duminică, 11 februarie 2018

EDUCATIA IN ECONOMIA DE PIATA. Intre analiza cognitiva si optiunea politicaAutor : Florea Voiculescu                
Editura Institutul European
Colectia Academica
An aparitie :2008
Editia I      
ISBN  978-973-611-526-4
Nr pagini :424
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 46,96 lei la Editura, 50,71 lei la elefant, 65 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

       Desi perspectiva economica este prezenta explicit sau implicit in toate temele abordate, volumul nu ofera o analiza economica a educatiei, ci pune doar in discutie problema conexiunilor pedagogicului cu economicul in contextul schimbarilor generate de aparitia si, ulterior, de accentuarea mecanismelor de piata in educatie, privite, in acceptiunea lor larga, ca mecanisme care aseaza institutia de educatie, profesorul, managerul scolar intr-un context concurential, guvernat de dinamica raportului cerere-oferta si a raportului calitate-pret.

Cuprins:

Cuvânt inainte 11

Capitolul 1
DETERMINAREA Şl ANALIZA NEVOILOR DE EDUCAŢIE.
De la logica lui „trebuie" la logica lui „este necesar" 15
1.1. NEVOILE DE EDUCAŢIE: REALITATE Şl CONCEPT 16
     1.1.1. Nevoia de educaţie şi condiţia schimbării 19
     1.1.2. Ce înseamnă a determina o nevoie de educaţie ? 21
     1.1.3. Ce sunt nevoile de educaţie ? 23
1.2. PERSPECTIVE DE ABORDARE A NEVOILOR DE EDUCAŢIE 24
     1.2.1. Nevoile de educaţie ca nevoi sociale 24
     1.2.2. Nevoia de educaţie si modelul discrepanţei 28
          1.2.2.1. Demersul analizei de discrepanţă 30
          1.2.2.2. Condiţiile de aplicabilitate a modelului discrepantei 32
1.2.3. Nevoile de educaţie si scopurile educaţiei 35
          1.2.3.1. Modelul alegerii scopurilor 39
          1.2.3.2. Modelul derivării obiectivelor in funcţie de nevoi 43
1.3. TIPOLOGIA GENERALA A NEVOILOR DE EDUCAŢIE 47
     1.3.1. Nevoi sociale şi nevoi individuale 48
     1.3.2. Nevoi sistemice şi nevoi personale 52
     1.3.3. Nevoi comune şi nevoi speciale 58
     1.3.4. Nevoi manifeste si nevoi latente 61
     1.3.5. Nevoi actuale si nevoi potenţiale 64
1.4. TIPURI DE NEVOI CLASIFICATE DUPĂ CONŢINUT 70
     1.4.1. Nevoile de educaţie intelectuală 72
     1.4.2. Nevoile de educaţie (formare) profesională 73
          1.4.2.1. Modelul centratpe intrări 77
          1.4.2.2. Modelul centrat pe ieşiri (piaţa calificărilor) 78
          1.4.2.3. Strategia agregată: intrări + ieşiri 80
     1.4.3. Alte categorii de nevoi 82
          1.4.3.1. Nevoile de educaţie social-morală 82
          1.4.3.2. Nevoile de educaţie estetică 83
          1.4.3.3. Nevoile din categoria „noilor educaţii" 85
     1.4.4. Interacţiunea nevoilor de educaţie 86
          1.4.4.1. Problema nevoilor (potential) divergente 86
          1.4 4.2. Problema nevoilor concurente 87

Capitolul 2
ANALIZA Şl ADMINISTRAREA RESURSELOR EDUCAŢIONALE.
De la logica lui „este necesar", la logica lui,,este posibil" 89
2.1. RESURSELE EDUCAŢIONALE: REALITATE Şl CONCEPT 90
     2.1.1. Ce sunt resursele educationale ? 90
     2.1.2. Resurse-nevoi: o relaţie esenţială a proiectării pedagogice 92
     2.1.3. Necesitatea unei taxonomii a resurselor educaţionale 94
2.2. CONDIŢIILE DE ANALIZA SI ADMINISTRARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE 96
     2.2.1. Conditja de eficienţă 98
     2.2.2. Condiţia de raţionalitate 99
     2.2.3. Condiţia de utilitate103
     2.2.4. Condiţia deontologică 104
2.3. ELEVII Şl RESURSELE ÎNVĂŢĂRII 109
     2.3.1. Capacitatea de munca a elevilor 109
          2.3.1.1. Conceptul de capacitate de munca a elevilor 110
          2.3.1.2. Capacitatea potenţială de munca 112
          2.3.7.3. Capacitatea funcţională de munca 113
          2.3.1.4. Capacitatea de munca auxiliară 114
          2.3.1.5. Capacitatea disponibilă de munca 115
          2.3.1.6. Determinarea capacităţii de munca a elevilor 117
     2.3.2. Resursele psihologice ale învăţării119
          2.3.2.1. Învăţarea şi dimensiunea psihologică a resurselor 119
          2.3.2.2. Resursele inteiectuate ale învăţării121
          2.3.2.3. Resursele motivaţional/voliţionaie ale mvaţarii 123
          2.3.2.4. Resursele comportamental/instrumentale ale invaţarii 128
2.4. TIMPUL CA RESURSA A EDUCAŢIEI 129
     2.4.1. Caracteristicile resurselor temporale130
     2.4.2. Resursele temporale şi problema nevoilor concurente 133
     2.4.3. Managementul educaţional in contextul crizei de timp 134

Capitolul 3
EDUCAŢIA IN ECONOMIA DE PIAŢÂ.
Moralitate versus mercantilism 139
3.1. NEVOILE DE EDUCAŢIE SI CEREREA DE STUDII.140
     3.1.1. De ia nevoile de educaţie la cererea de educaţie 141
     3.1.2. De la cererea de educaţie la cererea de studii 143
     3.1.3. Cererea de studii ca factor de presiune asupra şcolii144
     3.1.4. Cererea de studii şi imperativul adaptării. Experienţa anilor '90  146
          3.1.4.1. In invătământul general  147
          3.1.4.2. In învătământul liceal şi profesional 147
          3.1.4.3. In învătământul superior 148
3.2. PIAŢA EDUCAŢIEI: REALITATE SI CONCEPT 150
     3.2.1. Mecanismele de piaţă in educaţie. Argumente pro şi contra 150
          3.2.1.1. Moralitate versus mercantilism 151
          3.2.1.2. Principiul egalităţii sanse/or 152
          3.2.1.3. Imperativul unitătii sistemelor de educaţie 153
          3.2.1.4. Amoralitatea pieţei - un argument cu tintă greşită 154
          3.2.7.5. Ciudăţeniile dirijismuluiexacerbat 155
          3.2.1.6. Elevii în serviciul şcolii sau şcoala in serviciul elevilor? 156
          3.2.7.7. Principiul gratuităţii şi mentalitateacontribuabilului absent 158
          3.2.1.8. De la fenomenul la conceptul de piaţă a educaţiei159
     3.2.2. Obiectul pieţei educaţiei159
          3.2.2.1. Bunuri, produse, servicii160
          3.2.2.2. Bunurile educaţionale pe axa public-privat 163
          3.2.2.3. Modelul de analiza bazat pe externalitătile educaţiei165
          3.2.2.4. Modelul de analiza bazat pe utilitatea bunurilor educaţionale 171
     3.2.3. Agenţii pieţei educaţiei178
          3.2.3.1. Beneficiari, clienţi, cumpărători179
          3.2.3.2. Producători, ofertanţi, vânzători183
3.3. FACTORII CERERII DE STUDII 187
     3.3.1. Factorii demografici 189
          3.3.1.1. Ritmul creşterii demografice 190
          3.3.1.2. Structura pe vârste a populaţiei 191
          3.3.1.3. Compoziţia populaţiei pe mediile urban/rural 191
          3.3.1.4. Compoziţia pe niveluri de studii şi structura ocupaţională 192
     3.3.2. Factorii economici194
          3.3.2.7. Veniturile reale ale populaţiei195
          3.3.2.2. Gradul şi procedurile de finanţarea institutiilor de invătămănt  196
          3.3.2.3. Structura economiei198
     3.3.3. Factorii educativi/şcolari199
          3.3.3.1. Reţeaua şcoiară 200
          3.3.3.2. Evoluţia fluxurilor şcolare 202
          3.3.3.3. Curriculum-ul si calitatea procesului de invatamant 204
     3.3.4. Factorii psihologici si psihosociali 205
          3.3.4.1. Factorii cognitivi 206
          3.3.4.2. Factorii noncognitivi 209
          3.3.4.3. Factorii psihosociali - reprezentările sociale 214

Capitolul 4
O LEGE ECONOMICĂ A PEDAGOGICULUI: EDUCAŢIA COSTĂ
Calitatea educatiei costa. Lipsa de calitate a educatiei costa si mai mult 221
4.1. COSTURILE: DE LA ECONOMIE LA EDUCAŢIE 222
     4.1.1. Implicaţii ale analizei de cost in sfera educatiei 222
     4.1.2. Două categorii de costuri - delimitări conceptuale 223
4.2. COSTURILE AFERENTE SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 225
     4.2.1. Repere pentru un model al determinării costurilor serviciilor educationale 226
     4.2.2. Structura costurilor serviciilor educaţionale 229
          4.2.2.1. Costurile aferente factorului „capital" 232
          4.2.2.2. Costurile aferente factorului „muncă"  237
          4.2.2.3. Costurile aferente factorului natură? 240
     4.2.3. Tipuri semnificative de costuri pentru serviciile educaţionale 241
          4.2.3.1. Cost contabil şi cost economic 241
          4.2.3.2. Cost explicit si cost implicit 242
          4.2.3.3. Cost fix şi cost variabil 243
     4.2.4. Aplicaţii de estimare a costurilor serviciilor educaţionale pentru învăţământul superior 248
          4.2.4.1. Aplicaţia 1: Nivelul standard minim (de supravieţuire) 248
          4.2.4.2. Aplicaţia 2; Nivelul economic raţionalizai 254
          4.2.4.3. Aplicaţia 3: Estimarea raportului venituri-cheltuieli pe baza planului de învătământ 259
          4.2.4.4. Aplicatia 4: Nivelul optim calitativ 264
          4.2.4.5. Cateva concluzii şi cateva sugestii 268
     4.2.5. Aplicaţii de estimare a costurilor serviciilor educaţionale pentru invătământul preuniversitar  275
          4.2.5.1. Aplicatia 1: Analiza costurilor pe cazuri reale 275
          4.2.5.2. Aplicatia 2: Nivelul standard minimal - mediul urban 281
          4.2.5.3. Aplicatia 3: Nivelul standard minimal - mediul rural 286
          4.2.5.4. Cateva concluzii şi cateva sugestii 289
4.3. COSTURILE INVESTITIEI ?N CAPITALUL UMAN EDUCAŢIONAL 295
     4.3.1. Costurile directe .296
     4.3.2. Costurile indirecte 297
     4.3.3. Costuri la investitor şi costuri la beneficiar 298

Capitolul 5
COSTUL DE OPORTUNITATE AL OPŢIUNII PENTRU EDUCAŢIE
Despre obligaţia de a alege sau despre prioritatea educatiei ca slogan 303
5.1. COSTUL OPORTUNITĂŢII IN CAZUL SERVICIILOR EDUCAŢIONALE.306
     5.1.1. Abordarea microsistemică - instituţionala 307
          5.1.1.1. Costul oportunitatii in termeni economici 307
          5.1.1.2. Cantitate versus calitate (sau invers) 309
     5.1.2. Abordarea macrosistemică - statală 312
          5.1.2.1. Costul de oportunitate in termenii deciziei politice 313
          5.1.2.2. Educaţia, prioritate naţională ? 315
          5.1.2.3. Costul invers a! oportunitatii: costul lipsei de educaţie 312
          5.1.2.4. Există un nivel optim detectabil al finanţăriieducatiei ? 319
          5.1.2.5. O interdependenţă limitativă: eficientă - calitatea vieţii 321
5.2. COSTUL OPORTUNITATII IN CAZUL INVESTITIEI IN CAPITALUL UMAN EDUCAŢIONAL .323
     5.2.1. Costul oportunitatii la nivelul beneficiarului investitor  325
     5.2.2. Costul oportunitatii la nivelul investitorului beneficiar  337

Capitolul 6
RANDAMENT Şl EFICIENTĂ lN SFERA EDUCAŢIEI.
Randament pedagogic versus randament economic 345
6.1. RANDAMENTUL - DE LA ECONOMIE LA EDUCAŢIE 346
     6.1.1. Randamentul pedagogic si problema pierderilor  348
     6.1.2. Randamentului dinamica costurilor  349
     6.1.3. Reperele determinării randamentului educatiei 350
     6.1.4. Nivelul acceptabil al randamentului 353
     6.1.5. Randament pedagogic versus randament economic 355
          6.1.5.1. Un experiment de evaluare a randamentului educatiei 356
          6.1.5.2. Motivatia învăţării ca factor de randament global 364
          6.1.5.3. Randamentul la intersectia dintre motivatie şi curriculum 366
          6.1.5.4. Randamentul la intersectia dintre motivatie şi modul de funcţionare internă a sistemului de învăţământ 367
          6.1.5.5. Cuprindere sau respingere? O dilemă cu soluţii de risc asumat 369
6.2. EFICIENŢA - DE LA ECONOMIE LA EDUCAŢIE.373
     6.2.1 Eficienţa Tn termeni de rezultate 374
     6.2.2. Eficienta Tn termeni de eforturi 375
     6.2.3. Sistemul indicatorilor de eficienta 378
     6.2.4. Decizia optima pentru eficienta  381

ADDENDA. Şapte teme pentru un colocviu neconventional  383
1. Educaţia între lumea lui „trebuie"şi lumea lui „este" 384
2. Nu cereţi şcolii sa va dea mai mult decât ii dati ca sa va dea ceea ce vă dă   386
3. Principiul fundamental al managementului resurselor umane: ,,Omul cuvenit la locul cu venit" 387
4. Preţui libertăţii de a alege este obligaţia de a renunţa.389
5. Tendinţele pleacă dejosîn sus, ciudăţeniile de sus în jos 391
6. Decontextualizarea şi despre „procedeul" comparaţiilor lacunare 397
7. Refacerea solidaritătiipentru reconstruirea educaţiei.405BIBLIOGFIAFIE  409
INDEX TEMATIC  415Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu