luni, 27 aprilie 2015

LIMBAJUL LUI WINNICOTT. Un dictionar explicativ al termenilor winnicottieni

Autor : Jan Abram                
Editura Fundatiei Generatia
Colectia Spatiul PSY
An aparitie :2013       
Editia originala 1996
Traducerea M. Badea, M. Kardalos Popa, L. Netea
ISBN 978-973-1998-12-1
Nr pagini :530
Format 145 x 205
Pretul la data postarii :70 lei la Editura, 67 lei la psihoshop, 66,05 lei la librariepsiDescrierea editurii:

„Există numeroase cărţi despre Winnicott. Originalitatea celei de faţă constă în aceea că se apropie de o enciclopedie. Lumea utilizează – de fapt în mod neinspirat, nepotrivit – expresiile lui Winnicott (ca de pildă falsul Self) sau îi atribuie uneori lui Winnicott anumite interpretări ale conceptelor uzuale din psihanaliză (de exemplu cel de sexualitate). Graţie lui Jan Abram, acest lucru nu va mai trece neobservat de acum înainte."
«Această carte umple un gol în literatură. Ceea ce au făcut Laplanche şi Pontalis pentru Freud iar Hinshelwood pentru Klein a făcut acum Jan Abram pentru Winnicott, care este fără îndoială unul dintre greii (marile nume ale) psihanalizei actuale.»
Judy Cooper, British Journal of Psychotherapy
Cuprins:

Notă asupra ediţiei în limba română................................................XV
Introducere.....................................................................................XXV
Despre autoare şi bibliograf.......................................................XXVII
Prefaţă.........................................................................................XXIX
Cuvânt înainte la ediţia a doua....................................................XXXI
Cuvânt înainte la prima ediţie...................................................XXXIII

Introducere....................................................................................37
1. Scrierile lui Donald Woods Winnicott [1896 – 1971]................37
2. Matricea teoretică a lui Winnicott..............................................40
3. Natura umană: cadru de referinţă pentru Winnicott....................41
4. Relaţia părinte–bebeluş..............................................................41
5. Creativitatea psihică primară.....................................................42
6. Fenomenele tranziţionale...........................................................45
7. Sentimentul de sine....................................................................46
8. Capitolele şi cum trebuie citite referinţele bilbiografice...........48

Agresivitatea..........................................................................49
1. Conceptul de agresivitate în psihanaliză.....................................50
2. Agresivitatea primară..................................................................52
3. Neîndurarea bebeluşului............................................................55
4. Ura stârnită în analist.................................................................57
5. Evoluţia agresivităţii în dezvoltarea copilului..............................58
6. Sarcina fuziunii..........................................................................61
7. Nevoia de opoziţie şi realitatea obiectului extern........................63
8. Iubirea neîndurătoare.................................................................65
9. Tolerarea distructivităţii determină (capacitatea de) îngrijorare.....67
10. Supravieţuirea: de la relaţionarea cu obiectul la folosirea obiectului....70
11. Pulsiunea de moarte şi tatăl........................................................74

Comunicarea.........................................................................78
1. Simbolizarea non-verbală...........................................................78
2. Experienţa reciprocităţii.............................................................81
3. Controversa privind atingerea pacienţilor în timpul tratamentului.... 85
4. Două categorii de bebeluşi.........................................................86
5. A comunica sau a nu comunica..................................................88
6. Funcţia insatisfacţiei...................................................................90
7. Nevoia de a refuza obiectul bun.................................................91
8. Două contrarii ale comunicării...................................................92
9. A te simţi real.............................................................................94
10. Violarea Sinelui..........................................................................95
11. Implicaţii pentru tehnica psihanalitică........................................97
12. Izolarea şi adolescenţa.................................................................99

Creativitatea........................................................................101
1. Creativitatea psihică primară....................................................101
2. Copilul nou-născut – creator al lumii.......................................103
3. Experienţa culturală şi localizarea acesteia..............................104
4. A trăi creativ înseamnă a înfăptui.............................................108
5. Creativitatea şi artistul..............................................................109
6. În căutarea Sinelui....................................................................110
7. Elemente masculine şi feminine ..............................................113
8. Elementul feminin pur.............................................................114
9. Elementul masculin pur...........................................................116

Dependenţa.........................................................................118
1. O călătorie prin dependenţă.....................................................118
2. Realitatea dependenţei.............................................................121
3. Teama de FEMEIE..................................................................123
4. Dependenţa relativă.................................................................127
5. Diminuarea adaptării şi eşecul..................................................127
6. Începutul înţelegerii intelectuale...............................................129
7. Conştientizarea – spre independenţă........................................132

Depresia (dispoziţia depresivă)............................................136
1. Depresia şi valoarea sa..............................................................136
2. Depresia sănătoasă...................................................................138
3. Înţărcarea şi relaţia sa cu iluzia şi deziluzionarea.......................139
4. Dispoziţia depresivă.................................................................140
5. A aştepta, nu a grăbi vindecarea................................................142

Eul......................................................................................145
1. Nu există Se înainte de Eu........................................................145
2. Integrarea.................................................................................147
3. Protejarea Eului........................................................................149
4. Neintegrarea şi dezintegrarea....................................................150

Fenomenele tranziţionale....................................................153
1. Postularea a trei dimensiuni ale naturii umane..........................153
2. Adevăratul obiect Ne-Mine este o posesiune.............................155
3. Obiectele tranziţionale şi drumul spre simbolism.....................159
4. Funcţia obiectului tranziţional.................................................161
5. Experienţa culturală.................................................................163
6. Prietenia şi grupurile................................................................165
7. Spaţiul potenţial şi separarea.....................................................167
8. Paradoxul esenţial.....................................................................169

Fiinţarea (continuitatea fiinţării).........................................172
1. Centrul de gravitaţie................................................................172
2. Sinele adevărat incomunicabil..................................................176
3. Apercepţia creativă...................................................................178
4. Fiinţarea şi elementul feminin..................................................179
5. Ce înseamnă viaţa....................................................................182

Iluzia (de omnipotenţă).......................................................185
1. Recent deziluzionat..................................................................185
2. Iluzie–deziluzie ca tranziţie dureroasă.......................................187
3. Halucinaţie, fantasmă şi fantasmare..........................................189
4. Natura iluziei...........................................................................192
5. Prima hrănire teoretică.............................................................195
6. Obiecte subiective....................................................................198

Îngrijorarea (stadiul de îngrijorare)......................................203
1. Poziţia depresivă.......................................................................203
2. Un punct de vedere personal asupra poziţiei depresive..............204
3. Două aspecte ale mamei...........................................................206
4. Două tipuri de angoasă............................................................207
5. Ciclul benign...........................................................................209
6. Ambivalenţa.............................................................................211
7. A contribui: funcţia sa..............................................................213
8. Dimensiunea temporală...........................................................214
9. Moralitatea înnăscută...............................................................215
10. Răutatea...................................................................................216

Jocul....................................................................................218
1. Evoluţia unei teorii a jocului....................................................218
2. Calitatea de indiciu a jocului....................................................219
3. Agresivitatea.............................................................................221
4. Angoasa...................................................................................223
5. Experienţa de sine şi prietenia..................................................223
6. Jocul şi inconştientul................................................................224
7. Jocul în relaţie cu succesiunea dezvoltării..................................225
8. Jocul şi psihoterapia.................................................................227

Jocul cu Spatula...................................................................231
1. Situaţia prestabilită...................................................................231
2. Cele trei stadii..........................................................................236
3. Perioada de ezitare şi rolul fantasmei........................................239
4. Spatula ca sân sau penis............................................................240
5. Permisiunea din partea mediului..............................................241
6. Ezitare, rezistenţă şi iluzie.........................................................243

Jocul Squiggle.....................................................................245
1. Un instrument diagnostic terapeutic........................................245
2. O credinţă................................................................................247
3. „Hai să ne jucăm”.....................................................................247
4. Tehnica....................................................................................249
5. Un ecran al visului...................................................................250

Mama..................................................................................253
1. Pediatrie şi psihanaliză..............................................................254
2. Mama „naturală” şi „sănătoasă”................................................255
3. Mama îndeajuns de bună.........................................................256
4. Iluzia îndeajuns de bună...........................................................257
5. Biologia şi corpul mamei..........................................................258
6. Femeia devenind mamă şi bărbatul devenind tată.....................261
7. Fantasme legate de raportul sexual............................................263
8. Nenumăratele funcţii ale mamei îndeajuns de bune.................267
9. Plăcerea constantă a mamei......................................................272
10. Rolul de oglindă al mamei........................................................276
11. Valoarea procesului de deziluzionare.........................................279
12. Mama nu-îndeajuns-de-bună...................................................281

Mediul................................................................................284
1. Impactul mediului asupra dezvoltării umane............................284
2. Cadrul analitic ca mediu susţinător..........................................286
3. Psihoza – o boală legată de deficienţa mediului.........................288
4. Angoasa psihotică.....................................................................291
5. Ingerinţa..................................................................................294
6. Spaima de prăbuşire.................................................................295
7. „Suntem cu adevărat săraci dacă suntem doar sănătoşi mintal”....298
8. Tatăl – mediul indestructibil....................................................299

Preocuparea maternă primară..............................................304
1. Devotamentul obişnuit............................................................304
2. Continuitatea fiinţării..............................................................307
3. Satisfacerea nevoilor.................................................................307

Psihe–soma.........................................................................309
1. Mintea şi psihe–soma...............................................................309
2. Neglijenţa vie...........................................................................312
3. Mama amăgitoare....................................................................313
4. Catalogarea reacţiilor................................................................314
5. Boala psihosomatică.................................................................315
6. O forţă pozitivă........................................................................318

Regresia...............................................................................322
1. O teorie a regresiei...................................................................323
2. Clasificare................................................................................328
3. Două tipuri de regresie.............................................................329
4. A te simţi real versus sentimentul zădărniciei.............................331
5. „Reuşim eşuând”......................................................................333
6. Adaptare, nu artă......................................................................334
7. Semnificaţia reasigurării...........................................................335
8. Un cadru care oferă încredere...................................................336
9. Distingând dorinţele de nevoi..................................................339
10. Regresia şi retragerea................................................................341

Sinele..................................................................................344
1. Subiectivitatea şi Sinele............................................................345
2. Sinele ca balon şi ca miez.........................................................345
3. Neintegrarea primară...............................................................348
4. Cele trei tipuri de Sine.............................................................350
5. Calitatea îngrijirii care întăreşte sentimentul de sine.................352
6. Sinele fals.................................................................................354
7. Intelectul clivat........................................................................355
8. Realizarea simbolică.................................................................356
9. Sinele adevărat.........................................................................357
10. Supunerea şi compromisul.......................................................358
11. Psihoterapia şi căutarea Sinelui.................................................360

Singur (capacitatea de a fi) ................................................................. 368
1. Relaţionarea Eului....................................................................368
2. Sunt singur..............................................................................370
3. Retragere şi singurătate.............................................................372
 
Susţinerea............................................................................374
1. Limite şi structură....................................................................374
2. Funcţia de susţinere..................................................................377
3. Personalizarea...........................................................................378
4. Gestionarea..............................................................................379
Tendinţa antisocială............................................................381
1. Experienţa evacuării.................................................................381
2. Delincvenţa şi comportamentul antisocial normal....................383
3. Nevoia de a fura.......................................................................391
4. Două tendinţe: distructivă şi de căutare a obiectului.................393
5. Momentul de speranţă.............................................................397
6. Tendinţa antisocială şi psihanaliza............................................400

Ura......................................................................................403
1. „Ura în contratransfer”.............................................................403
2. Ura analistului..........................................................................406
3. Visele de vindecare ale analistului.............................................408
4. Mediul necesar.........................................................................410
5. Nevoia pacientului de a fi urât înainte de a fi iubit...................411
6. Motive de ură ale mamei faţă de bebeluş..................................412

Referinţe şi bibliografie...................................................................415
Publicaţiile lui D.W. Winnicott......................................................420
Bibliografia D.W. Winnicott..........................................................422
Lista alfabetică................................................................................475

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu