sâmbătă, 16 februarie 2013

SOCIOLOGIE: Concepte, Teorii, Fundamente


Autor : Elena Nedelcu            
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie : 2009 
Editia a  II, revizuita si adaugita       
ISBN 978-973-749-734-5  
Nr pagini : 198 

Pret : 25 leiDescrierea editurii:
O lucrare de baza pentru cei interesati de trecerea in revista a teoriilor si conceptelor fundamentale din sociologie, de la istoria stiintei sociologiei pana la cele mai noi teorii contemporane. Editia a II-a revizuita si adaugita a lucrarii “Sociologie. Concepte, teorii, fundamente” este structurata in 13 capitole, fiecare prezentand un aspect esential din sociologie. Lucrarea este fundamentata de o importanta bibliografie.


Cuprins:I. APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ /7
1. Contextul epistemologic şi social istoric  /7
2. Întemeietorii sociologiei  /9

II. PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI. LOCUL SOCIOLOGIEI ÎN ANSAMBLUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE  / 15
1. Problematica sociologiei  /15
2. Sociologia comună şi sociologia ştiinţifică / 17
3. Sociologia şi sistemul ştiinţelor /18

III. TEORII SOCIOLOGICE CONTEMPORANE   /28
1. Teorii macrosociale /28
       1.1. Perspectiva structural-funcţionalistă /28
       1.2. Teoria conflictului /30
2. Teorii ale micronivelurilor / 32
       2.1. Interacţionismul simbolic /32
       2.2 Etnometodologia / 34
       2.3. Teoria schimbului /35

IV. METODE DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ /37
1. Etapele investigaţiei sociologice /37
2. Metode de culegere a datelor empirice /40
3. Importanţa şi dificultăţile cercetării sociologice /46

V. PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ ASIIPRA CULTURn /52
1. Cultura - concept fundamental în sociologie /52
2. Componentele culturii /53
4. Distincţia dintre: cultură "reală" şi “ideală”. Raportul: cultură şi libertate  /59
4. Relativism şi etnocentrism cultural /60
5. Coordonate ale spiritualităţii româneşti  /65

VI. SOCIALIZAREA /68
1. Delimitări conceptuale: socialitate, sociabilitate, socializare /68
2. Determinările comportamentale /70
3. Perspective teoretice privind socializarea /72
4. Tipuri de socializare /76
5. Agenţii socializării /79
6. Persuasiunea coercitivă /80

VII. STATUT ŞI ROL-ELEMENTE ALE STRUCTURII SOCIALE. TIPURI DE SOCIETĂŢI  /84
1. Structura socială şi elementele sale. Conexiunea status-rol /84
2. Teorii despre tipurile de societate /96

VIII. GRUPURILE SOCIALE /100
1. Ce este genul social. Tipuri de grupuri /100
2. Cum se formează grupurile. Normele şi structura de grup /104
3. Procesele grupului  /107
4. Conducerea şi luarea deciziei în grup /111

IX. ORGANIZAŢIILE ŞI BIROCRAŢIA /115
1. Conceptul sociologic de organizaţie. Natura birocraţiei/115
2. Birocraţie şi democraţie /118
3. Direcţiile dezvoltării birocraţiei/120
4. Concluzii privind avantajele şi dezavantajele birocraţiei/121
5. Trecerea de la ierarhii la reţele /122

X. CONTROLUL SOCIAL ŞI DEVIANŢA/125
1. Controlul social: definiţii, forme de manifestare/125
2. Criterii de definire a fenomenului devianţei /128
3. Teorii despre devianţa /132
5. Statistica criminalisticâ /138

XL STRATIFICARE ŞI MOBILITATE SOCIALĂ / 141
1. Delimitări conceptuale  /142
2. Casta şi clasa - forme ale stratificării sociale/143
3. Teorii despre stratificarea socială /145
4. Perpetuarea sistemului stratificării /147
5. Mobilitatea socială /151

XII. FAMILIA  /160
1. Rudenia, familia, căsătoria  /160
2. Perspectiva multiculturală asupra familiei /161
3. Funcţiile familiei  / 164
4. Familia contemporană /166
5. Viitorul familiei. Forme alternative la căsătorie /168

XII. POLITICA ŞI STATUL. CULTURA POLITICĂ ŞI SOCIALIZAREA POLITICĂ /172
1. Autoritarism, autoritate, putere /172
2. Tipuri de regimuri politice: democraţie, autoritarism, totalitarism /177
3. Cultură politică şi cultură civică  /180
4. Rolul socializării politice în formareaculturii politice /187
5. Socializarea politică în România /193

BIBLIOGRAFIE /197
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu