sâmbătă, 20 aprilie 2013

CURRICULUM SI COMPETENTE.Un cadru operationalAutor :  Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise               
Editura ASCR Cluj Napoca
Colectia Educatie
An aparitie :2010
Traducerea Iulia Mateiu
ISBN  978-973-7973-98-6
Nr pagini :125
Format 170 x 240
Pret : 19 lei la Editura, 20 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Cartea de faţă este un ansamblu coerent de răspunsuri la întrebările pe care le suscită inevitabil o lume a educaţiei în plină transformare: cum să construim un cadru curricular şi un curriculum; ce relaţie există între un curriculum şi programele de studii ale diverselor discipline; cum se defineşte şi cum se construieşte o competenţă; cum formăm competenţele printr-un curriculum.
Autorii replasează conceptul de curriculum în contextul contemporan al reformelor sistemelor educaţionale, revizuiesc noţiunea de competenţă situând-o în raport cu teoriile acţiunii şi analizează câmpul semantic în cadrul căruia evoluează noţiunea de competenţă. Lucrarea propune analize actuale ale conceptului de curriculum şi ale noţiunii de competenţă. Foarte documentată, înscriindu-se într-un cadru teoretic bogat şi actual, ea poartă, de asemenea, amprenta pragmatismului cercetărilor de teren.

"Această carte este o lectură, îndrăznesc să spun, obligatorie pentru oricine lucrează în educaţie sau este interesat de ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Dacă înţelegem cu toţii în acelaşi fel aceste concepte de bază, atunci putem să facem reforma curriculară şi să centrăm educaţia pe competenţe. Numai vorbind aceeaşi limbă (conceptuală), vom avea încredere unii în alţii, vom putea lucra împreună toţi cei interesaţi. O încredere bazată pe înţelegerea a ceea ce vrem să facem." - prof. dr. Mircea Miclea
Cuprins:

Cuvânt înainte la ediţia românească 11
Mulţumiri 13
Introducere
         Prezentarea unei reflecţii 15

PARTEA ÎNTAl
CONCEPTUL DE CURRICULUM

CAPITOLUL 1
Curriculum: o problematică 23
1. Curriculum framework: o primă aproximare 23
2. Două caracteristici: flexibilitate şi adaptare 25
3. Societăţi în schimbare: întrebări puse sistemului şcolar 29
4. Două curente: opoziţii şi complementarităţi 34
5. Curriculum şi programa de studii: un indispensabil raport de incluziune ierarhică 38
6. Concluzii şi perspective 42

CAPITOLUL 2
Curriculum: o clarificare conceptuală 45
1. Definiţie: stabilizarea conceptului de curriculum 45
2. Conţinutul: o serie de elemente constitutive ale unui curriculum 50
3. Utilitate: funcţiile unui curriculum 53
4. Caracteristici: profiluri de curriculum 56
      4.1. Şase caracteristici (jonnaert şi Ettayebi, 2007 şi 2008) 57
      4.2. Descrierea criteriilor 57
            4.2.1. Gradul de unicitate 57
            4.2.2. Gradul de participare  57
            4.2.3. Gradul de univocitate 59
            4.2.4. Gradul de adaptabilitate 59
            4.2.5. Gradul de coerentă internă 59
            4.2.6. Gradul de coerentă externă 60
      4.3. Un curriculum operaţional 60
5. Variabilitatea curriculumului: forme şi curente 64
      5.1. Trei forme 64
      5.2. Curente, tendinţe 65
6. Concluzii şi perspective 70

PARTEA A DOUA
NOŢIUNEA DE COMPETENTĂ

CAPITOLUL 1
Competenţa: o definiţie încă provizorie şi o logică triplă 76
1. Competenţa: o definiţie încă provizorie 76
2. Competenţa: o logică triplă 83
3. Ce diferenţe există între APS şi PPO? 87
4. Concluzie şi perspective 90

CAPITOLUL 2
Competenţa: o noţiune revizuită dintr-o perspectivă centrată pe situaţie 93
1. Cursul acţiunii 93
2. O situaţie de scriere 94
3. O prelucrare competentă viabilă 95
4. Un tot contextual 96
5. O perspectivă centrată pe situaţie 96
6. Competenţa acţional-situaţională 97
7. O competenţă acţional-situaţională puţin predictibilă 98
8. Competenţa explicitată si reflectată 98
9. O inteligentă şi acţiuni distribuite 99
10. Textul terminat: o urmă a prelucrării competente 100
11. Concluzie 101

CAPITOLUL 3
Concluzie şi perspective 103

Bibliografie 107
Index 117
Lista casetelor 119
Lista figurilor şi a tabelelor 121


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu