sâmbătă, 4 mai 2013

O ISTORIE SUBIECTIVA IN SOCIOLOGIA ROMANEASCA DIN 1944 PANA IN PREZENTAutor :  Catalin Zamfir                
Editura Polirom
Colectia SOCIOLOGIE. ANTROPOLOGIE.Cercetari si eseuri
An aparitie :2009
ISBN  978-973-46-0413-5
Nr pagini :208
Format 160 x 235
Pret : 9,99 lei la Editura, 9,9 lei la elefant ,9,99 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

„Aceasta carte poate fi considerata o testare a relatiei dintre productia sociologica si contextul epistemologic si cel social-personal. Am tratat viata mea sociologica asemenea unui fapt social-epistemologic, o istorie a universului meu ca sociolog. O istorie a sociologiei bazata pe propria mea experienta. Deci o istorie subiectiva. O istorie a mea ca parte a sociologiei romanesti postbelice poate va ajuta la limpezirea imaginii de ansamblu.” (Catalin Zamfir)
 

Catalin Zamfir, directorul Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii, presedintele Institutului Social Roman, membru al Academiei Romane. Profesor universitar doctor, a fost decanul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti. A publicat numeroase carti si articole in domeniul sociologiei, dintre care amintim: Incertitudinea: o perspectiva psihosociologica (1990, 2005), Tiganii: intre ignorare si ingrijorare (coautor, 1993), Romania, 1989-1993. Dinamica bunastarii si a protectiei sociale (coautor, 1994), Politici sociale. Romania in context european (coordonator, 1995), Pentru o societate centrata pe copil (coordonator, 1997), Spre o paradigma a gandirii sociologice (editia I, 1999; editia a II-a, Polirom, 2005), O analiza critica a tranzitiei. Ce va fi „dupa” (Polirom, 2004), O noua provocare: dezvoltarea sociala (coordonator impreuna cu Laura Stoica, Polirom, 2006), Enciclopedia dezvoltarii sociale (coordonator impreuna cu Simona Stanescu, Polirom, 2007).

Cuprins:

Istoria personalizată ca un tip de istorie socială a sociologiei 9

Partea I. Primii 27 de ani de sociologie : 1962-1989

Capitolul 1. Preistoria mea ca sociolog 15
Şcoala primară15
Problemele personale în legătură cu Dumnezeu şi sursa unei alte atitudini morale 16
Liceul: 1954-1956  17

Capitolul 2. Opţiunea politică 18
Criza morală18
Cum am aderat la ideea de comunism 21
Primele contacte cu Partidul Comunist  23

Capitolul 3. Facultatea de Filozofie: 1957-1962  27
Alegerea facultăţii 27
Student la Filozofie 28

Capitolul 4. Cum am ajuns sociolog 30
De la etică la sociologie: 1962-1964  30
Lecturi de sociologie 31
Primele cercetări sociale : trei cercetări eşuate şi un experiment social 34

Capitolul 5. Schimbarea opţiunilor ideologice 39
O despărţire epistemologică de dogmatism: o democraţie a cunoaşterii 39
Opţiunea pentru democratizarea politică 40
Perspectivele societăţii româneşti 42
Despărţirea publică de marxismul exclusivist43
Prăbuşirea speranţelor politice : 1968 46

Capitolul 6. Reabilitarea sociologiei şi remarginalizarea ei 49
Cum am intrat în sociologie 49
Relansarea sociologiei în România: 1965 50
Rolul lui Miron Constantinescu : relansarea şi reexpulzarea sociologiei 56
Sociologia după 1978   58

Capitolul 7. Sociologia românească în perioada socialistă 60
Opţiunile sociologiei pentru schimbarea socială 60
Iluzie şi raţionalitate în opţiunile sociologilor 64
Mediul politic al anilor ’80    66
Capitolul 8. Prima etapă ca sociolog: 1965-1969   70
Începutul colaborării cu Traian Herseni: Boldeşti 70
Doi ani de libertate absolută: doctoratul cu frecvenţă     74
Institutul de Psihologie : 1968-1969  76

Capitolul 9. „Revenirea” la Filozofie    80
Despărţirea de Herseni  80
Reîntoarcerea la Universitate : 1969  81

Capitolul 10. Studii teoretice de sociologie 83
Prima construcţie sociologică teoretică - activitatea normativă în psihosociologia organizării: 1966-1968 83
Nivelurile sociologiei 87
Structura gândirii sociale: ideologia 89
Teoria complementarităţii  91
Sociologia şi dezvoltarea organizaţiilor: 1970-1973   94

Capitolul 11. Singurătatea sociologului  97
Când se poate simţi „singur” sociologul?  97
Factorii singurătăţii sociologului  99
Două strategii de luptă împotriva singurătăţii 100

Capitolul 12. Experienţa la Institute for Social Research (ISR), University of Michigan: 1973-1974103
Dezvoltarea socială a organizaţiilor 104
Psihosociologia incertitudinii 106
Semnificaţia indicatorilor de satisfacţie şi de percepţie  107

Capitolul 13. Studii în izolare: 1974-1980 109
Un sociolog între filozofi 109
Materialismul istoric  110
Filozofia istoriei 111
Structura indicatorilor de satisfacţie  111
Semnificaţia indicatorilor subiectivi: SEDA  112

Capitolul 14. Sociologia constructivă 116
Strategii ale dezvoltăm sociale 116
Proiectul „Dezvoltarea socială a organizaţiilor” 118
Proiectul „Calitatea vieţii” 121
Proiectul „Modul de viaţă şi stilul de viaţă”  125
Regimul socialist şi adoptarea temelor occidentale 126

Capitolul 15. Plecarea din Universitate. Institutul Politehnic: 1980-1989 127

Capitolul 16. Şi din nou, sociologie teoretică  130
Structurile gândirii sociologice  130
Proiectul Incertitudinea 132
Proiectul Dicţionarul sociologic 135
Proiectul „Experimentul cu decizia de grup”  136
Ce va fi după? 138

Partea a Il-a. Sociologia după revoluţie

Capitolul 17. Revoluţia din 1989: eliberarea sociologiei 143

Capitolul 18. Provocările tranziţiei pentru mine, ca sociolog  145
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) 146
Schiţa strategiei tranziţiei României la economia de piaţă 148
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale : 1990-1991 149
Reînfiinţarea asistenţei sociale 155
Remanierea guvernului 157

Capitolul 19. Deziluziile unui sociolog idealist 160
O altfel de democraţie decât ne aşteptam : un debut ratat 160
Putea democraţia să debuteze mai bine ?161
Politica de scindare şi învinovăţire 164
Responsabilitatea Occidentului pentru costurile evitabile ale tranziţiei României 166

Capitolul 20. Studii de politică socială 170
Politicile sociale : parte a reformei 170
Reforma învăţământului universitar 172

Capitolul 21. Analiza unor probleme sociale 175
Condiţiile socioeconomice ale populaţiei rome  175
Sărăcia 179

Capitolul 22. O nouă experienţă politică: consilier pe probleme sociale al prim-ministrului 182
Comisia Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) 182
Joint Inclusion Memorandum (JIM)  187
Sistemul de asistenţă socială 187
Experienţa de consilier al prim-ministrului  189

Capitolul 23. Noi proiecte de cercetare 191
Analiza critică a tranziţiei 191
Proiectul „dezvoltării sociale”  192
Proiectul „Sociologia românească după 1944” 193
Proiectul „Inovaţia socială”  194

Capitolul 24. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială  195

Capitolul 25. Entuziasmul şi dezamăgirile sociologului 198

În loc de concluzie. Faust ca sociolog: poate totuşi sociologul să fie fericit ? 201


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu