miercuri, 1 mai 2013

TRATAT DE LOGOPEDIE VOL 1 + 2

 
Autor :Emil Verza
Editura Semne
An aparitie :2000 vol I/ 2009 vol II
ISBN  vol I   ?
ISBN  vol II  978-973-624-818-4
Nr pagini : vol I 393 /vol II 381
Format 170 x 240
Pret :  Vol II 76 lei la cartifrumoase
          57,51 lei la librariaonline
Disponibilitate   BCU (Vol II) 
Pe scribd se gaseste vol I de la editura fundatiei Humanitas (Tipografia Semne)Cuprins:


CUPRINS VOLUMUL I

ARGUMENT  15
INTRODUCERE  17

CAPITOLUL I   23
LOGOPEDIA - ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ
1: Constituirea logopediei ca ştiinţă 23
2. Importanţa teoretică şi practică a logopediei   28
3. Etiologia şi clasificarea tulburărilor de limbaj 31
4. Legile logopediei 36
5.. Frecvenţă şi importanţa corectării tulburărilor de limbaj   40
6. Metodologia corectării şi studierii în logopedie 42

CAPITOLUL II 45
LOCUL LIMBAJULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI PSIHIC UMAN

CAPITOLUL III  64
MECANISMELE NEUROFIZIOLOGICE ŞI PSIHOLOGICE ALE LIMBAJULUI

CAPITOLUL IV 79
DINAMISM ŞI RELAŢIE ÎN EVOLUŢIA LIMBAJULUI
1.Dezvoltarea limbajului în contextul normalitaţii umane 79
2. Evoluţia limbajului la handicapaţii senzorial şi de intelect 86

CAPITOLUL V 93
FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE CITIT-SCRIS
1. Pregătirea copilului pentru achiziţia citit-scrisului 93
2. Vârsta optimă de învăţare a citit-scrisului 95
3. Geneza grafismului şi a cititului 97
4. Etapele învăţării citit-scrisului 100
5. Lectura după imagini - etapă premergătoare achiziţiei citit- scrisului   102
6. Citit-scris şi intelect  110
7. Scris şi motricitate  112
8. Citire şi înţelegere    115
9. Citit-scrisul în Braille  116

CAPITOLUL VI  124
TULBURĂRILE DE PRONUNŢIE DE TIP DISLALIC
1. Specificul tulburărilor dislalice, pe fondul intelectului normal.. (24
2. Specificul tulburărilor dislalice la deficienţii de intelect 136
3. Specificul tulburărilor dislalice la deficienţii de auz   140
4. Specificul tulburărilor dislalice la deficienţii de vedere 147

CAPITOLUL VII   152
CONVERGENŢE ŞI DIFERENŢE ÎN DISLALIE, RINOLALIE, DISARTRIE
1. Perspectivă generală asupra elementelor comune şi specifice 152
2. Relaţie şi ierarhizare în rinolalie     154
3. Relaţie şi ierarhizare în disartrie     159
4. Relaţia dintre tulburările de pronunţie şi tulburările limbajului citit-scris  166

CAPITOLUL VIII  178
METODE ŞI PROCEDEE PENTRU CORECTAREA TULBURĂRILOR DE PRONUNŢIE
1. Cadrul general de referinţă 178
2. Metode: şi procedee cu caracter general     182
3. Metode şi procedee specific logopedice   192
4. Organizarea activităţii de practică logopedică   204

CAPITOLUL IX       212
INFLUENŢA TULBURĂRILOR DE PRONUNŢIE ASUPRA PERSONALITĂŢII ŞI COMPORTAMENTULUI

CAPITOLUL X
EVOLUŢIE ŞI RELAŢIE ÎN DISGRAFIE-DISLEXIE
1. Spre o teorie generală în disgrafie-dislexie          220
2. Terminologie şi definiţie     221
3. Etiologia tulburărilor scris-cititului    225

CAPITOLUL XI    239
EVOLUŢIE ŞI SIMPTOMATOLOGIE ÎN TULBURĂRILE SCRIS- CITITULUI PE FONDUL NORMALITĂŢII PSIHOSENZORIALE
1. Delimitarea domeniului de abordare 239
2.Formele şi manifestările tulburărilor scris-cititului  240
        2.1 .Scris-cititul încet, lent, stacato 246
        2.2. DificuItăţi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic şi în înţelegerea sensului convenţional al simbolurilor lexiei 250
        2.3. Difîcultăţi în respectarea regulilor gramaticale şi caligrafice 254
        2.4.Omisiuni de litere, grafeme şi cuvinte 260
        2.5.Adăugiri de litere, grafeme şi cuvinte 262
        2.6.Substituiri şi confuzii de litere, grafeme şi cuvinte 263
        2.7. Contopiri şi comprimări de cuvinte  264
        2.8. Nerespectarea spaţiului paginii, sărirea şi suprapunerea rândurilor 265
        2.9.Scrisul servil şi citit-scrisul ca în oglindă 266

CAPITOLUL XII 281
EVOLUŢIE ŞI SIMPTOMATOLOGIE ÎN TULBURĂRILE SCRIS-CITITULUI PE FONDUL HANDICAPURILOR PSIHOSENZORIALE
1. Specificul dislexo-disgrafiei în Braille, la deficienţii de vedere 281
2. Specificul dislexo-disgrafiei în debilitatea mintală. 295
3. Specificul dislexo-disgrafiei în bolile psihice 314

CAPITOLUL XIII  324
METODE SI PROCEDEE PENTRU CORECTAREA DISLEXO- DISGRAEIEI
1. Cadrul general de referinţă  324
2. Metode şi procedee cu caracter general  326
3. Metode şi procedee cu caracter specific logopedic 334

CAPITOLUL XIV 359
RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE VORBIRII ORALE ŞI CELE ALE SCRIS-CITITULUI

CAPITOLUL XV  372
RELAŢIA DINTRE SCRIS-CITIT ŞI PERSONALITATE

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 387

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS VOLUMUL II

INTRODUCERE 15

CAPITOLUL 1 19
COMUNICAREA TOTALĂ ŞI VALENŢELE EI

CAPITOLUL II 37
DINAMISM ŞI RELAŢIE ÎN METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞI INTERVENŢIEI TERAPEUTICE ÎN TULBURĂRILE DE
LIMBAJ ŞI COMUNICARE
1. Evaluarea limbajului şi a comunicării 38
2. Psihodiagnoza şi prognoza în psihopedagogia specială 48
3. Intervenţia terapeutică în logopedie. 58

CAPITOLUL III 65
TULBURĂRILE DE RITM ŞI FLUENŢĂ ALE VORBIRII
1. Delimitări conceptuale şi preocupări în studiul tulburărilor de ritm şi fluenţă 65
2. Etiologia bâlbâielii 76
3. Definiţie şi frecvenţă în bâlbâială 88

CAPITOLUL IV 94
CLASIFICAREA ŞI SIMPTOMATOLOGIA BÂLBÂIELII
1. Criterii de clasificare în bâlbâială 94
2. Simptomatologia bâlbâielii şi impactul ei asupra personalităţii 98
     2.1. Cadrul general al abordării simptomatologice 98
     2.2. Simptomatologia bâlbâielii clonice. 100
          2.2.1. Dificultăţi la nivelul fonoarticulator. 100
          2.2.2. Dificultăţi la nivelul respirator 104
          2.2.3. Dificultăţi la nivelul extralingvistic 106
          2.2.4. Dificultăţi la nivelul comportamentului şi al personalităţii 107
     2.3. Simptomatologia bâlbâielii tonice 110
          2.3.1. Dificultăţi la nivelul fonoarticulator. 111
          2.3.2. Dificultăţi la nivelul respirator 112
          2.3.3. Dificultăţi la nivelul extralingvistic. 113
          2.3.4. Dificultăţi la nivelul comportamentului şi al personalităţii 114
3. Sinteză generală asupra simptomatologiei bâlbâielii 119

CAPITOLUL V 123
DIAGNOZA ŞI TERAPIA BÂLBÂIELII
1. Diagnoza bâlbâielii 124
     1.1. Semnificaţia anamnezei 127
     1.2. Semnificaţia observaţiei 129
     1.3. Semnificaţia testelor, a probelor 130
2. Terapia bâlbâielii 132
     2.1. Direcţii terapeutice 133
     2.2. Psihoterapia bâlbâielii 144
     2.3. Restabilirea şi dezvoltarea vorbirii ritmice şi fluente  153
     2.4. Terapia comportamental - cognitivă 156

CAPITOLUL VI 160
FUNCŢIONALITATE ŞI DISFUNCŢIONALITATE ÎN REALIZAREA VOCII
1. Definirea şi examinarea vocii 162
2. Explicarea fonaţiei 172
     2.1. Teoria mecanică 172
     2.2. Teoria mioelastică a lui Ewald 172
     2.3. Teoria neuro-cronaxică elaborată de R. Husson. 173
     2.4. Teoria muco-ondulatorie a lui Perello 174
     2.5. Teoria oscilo-impedanţială a lui Dejonckere 175
3. Contribuţii moderne în explicarea fonaţiei 176

CAPITOLUL VII 183
TULBURĂRILE VOCII
1. Clasificare, etiologie şi simptomatologie în tulburările vocii 185
2. Tulburările vocii la vârste extreme. 203
     2.1. Tulburările vocii în copilărie. 204
     2.2. Tulburările vocii la vârstele înaintate 209
3. Terapia logopedică a tulburărilor de voce. 212

CAPITOLUL VIII 222
AFAZIA
1. Delimitări conceptuale şi preocupări în studiul afaziei 222
2. Alte contribuţii la explicarea mecanismelor afaziei 232
3. Clasificare şi simptomatologie în afazie. 237

CAPITOLUL IX 253
AFAZIA COPILULUI
1. De la afazie şi sindromul de nedezvoltare a limbajului, la afazia congenitală 253
     1.1. Definiţie şi perspectivă generală 253
     1.2. Simptomatologie şi diagnostic în afazia congenitală 257
     1.3. De la diagnosticarea afaziei la recuperarea afazicului 260
2. Afazia dobândită 261
     2.1. Definiţie şi simptomatologie în afazia dobândită a copilului 261
     2.2. Diagnosticul afaziei şi recuperarea afazicului 264

CAPITOLUL X 267
DISTORSIUNE LA NIVEL PSIHIC ŞI COMPORTAMENTAL ÎN AFAZIE

CAPITOLUL XI 283
ALALIA
1. Determinism şi relaţie în retardul verbal, disfazie şi alalie 284
2. Diagnostic diferenţial în relaţia retard verbal, disfazie şi alalie 286
3. Factorii implicaţi în etiologie 293
4. Conceptualizare, clasificare şi metodă recuperativa în alalie 296

CAPITOLUL XII 309
TULBURĂRILE DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI PE FONDUL EVOLUŢIEI PSIHOCOMPORTAMENTALE ÎN AUTISM
1. Terminologie şi frecvenţă în autism 309
2. Etiologie şi teorie explicativă 313
3. Simptomatologie şi diagnoză 315
4. Prognoză şi recuperare. 328

CAPITOLUL XIII 334
SPECIFIC ŞI COMUN ÎN DIAGNOZA DIFERENŢIALĂ A RETARDULUI VERBAL ŞI A DISFAZIEI
1. Retardul verbal şi disfazia în condiţiile de normalitate psihică 334
2. Retardul verbal în deficitul de intelect 347

CAPITOLUL XIV 357
DINAMISM ŞI RELAŢIE ÎN COMUNICARE, PERSONALITATE ŞI COMPORTAMENT

BIBLIOGRAFIE 371

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu