logicii interpropoziţionale bivalente 196
  Teorema I (legea dublei reversibilităţi) 203
  Teorema II (corelativitatea)   204
  Teorema III (corelativitatea) 206
  Teorema IV (reciprocitatea) 207
  Teorema V (reciprocitatea) 208 
32. Corespondenţa operaţiilor interpropoziţionale cu cele ale unui model de operaţii de clase  214

CAPITOLUL VI
FUNDAMENTELE DEDUCŢIEI :
AXIOMATICA Şl „GRUPĂRILE" LOGICII BIVALENTE

33. Modul de a pune problemei 217
34. Axiomele lui Russell şi Whitehead şi ale lui Hilbert şi Ackermann 219
  I.Incluziunea părţii în tot  220
  II.Incluziunea părţii în ea însăşi (sau a întregului în el însuşi) 221
  III.Comutativitatea reuniunii părţilor 222
  IV.Ordinea incluziunilor  223
  V.Intersecţia părţilor (sau a totalităţilor) 223
  VI.Tranzitivitatea incluziunilor  224
  VII.Complementaritatea sau reversibilitatea simplă  225
  VIII.Reciprocitatea    226
  IX.Substituţia    227
35. „Axioma unică" a lui J.Nicod si structura de ansamblu a logicii bivalente   227
36. Operaţiile logicii bivalente constituie un grup ? Algebra lui Boole 233
  I.Grupul disjuncţiilor exclusive   234
  II.Grupul echivalenţelor   235
  III.Semnificaţia grupurilor precedente 235
  IV.„Inelul” disjuncţiilor exclusive şi al conjuncţiilor şi insuficienta unitate a sistemului 237
  V.Concluzii  239
37. Reducţia logicii propoziţiilor la o latice    . . 240
38. Trecerea de la latice la grupare ,. 242
39. „Gruparea” operaţiior interpropoziţionale   243
  A.Raporturile unei propoziţii cu sistemul din care face parte 244
  B.Grupările implicaţiilor   246
  C.Gruparea celor 16 legături binare   254
  D.Gruparea inversiunilor, reciprocităţilor şi corelativităţilor 257
  E.Gruparea legăturilor ternare etc.    258
40. Concluzii: gruparea operaţiilor (vp) şi (*~p), fundamentează deducţia 260

CAPITOLUL VII
CUANTIFICAREA OPERAŢIILOR INTERPROPOZIŢIONAIE Şl SILOGISTICA CLASICA

41 Logica bivalentă şi logica claselor    266
42 Silogistica clasică şi cuantificarea propoziţiilor  269
43. Figurile şi modurile silogismului  271

CAPITOLUL VIII
RAŢIONAMENTUL MATEMATIC

44. Modul de a pane problema 277
45. Silogismul şi raţionamentul prin recurenţă 279
46. Raţionamentul prin recurenţă şi grupările interpropoziţionale 280
47. Infinitul şi principiul terţiului exclus 284
48. Logica intuiţionistă   286
49. Operaţiile aparent ireversibile şi logica fără negaţie 288
50. Logicile polivalente   290
51. Noncontradicţia logică şi natura raţionamentului matematic 292

Anexă : Formulările noi ale structurii "grupărilor" şi ale conservărilor 296
Bibliografia lucrărilor citate 302
Lista definiţiilor 304
Indicele de materii  305
Postfaţă, Iulian Paşaliu  311

vineri, 27 februarie 2015

PACIENTUL MEU SIGMUND FREUD

Autor : Tobie Nathan                
Editura Pro Editura si Tipografie
Colectia Scribum-ad-notarium
An aparitie :2007   
Editia originala Mon Patient Sigmund Freud 2005
Traducerea Nicolae Constantinescu
ISBN 978-973-145-018-6
Nr pagini :320
Format 150 x 240
Pretul la data postarii : 
24,30 lei la Editura, 22,14 lei la elefant ,45 lei la librarie.net


Descrierea editurii:
Viena, 1908, Isaac Rabinovici, student la medicina, îl întâlneste pe Sigmund Freud. Marele profesor, deja celebru, se ataseaza de acest Candide si îi vorbeste fara retineri: iubiri, aversiuni, gelozii — confidente pe care Isaac le consemneaza într-un jurnal. Zi de zi, tânarul povesteste faptele maestrului, dar si viata Vienei. Si dezvaluie tot ceea ce nu s-a spus despre psihanaliza, despre viata privata a lui Freud, despre excesele si nebuniile unei revolutii din acel secol. Într-o zi de decembrie a anului 2003, acest document, caruia nimeni nu-i banuia existenta, cade în mâinile unui cercetator expatriat. Dar cu cât cititorul patrunde mai profund în viata acestui necunoscut ivit din trecut, cu atât se înmultesc necazurile care cad pe capul lui, ca si cum documentul ajuns la el dintr-o întâmplare ar fi fost legat de un blestem. Îmbinând trecutul cu prezentul, adevarul cu fictiunea, Tobie Nathan a reusit un roman de o libertate si îndrazneala uluitoare. Reputat pentru lucrarile sale în domeniul etnopsihiatriei, Tobie Nathan a scris si numeroase romane (dintre care unul ecranizat, Saraka Bô), si o piesa de teatru, Damnatiunea lui Freud. În 2005, a colaborat la Cartea neagra a psihanalizei.

Tobie Nathan (nascut in 1948), este unul dintre reprezentantii de seama ai etnopsihiatriei (disciplina medicala care se ocupa cu studiul bolilor mintale în raport cu faptele sociale proprii culturilor primitive şi societăţilor industriale) in Franta.
Doctor in psihologie, dar si in litere si stiinte umaniste, Tobie Nathan este profesor de psihologie clinica si patologica la Universitatea Paris VIII.
Lucrarile sale au dat nasteri la dezbateri si controverse aprinse in Franta, viziunea sa asupra asupra psihoterapiei nefiind acceptata de anumiti psihanalisti, tributari ideilor despre sugestie, vehiculate in opera lui Sigmund Freud.
Contributia sa la “Cartea neagra a psihanalizei” a dat nastere de asemenea la noi polemici, desi autorul a negat ipoteza ca textele sale ar avea un caracter polemic.
Lucrarile sale se bucura de o larga apreciere dincolo de granitele Frantei: in Italia au fost traduse multe dintre scrierile sale, la fel si in Canada, Elvetia si Belgia, unde observatiile sale au fost experimentate cu succes in anumite clinici particulare de psihiatrie.
Pe langa activitatea stiintifica, Tobie Nathan este preocupat si de activitatea literara, mai multe romane ale sale fiind publicate incepand cu anul 1993.
Cel mai recent roman al sau, “Pacientul meu Sigmund Freud , a intrunit aprecieri pozitive atat din partea publicului cat si din partea criticii de specialitate. Bazat pe fapte reale din viata “parintelui” psihanalizei, romanul propune o alta fata a lui Sigmund Freud: in locul clinicianului care inregistreaza si analizeaza evolutia pacientilor sai, il avem pe Freud in ipostaza unui pacient, a unui om obisnuit, cu slabiciunile si temerile sale.

PSIHOLOGIE SI PSIHOPATOLOGIE CANINAAutor : Maria Mihaita                
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie :2011
Editia I      
ISBN  978-973-30-3105-5
Nr pagini :208
Format 165 x 205
Pretul la data postarii : 
25 lei la Editura, 21,25 lei la librariileonline, 25 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

Lucrarea de faţă oferă un cadru de referinţă practicianului veterinar şi dresorului de câini.
Spre o mai coerentă prezentare, conţinutul lucrării a fost structurat în trei părţi: una de psihologie a speciei canine, una de psihopatologie şi una de tratament al tulburărilor comportamentale.
În partea de psihologie au fost identificate şi analizate principalele aspecte ale psihologiei şi fiziologiei activităţii nervoase superioare, abordând conceptele de dezvoltare şi normalitate psihică a vieţii câinilor, prezentând succesiv procesele biologice ale percepţiei (senzaţii, reprezentări, memorie şi gândire, capacitate de imaginaţie etc.), continuând cu procesele ce duc la exprimarea afectivităţii, ale personalităţii canine şi ale temperamentului cu insistenţe asupra psihologiei câinelui „adolescent”, perioada cu cea mai mare influenţă asupra psihicului viitorului adult.
În partea de psihopatologie au fost identificate şi sistematizate cele mai importante manifestări socio-psihopatologice la câini, încercând alăturarea lor de unele aspecte psihopatologice considerate ca având etiopatogeneză comună cu cele similare la om. Tulburările comportamentale prezentate au fost încadrate în categoria tulburărilor de personalitate (unele tipuri de agresivitate), a psihonevrozelor (fobia, anxietatea), a tulburărilor induse de vârsta înaintată, a tulburărilor de emotivitate şi a instinctelor.
În cea de-a treia parte sunt prezentate cele mai importante modalităţi de profilaxie specifică şi nespecifică, precum şi modalitatea de tratament alopat al afecţiunilor comportamentale la câine.
Cuprins:

PARTEA I. PSIHOLOGIE CANINĂ, 5
Pledoarie pentru necesitatea studierii psihologiei animalelor de companie, 5
1.  NOŢIUNI DE PSIHOLOGIE GENERALĂ, 8
2.1.  Conceptul de dezvoltare psihică, 8
1.2.  Conceptul de normalitate psihica, 11
1.3.  Procesele psihice ale animalelor, 13
1.3.1.  Procesele psihice senzoriale, 14
1.3.2.  Adaptarea simţurilor, 20
2.4.  Durerea, 20
2.5.  Percepţiile, 22
1.6.  Reprezentările, 23
2.  PROCESE COGNITIVE SUPERIOARE, 26
2.1.  Gândirea, 26
2. 2. Limbajul şi comunicarea, TI
2.2.1.  Comunicarea intraspecifică, 27
2.2.2.  Comunicarea interspecii câine-om, 32
2.3.  Memoria, 35
2.4.  Sistemul de personalitate; temperament, aptitudini, caracter, 37
3.  PSIHOLOGIA VÂRSTEI MICI ŞI PSIHOLOGIA SOCIALĂ, 41
3.2.  Relaţiile interpersonale şi psihologia de grup, 47
3.2.  învăţarea şi educaţia. Importanţa lor în coabitarea cu câinele, 50
3.2.1.  învăţarea, 50
3.2.2.  Educaţia, 52
4.  METODE DE EVALUARE A PERSONALITĂŢII CANINE, 54
4.2.  Testul Campbell, 55
4.2.  Testul dominanţei, 57
4.3.  Test de personalitate canină, 60
PARTEA A II-A. PSIHOPATOLOGIE CANINĂ, 64
5.  GENERALITĂŢI, 64
5.2.  Etiopatogeneza comportamentului deviant, 66
5.1.1.  Etiopatogeneza tulburărilor de comportament asociate dezechilibrelor de integrare neuropsihică, 67
5.1.2.  Etiopatogeneza tulburărilor de comportament dobândite în timpul dezvoltării sociale, 70
5.1.3.  Etiopatogeneza tulburărilor de comportament idiopatice, simpto-matice sau secundare unor boli neurologice, 72
5.2.  Epidemiologia tulburărilor comportamentale la câini, 74
5.2.1.  Anamneza în deviaţiile comportamentului, 77
5.3.  Principalele aspecte ale comportamentului deviant de la câini, 91
5.3.1.  Agresivitatea canină, 91
5.4.  Anxietatea de separare, 134
5.5.  Fobia, 146
5.5.1.  Fobia la fenomene meteo şi zgomote de petarde, 147
5.5.2.  Agorafobia, 151
5.5.3.  Fobia la mersul cu maşina, 153
5.5.4.  Fobia la persoane cu aspect aparte, 154
5.5.5.  Fobia la halate albe, 155
5.5.6.  Fobia la apă, 156
5.6.  Deviaţiile de eliminare a dejecţiilor, 157
5.6.1.  Deviaţii de eliminare datorate insuficientului acces la plimbare, 160
5.6.2.  Deviaţii de eliminare datorate substratului preferenţial, 161
5.6.3.  Deviaţii de eliminare provocate pe fond de anxietate, 162
5.6.4.  Deviaţii de eliminare datorate obiceiurilor de marcare, menţinute în interior, 163
5.6.5.  Deviaţii de eliminare datorate obiceiurilor submisive, 164
5.6.6.  Deviaţii de eliminare tributare cerşirii atenţiei, 166
5.6.7.  Deviaţii de eliminare tributare asocierii cu frica, 167
5.6.8.  Deviaţii comportamentale de eliminare a dejecţiilor cu etiopatogeneză medicală, 167
5.7.  Deviaţiile comportamentului alimentar, 169
5.8.  Deviaţiile comportamentului maternul, 172
5.9.  Sindromul disfuncţiei cognitive a câinilor bătrâni, 174
5.10.  Dermatozele psihogene, 181
PARTEA A III-A. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL
COMPORTAMENTULUI DEVIANT, 184
6.  PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL COMPORTAMENTULUI DEVIANT, 184
6.1.  Profilaxia comportamentului deviant, 184
6.2.  Principalele modalităţi de tratament, 187
6.2.1.  Neutralizarea sexuală (castrarea), 187
6.2.2.  Terapia medicamentoasă a tulburărilor de comportament, 189
6.2.3.  Modificarea comportamentului prin tactici ce vizează învăţarea şi memorarea, 195
Bibliografie selectivă, 200


MALTRATAREA COPILULUI IN FAMILIA ROMANEASCA. De la teorie la practicaAutor : Mihai-Bogdan Iovu                 
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2011
       
ISBN 978-973-595-331-7
Nr pagini :250
Format ?
Pretul la data postarii :
21,52 lei la Editura, 37,53 lei la lumeacartii ,33 lei la libraria Eminescu (1 ex. pe stoc la data postarii)
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Lucrarea de față abordează una din temele îndelung dezbătute în literatura de specialitate din domeniul protecției și bunăstării copilului și anume maltratarea copilului în familie de către părinți/adultul responsabil de creșterea și educarea sa. Privită ca o problemă globală de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății (WHO, 1999), tot aceasta estimează că anual 40 de milioane de copii sub 14 ani sunt victime ale abuzului și neglijării (WHO, 2006), adică aproximativ 1.8% din cei 2.213.456.000 copii sub 18 ani din întreaga lume (UNICEF, 2009). Studii din SUA și alte țări puternic industrializate estimează că 1 din 5 fete și 1 din 12 băieți vor experimenta o formă de maltratare (Finkelhor, 2008), în timp ce studii din țări în curs de dezvoltare estimează o rată mult mai mare (Mulinge, 2002; Sugue-Castillo, 2009)

Despre Mihai-Bogdan Iovu

In perioada 2010-2011 a beneficiat de o bursa la Rutgers, the State University of New Jersey, School of Social Work, si s-a specializat in protectia copilului. La ora actuala, autorul este cercetator postdoctorand cu o tema legata de abuzul si neglizarea copilului in Romania. Domeniile de interes ale autorului privesc sociologia copilariei si a copilului, asistenta sociala bazata pe dovezi, publicand, in acest sens, mai multe articole de specialitate.
 
Cuprins:

PREFAŢĂ  5
1.  INTRODUCERE  11
1.1.  Delimitări conceptuale pe plan internaţional şi naţional  11 FAMILIE  11 COPIL  16 MALTRATARE, ABUZ, NEGLIJARE  I 7
1.2.  RĂSPÂNDIREA FENOMENULUI DE MALTRATARE A COPILULUI ÎN FAMILIE  44
1.3.  CAUZELE MALTRATĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE  64
1.4.  Perspective teoretice ale maltratării copilului ÎN familie  65
2.  STRUCTURĂ FAMILIALĂ ŞI CONTEXT SOCIAL
ÎN MALTRATAREA COPILULUI  79
2.1.  VARIABILE UTILIZATE  79
2.2.  IPOTEZELE ŞI OBIECTIVELE OPERAŢIONALE ALE CERCETĂRII  83
2.3.  POPULAŢIA CERCETĂRII ŞI EŞANTIONUI/LOTURILE DE SUBIECŢI INVESTIGAŢI 85
2.3.1.  EŞANTIONUL DE ELEVI  87 2.3.I.I. LOTURILE SPECIALE DE COPII  94
2.4.  LOCAŢIA  97
2.5.  ACCESUL  97
2.6.  METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI UTILIZATE  98
2.6.1.  CHESTIONARUL CA INSTRUMENT DE CERCETARE Î
ÎN SOCIOLOGIA COPILULUI  I oo
2.6.2.  ICAST-CH - INSTRUMENT DE CERCETARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
ŞI REGIONAL ÎN SITUAŢIILE DE ABUZ ŞI NEGLIJARE  102
2.7.  PROCEDURA STATISTICĂ  104
2.8.  REZULTATE  105
2.8.1.  ANALIZA ŞI INTERPRETAREA VARIABILELOR SIMPLE  105
2.8.2.  Analiza şi interpretarea variabilelor compuse  i 12 Experienţa abuzului fizic  113 Experienţa abuzului psihologic  i 17 Experienţa abuzului  120 Experienţa neglijării  122 Experienţa maltratării copilului  124
DE RISC AI MALTRATĂRII DIN FAMILIE  129
2.8.4.  COMUNITATEA URBANĂ CA FACTOR DE RISC ÎN MALTRATAREA COPIILOR I 32
ABUZUL ASUPRA COPILULUI (AB)  I 32
ABUZUL PSIHOLOGIC (AP  133
ABUZUL FIZIC  134
NEGLIJARE  135
MALTRATARE  137
2.9. CONCLUZIILE CERCETĂRII CANTITATIVE  138
3.  FUNCŢIONARE FAMILIALĂ ŞI MALTRATAREA COPILULUI  143
3.1.  ÎNTREBĂRI DE CERCETARE  145
3.2.  LOTUL DE SUBIECŢI INVESTIGAŢI  146
3.3.  LOCAŢIE  147
3.4.  ACCES  147
3.5.  METODE, INSTRUMENTE ŞI TEHNICI UTILIZATE  148
3.5.1.  INTERVIUL CA METODĂ DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE  148
3.5.2.  INTERVIUL DE EVALUARE A FAMILIEI  I 53
3.6.  PROCEDURA DE ANALIZĂ  157
3.7.  REZULTATE  162
3.8.  CONCLUZIILE CERCETĂRII CALITATIVE  167
4.  IMPLICAŢII ÎN PLAN EDUCAŢIONAL ALE MALTRATĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE  171
5.  PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE ÎN DOMENIUL ABUZULUI
ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI  179
6.  CONCLUZII  189
BIBLIOGRAFIE  193 ANEXE
ANEXA 1 - CHESTIONAR CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA VIOLENŢĂ A COPIILOR  209
ANEXA 2 - INTERVIU DE EVALUARE A FAMILIEI (MCSIFF)  225
ANEXA 4 -FRECVENŢA CUVINTELOR DIN INTERVIURI  237
ANEXA 5 - SCHEMA CATEGORIALĂ  241
LISTĂ DE TABELE  243
LISTĂ DE FIGURI  247