luni, 12 februarie 2018

ELEMENTE DE DIDACTICA A ACTIVITATILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI

Autor : Angelica Hobjila                 
Editura Institutul European
Colectia Universitaria
An aparitie :2008
Editia I       
ISBN  978-973-611-525-7
Nr pagini :254
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 33,81 lei la Editura, 30,81 lei la elefant, 31,60 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

         Avand ca premisa o abordare nuantata - prin raportare la specificul prescolaritatii - a (auto)comunicarii si a coordonatelor "educarii" acesteia, lucrarea se constituie, pe de o parte, intr-o incercare de deschidere/redimensionare a perspectivei viitorilor/actualilor educatori - prin ilustrarea unora dintre reperele teoretice si aplicative care definesc si individualizeaza activitatile de educare a limbajului la nivel preprimar. Prin maniera prezentarii/delimitarii diferitelor continuturi abordabile in etapa prescolaritatii, ca si prin sugestiile de ordin didactic asociate acestora, lucrarea poate reprezenta un punct de plecare in pregatirea studentilor specializarii Pedagogia invatamantului primar si prescolar, precum si un reper in formarea continua a cadrelor didactice care profeseaza la acest nivel.
       Cartea se constituie intr-o elaborata prezentare a celor mai importante categorii implicate in intelegerea si explicarea activitatilor ce tin de educarea limbajului din perspectiva didactica, aplicata la etapa prescolara. Lucrarea este bine structurata, concisa, cu resurse si sugestii bibliografice (atat la sfarsitul fiecarui capitol, cat si la finalul cartii) ce indica o atenta analiza a subiectului luat in atentie. De asemenea, este de remarcat grija pentru delimitari si definitii, discutarea unor teme cheie ale didacticii, precum idealuri, obiective, metode, mijloace, evaluare etc., prezenta tipologiilor. Prezentarea foarte concentrata, succinta se va remarca in cadrul literaturii de specialitate, constituindu-se intr-un ghid util in aceasta problematica, in special pentru profesori, metodisti, educatori.

Cuprins:

Premise de abordare  5

Capitolul 1. Perspective asupra comunicarii  9
1.1. Comunicare - limbaj - limba: repere teoretice 9
1.2. Nuantari teoretico-aplicative in planul comunicarii didactice 20

Capitolul 2. Etapa prescolaritatii - premise psihopedagogice 27
2.1. Particularitatile copilului prescolar 27
2.2. Aspecte particulare ale limbajului prescolarilor 31

Capitolul 3. Didactica activitatilor de educare a limbajului - concepte operationale, directii de abordare 39
3.1. Despre o didactica a prescolaritatii 39
3.2. Didactica activitatilor de educate a limbajului - concept, terminologie 42
    3.2.1. Obiectul didacticii activitatilor de educare a limbajului  42
    3.2.2.Terminologie  44
3.3. Didactica prescolaritatii - didactica activitatilor de educare a limbajului: directii de abordare   47
    3.3.1. Activitatea de raportare la cunoastere a documentelor de curriculum specific   47
    3.3.2. Activitatea de completare a documentelor de evidenta a activitatii educatorului   53
    3.3.3. Activitatea de concepere de documente de catre educator  56

Capitolul 4. Finalitatile invatamantului prescolar/activitatilor de educare a limbajului - perspectiva etapizanta   59
4.1. Finalitati generate pentru etapa prescolaritatii 59
    4.1.1. Idealul educational  59
    4.1.2. Obiectivele educationale ale reformei  61
    4.1.3. Finalitatile perioadei prescolare/scopurile 62
4.2. Finalitati specifice pentru activitatiie de educare a limbajului 63
    4.2.1. Obiectivele cadru  63
    4.2.2. Obiectivele de referinta 63
    4.2.3. Obiectivele operational 64

Capitolul 5. Continuturi valorificate in activitatile de educare a limbajului in invatamantul prescolar 69
5.1. Criterii de propunere, selectie si organizare a continuturilor in ciclul prescolar 69
5.2. Tipuri de continuturi abordabile in activitatile de educare a limbajului (etapa prescolaritatii)  73
    5.2.1. Continuturi raportate la domeniul comunicarii   74
    5.2.2. Continuturi de limbă romana 74
    5.2.3. Continuturi de teorie literara ca reflectare a sferei literaturii pentru copii  76
5.3. Corelatia obiective - continuturi - nivel prescolar (posibile directii de abordare)   77

Capitolul 6. Metode si procedee valorificabile in activitatile de educare a limbajului in ciclul prescolar 81
6.1. Perspectiva teoretica asupra metodelor si procedeelor - distinctii conceptuale 81
6.2. Metodele didactice - abordare tipologică 84
6.3. Sistemul metodelor procedeelor valorificabile in activitătile de educare a limbajului preşcolarilor 87
    6.3.1. Activitatea/lucrul cu cartea   87
    6.3.2. Algoritmizarea   90
    6.3.3. Brainstorming-ul   92
    6.3.4. Conversatia   94
    6.3.5.Definitia  97
    6.3.6. Demonstratia   98
    6.3.7. Descrierea   101
    6.3.8. Desenul 103
    6.3.9. Exercitiul 104
    6.3.10. Expericnta dirijata  111
    6.3.11. Explicatia  112
    6.3.12. Expunerea  114
    6.3.13. Instruirea asistata de calculator (IAC)  115
    6.3.14. Instruirea programata 116
    6.3.15. Jocul/jocul didactic  118
    6.3.16. Jocul de rol 131
    6.3.17. Lucrarea practica  132
    6.3.18. Metoda analizei psihologice a produselor activitatii  133
    6.3.19. Metoda biografica  134
    6.3.20. Metode de simulare  135
    6.3.21. Metoda fonetica, analitico-sintetica   135
    6.3.22. Metoda stimularii pozitive  137
    6.3.23. Modelarea  138
    6.3.24. Observatia 140
    6.3.25. Povestirea  142

Capitolul 7. Mijloace de invatamant  147
7.1. Mijloacele de Invatamant - delimitari teoretice 147
7.2. Tipologia mijloacelor de invatamant - ancorare in etapa prescolaritatii 149

Capitolul 8. Activitatea - nucleu al demersului instructiv-educativ in ciclul preprimar 153
8.1. Categorii de activitati derulate in gradinita/154
8.2. Forme de organizare a activitatii in gradinita 155
8.3. Activitatea propriu-zisa 158
8.4. Tipuri de activitati de educare a limbajulni 158
    8.4.1. Activitatea de convorbire 158
    8.4.2. Activitatea de lectura după imagini 161
    8.4.3. Activitatea de memorizare 162
    8.4.4. Activitatea de observare 164
    8.4.5. Activitatea de povestire 165
    8.4.6. Jocul didactic 171
    8.4.7. Lectura educatorului/educatoarei 172

Capitolul 9. Coordonate ale unei didactici a comunicarii 177
9.1. Comunicarea la nivel preşcolar - aspecte procesuale 177
    9.1.1. Repere in formarea/exersarea, la copilul preşcolar, a ipostazei de receptare si decodare/interpretare a unui mesaj 180
    9.1.2. Repere in formarea/exersarea, la copilul preşcolar, a ipostazei de codificare si transmitere a unui mesaj 183
    9.1.3. Repere in formarea/exersarea, la copilul preşcolar, a ipostazei de implicare in dialog 186
    9.1.4. Elemente de limbaj citit-scris 188
9.2. Elemente de constructie a comunicarii - posibilitati de abordare 191
    9.2.1. Abordarea elementelor de fonetica/fonologie a limbii romane la nivelul preşcolaritătii 192
    9.2.2. Perspective aplicative (la nivel prescolar)asupra vocabularului limbii romane 194
    9.2.3. Elemente de morfologie a limbii romane abordabile in ciclul prescolar 195
    9.2.4. Elemente de sintaxa a limbii romane valorificabile in comunicarea orala a preşcolarilor 196
    9.2.5. Despre o stilistica (adaptată) a comunicarii la preşcolari 198


Capitolul 10. Ipostaze ale unei didactici a literaturii in etapa preşcolarităţii 203
10.1. Didactica textului epic 205
10.2. Didactica textului liric 208
10.3. Didactica textului dramatic 211

Capitolul 11. Didactica textului nonliterar   215

Capitolul 12. Coordonate ale evaluarii in activitatile de educare a limbajului precolarilor 221
12.1. Evaluarea - repere distinctive pentru ciclul preprimar 221
12.2. Forme ale evaluarii in ciclul preprimar   224
12.3. Metode si instrumente "clasice"/"moderne" de evaluare utilizate in invatamantul preşcolar 226
    12.3.1. "Clasic"/traditional in evaluare in ciclul prescolar 226
    12.3.2. "Modern"/alternativ in evaluare in ciclul prescolar 227
12.4. Tipologia itemilor - actualizare pentru activitatile de educare a limbajului in gradinită 229
    12.4.1. ltemi obiectivi 229
    12.4.2. ltemi semiobiectivi  230
    12.4.3. ltemi subiectivi  231

Capitolul 13. Repere in proiectarea activitatilor de educare a limbajului 235


Bibliografie selectivă  241


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu