sâmbătă, 16 februarie 2013

PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE ALE CONVERSAŢIEI DE TIP CHATAutor : Claudia Coja                 
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)

An aparitie :2010 

ISBN 978-973-749-940-0 
Nr pagini :117

Pret : 8 leiDescrierea editurii:
     Fie că avem în vedere poşta electronică, forumurile, blogurile, camerele de chat sau mesageria instant, Internetul – veritabilă “lume virtuală” – prezintă o diversitate de sisteme de comunicare, ceea ce face aproape imposibilă studierea fenomenului de comunicare în Internet la nivel global. Acesta este motivul pentru care lucrarea de faţă se limitează la studierea activităţii de comunicare prin intermediul chatului – incluzând aici camerele de chat şi mesageria instant – comunicare al cărei tip de limbaj ne-a atras în mod deosebit atenţia, datorită caracterului său inedit din punct de vedere lingvistic, socio-lingvistic şi psiho-lingvistic.
Prin concepţie şi metodă, lucrarea îşi propune să realizeze o prezentare generală a fenomenului chat, precum şi o analiză a diferitelor aspecte ale activităţii de comunicare prin intermediul acestuia, încercând să ofere o imagine globală asupra impactului pe care limbajul folosit în chat îl are asupra diferitelor compartimente ale limbii, referindu-ne astfel la ortografie, morfologie, sintaxă, lexic şi nu în ultimul rând, pragmatică.
Pentru realizarea acestei lucrări s-au folosit următoarele metode şi procedee de cercetare:
- studierea materialului bibliografic;
- studierea materialelor publicate pe Internet, şi care fac referire la domeniul de interes al acestei lucrări;
- captarea şi înregistrarea textelor comunicării din chat în arhive sau pe servere ale anumitor aplicaţii şi examinarea lor ulterioară;
- chestionare referitoare la activitatea de comunicare în chat;
- procedee statistice.


Cuprins:Cuvânt înainte / 7
Introducere /9

CAPITOLUL I COMUNICAREA  / 12
1.1 Comunicarea-generalităţi. Definiţie. Etimologie /12
1.2 Nivelurile comunicării umane /18
1.3 Comunicare scrisă - comunicare orală / 21
1.4 Comunicarea mediată de computer /24

CAPITOLUL II CHATUL, MIJLOC MODERN DE COMUNICARE / 28
2.1 Chatul. Definiţie. Etimologie /28
2.2 Scurt istoric al fenomenului chat / 30
2.3 Clasificarea aplicaţiilor de chat /32
2.4 Regulile Netiquette /38

CAPITOLUL III ELABORAREA, APLICAREA ŞI INTERPRETAREA CHESTIONARELOR / 42
3.1 Elaborarea chestionarelor /43
3.2 Aplicarea chestionarelor /46
3.3 Prezentarea chestionarului /47
3.4.Prelucrarea rezultatelor /52
3.5.Interpretarea rezultatelor /62

CAPITOLUL IV PARTICULARITĂŢI ALE LIMBAJULUI UTILIZAT ÎN CHAT /72
4.1 Ortografia /72
4.2 Lexicul /82
4.3 Morfologia / 87
4.4 Sintaxa /92
4.5 Aspecte pragmatice ale conversaţiei  în chat /93
4.5.1 Contextul comunicării / 94
4.5.2 Competenţele comunicative /96
4.6 Elemente de expresie în comunicarea tip“chat” /100
4.7 Particularităţi ale conversaţiei în chat /103

CONSIDERAŢII FINALE /105
BIBLIOGRAFIE / 112
RESURSE ONLINE / 114
ANEXE  / 116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu