vineri, 15 februarie 2013

PSIHOLOGIE MEDICALAAutor : Doina Cosman                 
Editura Polirom
Colectia Psihologie clinica si psihoterapie
An aparitie :2010

ISBN 978-973-46-1735-7
Nr pagini :462
Format 130 x 200
Pret : 37,95 lei la Editura26,60 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Psihologia medicala este o ramura a psihologiei generale ce studiaza aspectele psihosociale asociate actului medical, cu scopul de a reda sanatatea persoanei si de a o reinsera in mediul social si familial. Rezultat al activitatii autoarei – medic psihiatru, psihoterapeut si cadru didactic –, volumul analizeaza principalele teme ale psihologiei aplicate in medicina: starea de sanatate si cea de boala, psihologia omului in suferinta, psihologia medicului, complianta terapeutica, psihologia in cazul limitelor medicale. Profesionistii din domeniul medical, studentii la medicina si psihologie vor gasi informatii utile privind ameliorarea sanatatii populatiei si a calitatii vietii la orice virsta, precum si gestionarea factorilor ce tin de sanatate si boala. 


Doina Cosman (n. 1948) este profesor universitar de psihiatrie si sanatate mintala, sef al Disciplinei de Psihologie Clinica a Univer­sitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, si sef al Clinicii Psihiatrie III din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj. De asemenea, este membru al Boardului Sectiunii de Suicidologie a World Psychiatric Association (WPA), membru al Boardului International Association of Suicide Prevention(IASP) si reprezentantul national al Romaniei in IASP, membru al Boardului Sectiunii de Suicidologie a European Psychiatry Association (EPA), membru al Boardului Asociatiei Psihiatrice Romane, membru al European College of Neuropsychopharmachology (ECNP), prese­dinte si membru fondator al Aliantei Antisuicid Cluj si al Aliantei Romane de Preventie a Sinuciderii, membru fondator al Centrului Antidrog Cluj, membru al Societatii Internationale de Studiu al Tulburarilor de Personalitate si membru al Asociatiei de Psihoterapie Cognitiv‑Compor­ta­mentala din Romania. Este psihiatru clinician, psihoterapeut cu drept de libera practica in psihoterapie cognitiv­‑comportamentala si expert international CIDMEF in pedagogie medicala. Activitatea sa stiintifica s-a axat pe studierea unui vast areal al psihopatologiei, acoperind domenii precum suicidul, depresia, schizofrenia si tulburarile cognitive asociate acesteia, personalitatea, toxicomaniile etc. In ultimii ani, activitatea sa stiintifica a fost intregita prin atentia acordata sanatatii mintale, Doina Cosman facind parte din grupurile de coordonare a doua importante proiecte de cercetare centrate pe sanatatea mintala a adoles­centului. Are o bogata activitate publicistica, fiind autoare si coautoare a unor mono­grafii, manuale, tratate de psihiatrie si sanatate mintala, precum si a unor articole stiintifice.
Dintre volumele si studiile publicate amintim: Sinuciderea. Studiu in per­spectiva biopsihosociala (Risoprint, Cluj-Napoca, 1999); Pedagogie medicala (Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2002); Management si tratament in toxico­manii (Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2005); Teoria si practica evaluarii didactice (Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2006); Compendiu de suicidologie (Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006); „Suicide Prevention in Romania”, in D. Wasserman si C. Wasserman (eds.), Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention (Oxford University Press, New York, 2009).


Cuprins:Cuvânt înainte  11
Abrevieri 13

Partea I
Persoană şi personalitate

Capitolul 1
Domeniul de definire a psihologiei medicale 19
1. 1. Apariţia psihologiei medicale ca disciplină autonomă 19
1. 2. Psihologie medicală şi psihologie clinică - delimitări conceptuale 22
1. 3. Abordări psihologice cu relevanţă pentru medicină  25

Capitolul 2
Limitele  normalitătii  37
2. 1. Normalitate şi anormalitate 37
2. 2. Criteriile de normalitate şi anormalitate  38
2. 3. Sănătatea şi boala 42
2. 4. Modele teoretice ale bolii şi sănătăţii 51

Capitolul 3
Funcţionarea normală a psihismului 56
3.1. Trilogia minţii: funcţiile cognitive, afective, conative 57
3.2. Funcţiile executive 73
3.3. Voinţa şi activitatea 83
3.4. Comportamentul 86
3.5. Conştiinţa      87
3.6. Motivaţia 92

Capitolul 4
Evaluarea funcţiilor psihice 102
4.1. Principii ale examenului funcţiilor psihice   103
4.2. Fazele examinării stării psihice actuale  104
4.3. Examinarea stării psihice actuale  106
4.4. Scalele clinice de evaluare a stării psihice  121

Capitolul 5
Personalitatea   127
5.1. Repere în terminologia personologică  127
5.2. Teoriile personologice   128
5.3. Factorii formativi ai personalităţii  142
5.4. Caracteristicile personalităţii   145

Capitolul 6
Teste de evaluare a personalităţii  147
6.1. Istoricul cercetării tulburărilor de personalitate  147
6.2. Metodele de investigare a personalităţii  150
6.3. Examinarea categorială a tulburărilor de personalitate   151
6.4. Examinarea dimensională a personalităţii  155
6.5. Testele proiective de personalitate  162

Capitolul 7
Tipuri constituţionale  164
7.1. Terminologie  165
7.2. Tipologiile antice  166
7.3. Tipologiile morfo-fizio-psihologice   167
7.4. Tipologia psihanalitică a lui S. Freud  169
7.5. Tipologia lui C.G. Jung  170
7.6. Tipologia lui K. Schneider  171
7.7. Relaţia genotip-fenotip . 173
7.8. Discreditarea tipologiilor  174
7.9. Valorificarea tipologiilor în medicina contemporană  175

Capitolul 8
Psihologia diferenţială a vârstelor şi sexelor  179
8.1. Psihologia vârstelor    180
8.2. Ciclurile vieţii   182
8.3. Diferenţele de gen . 188
8.4. Psihologia diferenţială a sexelor în copilărie   190
8.5. Psihologia diferenţială a sexelor în adolescenţă  191
8.6. Psihologia diferenţială a sexelor la vârsta adultă  195
8.7. Psihologia diferenţială a sexelor la vârsta senectuţii   197

Partea a ll-a
Medicina şi boala. Doctorul şi pacientul

Capitolul 9
Psihologia persoanei bolnave   203
9.1. Statutul şi rolul social al persoanei bolnave 204
9.2. Factorii ce determină trăirea bolii 205
9.3. Boala ca durere şi suferinţă 206
9.4. Conceptualizarea bolii .211
9.5. Personalitatea pacientului 212
9.6. Calitatea relaţiei terapeutice  213
9.7. Atitudinile pacientului ca expresie a trăirilor faţă de boală  213
9.8. Mecanismele de apărare în boală 218

Capitolul 10
Psihologia profesiunii medicale 225
10.1. Reprezentări culturale ale medicului şi ale rolului său în societate 225
10.2. Statutul şi rolul de medic 227
10.3. Motivaţiile medicului în profesarea medicinei 227
10.4. Tipuri de profil medical  228
10.5. Deontologia medicală  231
J0.6. Adevăr şi secret profesional 236
10.7. Surse de fisurare a secretului profesional 236
10.8. Când poate fi încălcată confidenţialitatea? 237

Capitolul 11
Relaţia medic - pacient. Comunicarea în medicină 239
11. 1. Caracteristici generale ale relaţiei terapeutice în medicină  239
11.2. Moduri specifice de relaţionare, în funcţie de tipologia pacientului 242
11.3. Specificul relaţiei medic - pacient, în funcţie de gravitatea bolii 244
11.4. Comunicarea în medicină ca fundament al relaţiei medic - pacient 245
11.5. Tehnici de comunicare frecvent folosite în practica medicală 251
11 .6. Comunicarea în situaţii speciale. Comunicarea prognosticului infaust 253
11.7. Sinteza LEARN  256

Capitolul 12
Complianţa şi constrângerea terapeutică 258
12.1. Complianţa, aderenţa sau concordanţa terapeutică 258
12.2. Evaluarea complianţei. Angajamentul  260
12.3. Alianţa terapeutică  261
12.4. De la obedienţă la constrângere terapeutică 266
12.5. Persuasiunea, manipularea şi recompensa 267
12.6. Evitarea coerciţiei în procesul terapeutic 269

Capitolul 13
latrogeniile  271
13.1. Circumscrierea termenului iatrogenie  271
13.2. Iatrogenia de investigare şi explorare 272
13.3. Iatrogenia psihologică sau de relaţie 275
13.4. Iatrogenia medicamentoasă sau terapeutică 276
13.5. Iatrogenia de spital  279
13.6. Culpa mcdicală  282
13.7. Malpraxisul  283

Capitolul 14
Reiaţia stres - sănătate - boală 285
14.1. Natura stresului  285
14.2. Ce nu este stresul?   287
14.3. Definiţia stresului  289
14.4. Manifestările stresului 291
14.5. Mecanismele stresului 292
14.6. Tipuri de stresori  294
14.7. Relaţia stres - sănătate 298
14.8. Resursele personale în strategiile de adaptare  300
14.9. Resursele externe în strategiile de adaptare. Suportul social  302
14.10. Modelul stres-vulnerabilitate al bolii  302
14. 11. Teste de evaluare a stresului 305

Capitolul 15
Promovarea comportamentului sanogen. Consilierea pe probleme de sănătate  311
15.1. Medicina omului sănătos. Rolul medicului în sanogeneză   311
15.2. Dificultăţi în promovarea unui stil de viaţă sănătos  312
15.3. Reducerea factorilor de risc prin psihoeducaţie 314
15.4. Reducerea factorilor de risc prin terapii individuale. Cuplul terapeutic. 317
15.5. Reducerea factorilor de risc prin grupuri de susţinere  318
15.6. Reducerea factorilor de risc prin terapii comportamentale şi cognitive  319
15.7. Renunţarea la comportamentele nesănătoase 319

Partea a IIl-a
Psihologia în faţa limitelor medicale

Capitolul 16
Psihologia crizei şl a dezastrelor 325
16.1. Criza  325
16.2. Tipuri de criză  328
16.3. Psihologia dezastrelor. Intervenţia în cazul dezastrelor 334
16.4. Intervenţia in criza situaţională individuală 336
16.5. Metodele de intervenţie în criză  341

Capitolul 17
Tanatopsihologia   347
17.1. Conceptul de moarte în medicină şi societate 347
17.2. Definiţia morţii  349
17.3. Criteriile medicale şi juridice de declarare a decesului  349
17.4. Conştientizarea procesului de moarte. Etapele trecerii de la viaţă la moarte 353
17.5. Asistarea psihologică a muribundului 357
17.6. Asistarea psihologică a familiei muribundului 360
17.7. Reacţia de doliu   361
17.8. Doliul necomplicat  363
17.9. Doliul patologic  372

Capitolul 18
Psihooncologie. Psihologia durerii (Oana Dobrescu) 374
18.1. Cancerul şi factori de risc comportamentali, genetici, psihosociali  375
18.2. Adaptarea psihologică a bolnavului la fazele bolii canceroase 380
18.3. Teorii ale durerii   385

Capitolul 19
Sinuciderea  395
19.1. Despre natura şi cauzele procesului suicidar  395
19.2. De la clarificări semantice spre definiţii clinice 396
19.3. Suicid nonpatologic. Suicid patologic  399
19.4. Fazele şi metodele suicidului  401
19.5. Diferenţierea decesului prin sinucidere de accident sau crimă  405
19.6. Procesul suicidar  406
19.7. Funcţiile suicidului   409
19.8. Teorii asupra suicidului 415
19.9. Sensul suicidului   419

Anexe  421
Bibliografie   437
Index   457

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu