sâmbătă, 16 februarie 2013

ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPILULUIAutor : Ioan Mihailescu                 
Editura Cartea Universitara

An aparitie :2004 

ISBN  973-731-030-6
Nr pagini :130 
Anticariat.
Se gaseste la BCU,  UNITATEA CENTRALA : 316/M69.S4Descriere:
Lucrare aparuta în cadrul programului de actiune comunitara în domeniul formarii profesionale "Leonardo da Vinci", procedura B., faza a doua: 2000-2006 proiecte pilot, crearea unui centru european pentru integrarea copiilor institutionalizati, Euro-child-centre

Cuprins:1. FACTORI CARE CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA COPILULUI /8
1.1. Moştenirea biologică /8
1.2. Mediul fizic /11
1.3. Cultura /12
1.4. Experienţa de grup /14
1.5. Experienţa personală /18

2. PROCESUL DEZVOLTĂRII COPILULUI /21
2.1. Teoriile învăţării /22
2.2. Teoriile dezvoltării cognitive /25
2.3. Tipuri de socializare /27

3. AGENŢII SOCIALIZĂRII /33
3.1. Familia /33
3.2. Grupurile perechi /36
3.3. Şcoala /37
3.4. Mijloacele de comunicare în masă /39

4. MECANISME DE DEZVOLTARE A COPILULUI /42
4.1. Socializarea statusurilor /42
       4.1.1. Prescrierea statusurilor /41
       4.1.2. Statusuri în funcţie de sex /43
       4.1.3. Statusuri în funcţie de vârstă /44
       4.1.4. Statusuri dobândite /46
       4.1.5. Conflictele de status /50
4.2. Rolul /52
       4.2.1. Definirea rolurilor /51
       4.2.2. învăţarea rolului /54
       4.2.3. Setul de roluri /57
       4.2.4. Pregătirea inadecvată pentru rol /58
       4.2.5. Dificultăţile tranziţiei de rol /60
       4.2.6. Conflictele de rol /62

5. ROLUL MAMEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI /67
5.1. Procesele de „emane ipare”a femeii /67
5.2. Consecinţele ocupării mamei în afara familiei /73
5.3. Substitute ale socializării din familie /81

6. SOLIDARITATEA FAMILIALĂ ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI /89
6.1. Rolul solidarităţii familiale în dezvoltarea copilulu /i89
6.2. Dezagregarea solidarităţii familiale şi instabilitatea familiei /93
6.3. Implicaţiile divorţului asupra dezvoltării copilului /96

GRAFICE /110
GLOSAR /113
TESTE /117
BIBLIOGRAFIE /125

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu