joi, 2 mai 2013

TRATAT DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

Autor : coord Emil Verza, Florin Emil Verza
Editura Universitatii din Bucuresti
An aparitie :2011
ISBN  978-606-16-0006-9
Nr pagini :1312
Format 130 x 200
Pret orientativ 70 lei
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Volumul reprezintă contribuţia unui grup de cadre didactice universitare ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, fiind o premieră în peisajul ştiinţific din România. Psihopedagogia specială este o ştiinţă relativ tânără, ce a luat naştere la confluenţa psihologiei şi pedagogiei. Cunoscând o dezvoltare spectaculoasă, aceasta a reuşit să evolueze şi să se impună ca domeniu ştiinţific autonom. Disciplina  acoperă un teritoriu ce a fost neglijat multă vreme, acela al studiului şi educării persoanelor aflate la limita dezvoltării „normale” a majorităţii indivizilor unei societăţi.
Tratatul este structurat în nouăsprezece capitole care dezbat cele mai importante teme ale psihopedagogiei speciale: obiectul şi metodele psihopedagogiei speciale; dinamismul şi evoluţia stărilor extreme de dezvoltare psihică; mecanismele neuropsihice ale adaptării, învăţării şi comportamentului; deficienţa de intelect şi specificul procesului instructiv-educativ şi de recuperare în deficienţa/handicapul de intelect; deficienţa de auz şi specificul procesului instructiv-educativ şi recuperativ în deficienţa de auz; deficienţa de văz; abordarea şi perspectiva logopedică; tulburările de limbaj şi comunicare; deficienţa neuromotorie; tulburările de comportament şi deficienţe asociate; învăţare şi curriculum în educaţia specială; intervenţia de stare pentru persoanele în dificultate; integrarea şi incluziunea educaţional-şcolară a copiilor cu deficienţe; dimensiunea şi perspectiva intervenţiei psihologice în recuperarea şi abilitarea persoanelor în dificultate; terapia şi recuperarea deficienţilor.
Tratatul de psihopedagogie specială se adresează, în egală măsură, studenţilor de la profilele Psihopedagogie, Psihologie, Pedagogie, specialiştilor din cercetare şi învăţământul special, părinţilor şi tuturor celor interesaţi de educaţia specială.

Cuprins:


Cuvânt înainte 21

CAPITOLUL I
OBIECTUL ŞI METODELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE 23
1. Obiectul şi locul Psihopedagogiei speciale în sistemul ştiinţelor psihopedagogice - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 23
2. Delimitări conceptuale - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 29
3. Metodele psihopedagogiei speciale - Conf. Univ. Dr. Florin Emil Verza 33

CAPITOLUL II
DINAMISM ŞI EVOLUŢIE ÎN STĂRILE EXTREME DE DEZVOLTARE PSIHICĂ  38
1. Dezvoltare şi regres în activitatea psihică a persoanelor în dificultate - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 38
2. Dezvoltarea psihică la supradotaţi - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 39
3. Dinamism şi relaţie în dezvoltarea activităţii supradotaţilor - Prof. Univ. Dr. Doru Vlad Popovici .45
4. Specificul evaluării şi diagnozei psihice în stările de dezvoltare pe scala extremelor inferior/superior
Conf. Univ. Dr. Anca Rozorea 60

CAPITOLUL III
MECANISMELE NEUROPSIHICE ALE ADAPTĂRII, ÎNVĂŢĂRII ŞI COMPORTAMENTULUI-Prof. Univ. dr. Mihai Golu 83

CAPITOLUL IV
DEFICIENŢA DE INTELECT - Prof. Univ. Dr. Gheorghe Radu, Lect. Univ. Dr. Marilena Bratu 149
1. Problematica psihopedagogiei deficienţei de intelect 149
2. Etiologie şi clasificare în deficienţa de intelect 158
3. Specificul funcţiilor şi proceselor psihice în formele deficienţei de intelect 170

CAPITOLUL V
SPECIFICUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ŞI DE RECUPERARE ÎN DEFICIENŢA/HANDICAPUL DE INTELECT
Prof. Univ. Dr. Ghorghe Radu, Asist. Univ. Dr. Ruxandra Foloştină 231
1. Unele aspecte ale organizării unităţilor de educaţie şi recuperare a deficienţilor / handicapaţilor de intelect 231
2. Modalităţi ale organizării activităţilor terapeutic-recuperative şi de pregătire socio- profesională a persoanelor cu deficienţe-handicap de intelect. 253
3. Diagnoza caracteristicilor diferenţiatoare la şcolarii cu deficienţe /handicap de intelect 265

CAPITOLUL VI
DEFICIENŢA DE AUZ - Conf. Univ. Dr. Mariana Popa 288
1. Problematica psihopedagogiei deficienţilor de auz 288
2. Etiologie şi clasificare în deficienţa de auz 296
3. Specificul funcţiilor şi proceselor psihice în deficienţa de auz 301

CAPITOLUL VII
SPECIFICUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ŞI RECUPERATIV ÎN DEFICIENŢA DE AUZ  342
1. Organizarea unităţilor de educaţie şi recuperare
Lect. Univ. Drd. Cristian Buică-Belciu 342
2. Metodologia demutizării şi protezării - Conf. Univ. Dr. Mariana Popa 349
3. Integrarea socio-profesională a deficienţilor de auz
Lect. Univ. Drd. Cristian Buică-Belciu 382

CAPITOLUL VIII
DEFICIENŢA DE VĂZ - Conf. Univ. Dr. Anca Rozorea 396
1. Problematica psihopedagogiei deficienţilor de văz 396
2. Etiologie şi clasificare în deficienţele de văz .414
3. Specificul funcţiilor şi proceselor psihice în formele deficienţei de văz  425

CAPITOLUL IX
SPECIFICUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ŞI RECUPERATIV ÎN DEFICIENŢA DE VĂZ - Conf. Univ. Dr. Anca Rozorea   472
1. Organizarea instituţiilor de educaţie şi recuperare .472
2. Condiţii şi modalităţi de învăţare a citit-scrisului în Braille 491
3. Semnificaţia dezvoltării funcţiilor de orientare spaţială şi în timp a deficienţilor de văz 504
4. Specificul integrării socio-profesionale 513

CAPITOLUL X
ABORDARE ŞI PERSPECTIVĂ LOGOPEDICĂ - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 519
1. Locul logopediei în cadrul ştiinţelor psihopedagogice 519
2. Legile logopediei 522
3. Etiologia şi clasificarea tulburărilor de limbaj 524
4. Dimensiunea limbajului şi comunicării în structura psihică umană 528
5. Perspective în evoluţia relaţiei dintre comunicare, personalitate şi comportament 537

CAPITOLUL XI
TULBURĂRILE DE LIMBAJ ŞI COMUNICARE - Prof. Univ. Dr. Emil Verza 548
1. Tulburările de pronunţie. 548
2. Tulburările de ritm şi fluenţă ale vorbirii 564
3. Tulburările vocii 578
4. Tulburările citit - scrisului 588
5. Tulburările polimorfe. 601
6. Tulburările de dezvoltare a limbajului şi comunicării 617

CAPITOLUL XII
DEFICIENŢA NEUROMOTORIE - Lect. Univ. Dr. Dorin Carantină 632
1. Etiologia şi clasificarea tulburărilor neuromotorii 633
2. Tulburări motorii de natură centrală 634
3. Specificul tulburărilor neuromotorii la copii cu infirmitate motorie
de origine cerebrală (IMOC) 636
4. Tulburările motorii periferice 640
5. Specificul tulburărilor de comunicare în deficienţele neuromotorii 644
6. Modalităţi de corectare a tulburărilor de vorbire la copilul cu
deficienţe neuromotorii 651
7. Tulburările psihomotorii 655
8. Metodologia recuperării psihomotricităţii 678

CAPITOLUL XIII
TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT 684
1. Condiţii şi comportament - dr. Elena Vlad 684
2. Impactul tulburărilor de comportament asupra activităţii şcolare - dr. Elena Vlad 701
3. Terapia tulburărilor de comportament - dr. Elena Vlad 703
4. Tulburările de comportament ca impact asupra activităţii şcolare
şi profesionale - Lect. Univ. Dr. Roxana Urea 718

CAPITOLUL XIV
DEFICIENŢE ASOCIATE - Conf. Univ. Dr. Florin Emil Verza 732
1. Sindroame. 735
2. Surdo-cecitatea 754
3. Autismul 766
4. Paralizia cerebrală 795
5. Tulburarea hiperkinetică cu tulburări de atenţie ADHD 803

CAPITOLUL XV
ÎNVĂŢARE ŞI CURRICULUM ÎN EDUCAŢIA SPECIALĂ 808
1. Sens şi semnificaţii ale învăţării - Prof. Univ. Dr. loan Cerghit 808
2. Teorii şi definiţii ale învăţării - Prof. Univ. Dr. loan Cerghit 812
3. Dezvoltarea prin învăţare - Prof. Univ. Dr. loan Cerghit 827
4. Adaptare prin învăţare - Prof. Univ. Dr. loan Cerghit 837
5. învăţarea cognitivă la elevii cu handicap mintal. Condiţii ale învăţării cognitive eficiente
 Prof. Univ. Dr. Verginia Creţu 842
6. Modelul piramidal al învăţării; aplicaţii la copiii cu dificultăţi de învăţare şi deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) - Asist. Univ. Dr. Ruxandra Foloştină 867
7. Adaptarea curriculumului în educaţia specială
Asist. Univ. Dr. Ruxandra Foloştină 882
8. Designul curricular universal în serviciul incluziunii şcolare
Prof. Univ. Dr. Verginia Creţu 897

CAPITOLUL XVI
INTERVENŢIA DE STARE PENTRU PERSOANELE ÎN DIFICULTATE  931
1. Concepţii şi funcţii în asistenţa socială
Lect. Univ. Dr. Valentina Ivan 931
2. Asistenţa socială în stările de deficienţă
Lect. Univ. Dr. Valentina Ivan 943
3. Specificul consilierii şcolare şi profesionale la deficienţi
Lect. Univ. Dr. Roxana Urea 954
4. Asistenţa socială a familiei în dificultate
Conf. Univ. Dr. Florin Emil Verza, Lect. Univ. Dr. Marilena Bratu 980

CAPITOLUL XVII
INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA EDUCAŢIONAL ŞCOLARĂ A COPIILOR CU DEFICIENŢE 1007
1. Concepte şi teorii
Prof. Univ. Dr. Doru Vlad Popovici 1007
2. Perspectiva istorică cu privire la integrare şi incluziune
Prof. Univ. Dr. Doru Vlad Popovici 1050
3. Stadiul actual pe plan mondial şi naţional al integrării şi incluziunii
Prof. Univ. Dr. Doru Vlad Popovici 1086
4. Perspective şi limite în integrarea şi incliziunea şcolară
Prof. Univ. Dr. Emil Verza 1121

CAPITOLUL XVIII
DIMENSIUNEA ŞI PERSPECTIVA INTERVENŢIEI PSIHOLOGICE ÎN RECUPERAREA ŞI ABILITAREA PERSOANELOR
ÎN DIFICULTATE 1130
1. Specificul intervenţiilor psihologice în activitatea de recuperare a persoanelor în dificultate
Conf. Univ. Dr. Anca Rozorea 1130
2. Condiţii şi intervenţii pentru evitarea stresului
Asist. Univ. Dr. Emilia Oprişan 1166
3. Consilierea persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora
Lect. Univ. Dr. Roxana Urea 1179

CAPITOLUL XIX
TERAPIA ŞI RECUPERAREA DEFICIENŢILOR 1198
1. Specificul terapiei şi recuperării în psihopedagogia specială
Prof. Univ. Dr. Emil Verza 1198
2. Recuperarea prin învăţare la deficienţii de intelect
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Radu, Lect. Univ. Dr. Marilena Bratu 1208
3. Terapia şi recuperarea deficienţilor de auz
Conf. Univ. Dr. Mariana Popa 1218
4. Terapia şi recuperarea deficienţilor de văz
Conf. Univ. Dr. Anca Rozorea 1233
5. Terapie şi recuperare în tulburările de limbaj şi comunicare
Prof. Univ. Dr. Emil Verza 1243
6. Terapii ocupaţionale
Prof. Univ. Dr. Doru Vlad Popovici, Conf. Univ. Dr. Florin Emil Verza 1252

În loc de încheiere 1311

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu