sâmbătă, 11 aprilie 2015

CERCETARE PARTICIPATIVA SI STIINTE SOCIALE APLICATE

 
Autor : Mihai Pascaru                
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2011
ISBN 978-973-595-345-4 
Nr pagini :151
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :Stoc epuizat la Editura
Anticariat
Disponibilitate BCU
Download pdf  aici


Descrierea editurii:
         Lucrarea de față este consacrată punerii în evidență a unor aspecte teoretice și practice semnificative privitoare la cercetarea participativă, pe de o parte, și la dimensiunea aplicativă a unor discipline precum sociologia și psihologia socială, pe de altă parte. Această incursiune de sinteză în literatura de specialitate ar putea sta într-o zi la baza reevaluării șanselor de a lărgi (întări) aplicabilitatea științelor sociale, fragilizând astfel granițele, prea rigide adesea, dintre achizițiile teoretice (sau pur descriptive, de tipul sondajelor de opinie) și intervenția atât de necesară proceselor controlate de schimbare socială.
Cuprins:

Consideraţii introductive.......7

Capitolul 1. CERCETAREA PARTICIPATIVĂ....11
1.1. CERCETAREA PARTICIPATIVĂ ŞI SPECIFICUL EI........11
1.2. CERCETAREA-ACŢIUNE CA TIP DE CERCETARE PARTICIPATIVĂ......18
1.3. CERCETAREA-ACŢIUNE PARTICIPATIVĂ.........22
      1.3.1. Origini ale cercetării-acţiune participative......22
      1.3.2. Cercetarea standard şi cercetarea-acţiune participativă.........23
      1.3.3. Principii şi caracteristici ale cercetării-acţiune participative.........24
      1.3.4. Cercetarea-acţiune participativă ca proces........25
      1.3.5. Acţiune şi schimbare în cercetarea-acţiune participativă......30
      1.3.6. Componenta cercetare în cercetarea-acţiune participativă....31
      1.3.7. Contribuţii ale cercetării-acţiune participative la dezvoltarea ştiinţelor sociale.....33
1.4. RESTITUIREA REZULTATELOR ŞI CERCETAREA PARTICIPATIVĂ.......35
1.5. DIFICULTĂŢI MAJORE ÎN DIFERITELE FORME DE CERCETARE BAZATĂ PE PARTICIPARE......37
1.6. ASPECTE ETICE ÎN CERCETAREA PARTICIPATIVĂ ŞI UNELE IMPLICAŢII METODOLOGICE......40
1.7. PROIECTE REPREZENTATIVE PENTRU CERCETAREA PARTICIPATIVĂ ...........44  
      1.7.1. Proiectele lui Fals-Borda şi învăţămintele lor.......................44  
      1.7.2. O cercetare cu tineri lucrători domestici.........45  
      1.7.3. Conflictele din Irlanda de Nord.......46  
      1.7.4. Riscul HIV în comunităţile de emigranţi..........47  
      1.7.5. O boală  de tendoane, cercetarea participativă   şi productivitatea muncii........48  
      1.7.6. De ce iubesc bolnavii via ţ a în spital..........49  
      1.7.7. Cazul Xerox......51  
      1.7.8. Proiectul Mondragón-Cornell.........53  
      1.7.9. Un proiect pentru alăptarea la sân........58  

Capitolul 2. ŞTIINŢE SOCIALE APLICATE............67  
2.1. ELEMENTE DE PSIHOLOGIE SOCIALĂ APLICATĂ .........67  
      2.1.1. Psihologia socială aplicată şi deschiderile ei........67  
      2.1.2. Psihologia socială aplicată în viaţa cotidiană . Atractivitatea fizică .................69  
      2.1.3. Psihologia socială aplicată în studiul mass-media. Dependenţa de pornografie.........70  
      2.1.4. Psihologia socială aplicată în domeniul medical. Problematica suportului social......72  
      2.1.5. Psihologia socială aplicată în educaţie. Efectul Pygmalion...74  
      2.1.6. Psihologia socială aplicată în organizaţii. Luarea deciziilor în grup...........76  
      2.1.7. Psihologia socială  aplicată în comunităţi. Stigmatizarea.......78  
      2.1.8. Intervenţie şi evaluare în psihologia socială  aplicată ............79  
2.2. TEME ŞI PROBLEME DE SOCIOLOGIE APLICATĂ .........86  
      2.2.1. Sociologia de bază (pură ) şi sociologia aplicată ..............86  
      2.2.2. Sociologia clinică  şi specificul ei.......88  
      2.2.3. Tehnici de cercetare aplicată .........91  
      2.2.4. Valorizare şi obiectivitate în sociologia aplicată .......100

Capitolul 3. RESTITUIREA REZULTATELOR ANCHETEI SOCIOLOGICE. CERCETĂRI EXPLORATORII ÎN ROMÂNIA........107  
3.1. INVESTIGAŢII EXPLORATORII ÎN DEPRESIUNEA TRASCĂULUI (2001–2002)......107  
3.2. CERCETĂRI ÎN MICRO-REGIUNEA ALBAC–SCĂRIŞOARA–HOREA (2004–2005).........114  
3.3. O PROBLEMĂ SPECIALĂ : IMPACTUL ANCHETEI SOCIOLOGICE LA NIVEL COMUNITAR....131  
3.4. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR LOCALE Ş I PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA LIVEZILE-RIMETEA (2007–2008).......133  
3.5. ÎNVĂŢĂMINTE ŞI PROVOCĂRI.........137  

ANEXE.......141  
Participative Research and Applied Social Sciences (Summary) ....145  

BIBLIOGRAFIE........147

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu