sâmbătă, 4 aprilie 2015

TRATAT DE IGIENA MINTALA

Autor : Constantin Enachescu                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2008
Editia a  III-a revazuta si adaugita (contine capitole noi)     
Editia originala
ISBN 978-973-46-0951-2
Nr pagini :456
Format 160 x 235
Editie cartonata
Pretul la data postarii :Stoc epuizat la Editura, 45,95 lei la elefant , 32,50 lei la librarie.net
Download pdf  pe slideshare

Descrierea editurii:

Fiecare individ asimileaza factorii sociali cu care se confrunta, fiind permanent obligat sa-si organizeze personalitatea si comportamentul in raport cu acestia. Tratatul de igiena mintala vine sa usureze acest proces de adaptare. Conceput dupa un plan original si bazat pe studiile si cercetarile personale ale autorului privind aspectele starii de sanatate mintala si ale celei de boala psihica, individuala sau colectiva, volumul este structurat in cinci sectiuni ce trateaza probleme distincte: aspectele generale ale igienei mintale, psihoigiena individuala si cea a comunitatilor umane, psihoprofilaxia si aspectele interdisciplinare ale igienei mintale. Datorita caracterului sau didactic, Tratatul se adreseaza studentilor de la facultatile de medicina, psihologie, sociologie, asistenta sociala, drept, precum si specialistilor si cercetatorilor din aceste domenii.

Cuprins:

Cuvânt înainte la ediţia a III-a   15
Cuvânt înainte la ediţia a II-a   17
Cuvânt înainte la ediţia I   21

Secţiunea I
Aspectele generale ale igienei mintale


Capitolul 1
Domeniul igienei mintale  27
1. Originea si precursorii igienei mintale  27
     Sursele umaniste  30
     Sursele sociologice    30
     Sursele medicale   30

2. Spiritul igienei mintale   32
3. Definiţie, caracteristici, domeniu   33
4. Obiectul igienei mintale   34
5. Metode si obiective  37
     Metodele de apreciere a stării de sănătate mintală  39
     Metodele de influenţare a sănătăţii mintale  40

6. Activitatea de igienă mintală    40
7. Istoric   43

Capitolul 2
Normalitatea psihică  47
1. Omul normal   47
2. Raportul „somatic-psihic”   47
3. Tipologiile umane  49
4. Starea de normalitate  51
5. Conceptul de sănătate mintală   55

Capitolul 3
Anormalitatea psihică   60
1. Anormalitatea   60
2. Formele anormalităţii şi boala psihcă  60
3. Boala mintală si bolnavul psihic   63
4. Stadiile bolii si formele acesteia 66
5. Raportul „sănătate-boală" 67

Capitolul 4
Factorii de sanogeneză psihică  70
1. Evoluţia psihosociala a omului si a sănătăţii mintale  70
2. Etapele organizării si dinamicii istorice ale sănătăţii mintale si bolii psihice  74
     Etapa vieţii in natură  77
     Etapa intermediară  77
     Etapa vieţii in cetate  7
7
3. Factorii de sanogeneza  77
4. Tipurile de factori sanogenetici   78

Capitolul 5
Factorii de morbigeneză psihică    79
1. Traumatismul psihic  79
2. Psihogeneza  81
3. Stresul si viaţa psihică  82
4. Personalitatea si evenimentele vieţii     trăite  85
5. Factorii morbigenetici   86
6. Profilaxia  86

Capitolul 6
Comunicare si alienare   87
1. Cadrul problemei  87
2. Formele comunicării   89
3. Izolarea si însingurarea  90
4. Bolile comunicării  91
5. Măsuri de igienă mintală  92

Capitolul 7
Adaptare si conflict  94
1. Adaptarea   94
2. Conflictul si competiţia  97
3. Reacţia şi patologia reactivă  99
4. Reacţiile psihice la evenimentele vieţii trăite  101
5. Aspectele patice ale vieţii   101

Capitolul 8
Comunitatea umană si mediul social  103
1. Comunitatea umană  103
2. Mediile ambientale umane  104
3. Factorii ambientali de risc     pentru sănătatea mintală      106
4. Sănătatea mintală si patologia oraşului  109
5. Sănătatea mintală si mobilitatea geografică  111
6. Sănătatea mintală si schimbările forţate de mediu  112
     Sănătatea mintală şi situaţiile de război  113
     Sănătatea mintală la deportaţi şi prizonierii de război  113
     Sănătatea mintală la persoanele din mediul penitenciar  114

7. Politica sănătăţii mintale  114

Capitolul 9
Acţiunea de igienă mintală  116
1. Cadrul problemei  116
2. Principiile acţiunii de igienă mintală  117
    Principiile acţiunii de igienă mintală  117
    Programul de igienă mintală   117

3. Obiectivele acţiunii de igienă mintală  119
4. Mijloacele de realizare a acţiunii de igienă mintală  120
    Echipa terapeutică  120
    Dotarea tehnico-materială  120

5. Acţiunea de igienă mintală   121
    Acţiunea de igienă mintală  121
    Formele de igienă mintală  122

6. Formarea specialiştilor în igiena mintală   122

Capitolul 10
Natura schimbărilor sociale si strategiile acţiunii de igienă mintal  124
1. Structura si dinamica sociale  124
2. Schimbările sociale  125
    Cauzele schimbărilor sociale   125
    Formele schimbărilor sociale   125
    Consecinţele schimbărilor sociale  12
6
3. Efectele schimbărilor sociale asupra sănătăţii mintale     126
4. Strategiile acţiunii de igienă mintală în raport cu schimbările sociale  127

Secţiunea a II-a
Igiena mintală individuală


Capitolul 11
Psihoigiena individuală (I)   131
1. Psihoigiena individuală   131
2. Instinctele si motivaţia comportamentală  132
3. Viaţa afectivă   134
4. Psihoprofilaxia personalităţii   136

Capitolul 12
Psihoigiena individuală (II)    138
1. Activitatea   138
2. Tipurile de activitate   139
3. Efectele suprasolicitării prin activitate prelungită  141
4. Efort şi oboseală   143
5. Astenia  144
6. Organizarea activităţii si măsuri de psihoigienă   146

Capitolul 13
Psihoigiena vârstelor (aspecte generale)  147
1. Psihobiografia   147
2. Etapele şi dinamica vieţii   149
3. Modelele vieţii   153
4. Sănătatea mintală şi boala psihică in raport cu etapele vieţii   155

Capitolul 14
Psihoigiena copilului si adolescentului  159
1. Stadiile de dezvoltare/maturizare   159
2. Prima şi a doua copilărie  161
3. Copilul şi realitatea   162
4. Copilul şi familia   163
5. Criza pubertară şi adaptarea şcolară  164
6. Adolescenta, sexualitatea şi orientarea profesională     167
    Tânărul  168
    Tânăra  168

7. Psihologia şi psihopatologia adolescentei  169

Capitolul 15
Psihoigiena adultului 172
1. Căsătoria  172
2. Psihoigiena familiei  173
3. Vârsta adultă şi adaptarea socială  175
4. Eşecul şi succesul  176

Capitolul 16
Psihoigiena maternităţii   178
1. Cadrul general al problemei   178
2. Cuplul marital şi maternitatea  178
3. Când şi cum se procreează  179
4. Situaţia copilului şi cuplul marital  180
    Statutul copilului   180
    Viitorul copilului  181

5. Igiena mintală a maternităţii    182

Capitolul 17
Psihoigiena vârstei a treia   183
1. Crizele de involutie   183
2. Involuţia    184
3. Perspectiva morţii   185
4. Conflictul dintre generaţii  187

Capitolul 18
Psihoigiena familiei    190
1. Cadrul general   190
2. Organizarea grupului familial  191
3. Sănătatea mintală şi patologia psihiatrică a familiei     194
    Psihiatria familială instituţională  196
    Psihiatria familială relaţională   196

4. Violenta in familie  197
5. Nevroza conjugală  198

Capitolul 19
Psihoigiena şcolară  200
1. Cadrul problemei 200
2. Elevi, educatori, şcoală 201
3. Educaţia negativă şi sănătatea mintală  203
    Modelul de educaţie negativă  203
    Nevroza educatorului  204

4. Măsuri de psihoigienă   205

Capitolul 20
Psihoigiena activităţii profesionale  207
1. Cadrul general al problemei  207
2. Activitatea profesională şi sănătatea mintală 208
3. Conflicte şi eşecuri profesionale 209
4. Reprofesionafizarea şi sănătatea mintală  210
5. întreruperea activităţii şi retragerea din viata profesională  211
6. Igiena mintală şi activitatea profesională  212

Capitolul 21
Psihoigiena retragerii din viaţa socioprofeslonaiă  214
1. Cadrul general al problemei  214
2. Retragerea din viata profesională  215
3. Impactul asupra sănătăţii mintale  216

Secţiunea a IlI-a
Igiena mintală a comunităţilor umane

Capitolul 22
Spaţial social şl sănătatea mintală  221
1. De la physis la polis   221
2. Schimbările sociale şi sănătatea mintală 222
3. Stilul de viată şi sănătatea mintală  224

Capitolul 23
Scena    politică şi actorii săi 226
1. Cadrul general al problemei 226
2. Igiena mintală şi sistemul social-politic 227
    Acţiunea social-politlcă  227
    Retorica politică şi manipularea maselor  227
    Scena politică şi instituţiile sociale     228
    Actorii politici şi spectacolul maselor 229
    Puterea politică şi sănătatea mintală  230

3. Igiena mintală şi viaţa social-politică   231

Capitolul 24
Sistemul de presiune socială şi sănătatea mintală a maselor  233
1. Cadrul general al problemei  233
2. Semnificaţia şi mecanismele manipulării  234
3. Formele şi efectele manipulării   237
4. Măsurile de igienă mintală   238

Capitolul 25
Universul informaţional şi igiena mintală  240
1. Semnificaţia informaţiei  240
    Calităţile informaţiei  241
    Efectele informaţiei  241

2. Raportul dintre informaţie şi persoana  242
    Modelul tradiţional   242
    Modelul informaţional   242

3. Nevroza informaţională   244
    Nevroza de dependentă  245
    Nevroza de suprasaturate  245

4. Măsuri de igienă mintală   245

Capitolul 26
Mass-media şi sănătatea mintală 247
1. Cadrul general al problemei  247
2. Mijloacele „informaţional-formative" ale mass-mediei      248
3. Manipularea prin mass-media si sănătatea mintală       248
4. Măsuri de igienă mintală  249

Capitolul 27
Psihoigiena grupurilor sociale (I)  251
1. Grupurile umane  251
2. Spaţiul comunitar-uman    254
3. Sănătatea mintală si boala psihică în grupurile sociale  255
4. Comportamentul normal si cel patologic  256

Capitolul 28
Psihoigiena grupurilor sociale (II)   260
1. Persoana-limită   260
2. Situaţiile-limită   262
3. Psihoigiena situaţiilor-limită   263

Capitolul 29
Stările de dezechilibru psihosocial      265
1. Aspecte generale   265   
2. Formele dezechilibrelor psihosociale  267
    Dezechilibrele psihosociale de tip reactiv  269
    Dezechilibrele psihosociale de tip endogen  272


Capitolul 30
Psihoigiena conduitelor antisociale    275
1. Conduitele deviante   275
2. Agresivitatea   281
3. Tipurile de conduite deviante   282
    Conduitele de tip antisocial   286
    Conduitele de dependentă socială    292
    Conduitele de refugiu   294

4. Constituţia perversă   296
5. Măsuri de psihoigiena  298

Capitolul 31
Psihoigiena situaţiilor speciale de criză   300
1. Cadrul problemei   300
2. Psihoigiena situaţiilor de dezastru  300
3. Psihoigiena grupurilor populaţionale persecutate: si a persoanelor refugiate   302
4. Psihoigiena persoanelor supuse torturii   303
5. Psihoigiena situaţiilor de violenţa ţi răpire  304
6. Psihoigiena persoanelor din penitenciare   304
7. Psihoigiena persoanelor lipsite de locuinţă   305
8. Psihoigiena accidentelor   306

Capitolul 32
Psihoigiena si conflictele sociale  308
1. Cadrul general al problemei   308
2. Tipurile de conflicte sociale  309
3. Imaginea socială a crizelor   310
4. Consecinţele crizelor sociale   311
5. Ieşirea din criză şi măsurile de igienă mintală  312

Capitolul 33
Psihoigiena bolilor civilizaţiei  313
1. Cadrul general al problemei 313
2. Omul modern şi adaptarea sa la noile schimbări sociale  314
3. Adaptarea continuă la schimbările progresului  315
4. Sănătatea mintală şi progresul  316
5. Noile boli ale civilizaţiei  317
    Noile „ cauze patogenetice"   317
    Manifestări patologice noi  318

6. Măsuri de igienă mintală  318

Secţiunea a IV-a
Psihoprofilaxia

Capitolul 34
Conceptul de psihoprofilaxie  323
1. Ideea de profilaxie  323
2. Îngrijirea omului si a vieţii 324
3. Domeniul şi formele profilaxiei   325
4. Domeniul şi funcţiile psihoprofllaxiei   327

Capitolul 35
Psihoigiena bolilor psihice (I)   329
1. Boala si reacţiile bolnavului faţă de boală  329
2. Natura şi tipologia bolilor psihice  330
3. Geneza, evoluţia si consecinţele bolilor psihice 331
4. Traumatismul internării  332
5. Simularea bolilor psihice   335
6. Iatrogeniile   336

Capitolul 36
Psihoigiena bolilor psihice (II)  337
1. Vulnerabilitatea personalităţii şi bolile psihice  337
2. Grupele nosofogice şi igiena mintală  339
3. Aspectele particulare ale igienei mintale la bolnavii psihic      341
    Psihoigiena emotivilor fi a psihastenicilor  341
    Psihoigiena mitomanilor, istericilor şi imaginativilor      341
    Psihoigiena paranoicilor  341
    Psihoigiena ciclotimicilor şi a schizoizilor 342
    Psihoigiena psihopaţilor şi a constituţiilor perverse   342
    Psihoigiena alcoolicilor şi a toxicomanilor 342
    Psihoigiena tulburărilor psihice ale maternităţii   343
    Psihoigiena stărilor depresive şi a suicidului   343
    Psihoigiena nevrozelor şi a stărilor reactive  343
    Psihoigiena afecţiunilor psihosomatice  344
    Psihoigiena afecţiunilor iatrogenice   344
    Psihoigiena suferinţelor psihomorale  344
4. Principiile de psihoigiena in psihiatrie  345

Capitolul 37
Psihoigiena bolilor somatice  347
1. Boala somatica privita ca suferinţa psihica   347
2. Problemele psihologice ale bolnavului somatic   348
3. Psihoigiena bolnavilor somatic  350

Capitolul 38
Psilioigiena deficienţilor  352
1. Conceptul de deficienţă  352
2. Tipurile de deficienţa  353
3. Statutul psihosocial al deficienţilor   354
4. Masuri de psihoigiena  356

Capitolul 39
Psihoigiena persoanelor instituţionalizate  357
1. Cadrul general al problemei  357
2. Libertate şi constrângere  358
3. Profilul psihologic al persoanelor instituţionalizate  358
4. Nevroza de instituţianalizare  350
5. Psihoprofilaxia nevrozei de instituţionalizare   361

Secţiunea a V-a
Aspectele interdisciplinare ale igienei mintale

Capitolul 40
Educaţia şi igiena mintala  365
1. Igiena mintala ca mentalitate   365
2. Principiile şi scopurile educaţiei sănătăţii mintale  367
3. Modelele de educaţie a sănătăţii mintale  369
4. Formarea personalului in igiena mintala  371
5. Medicul, educator al sanătăţij mintale  372

Capitolul 41
Aspectele medlco-legale, medico-psihopedagogice şi morale ale igienei mintale   375
1. Aspectele morale ale igienei mintale  375
2. Atitudinea societăţii faţă de boala psihică şi bolnavul mintal  378
3. Eutanasia   379
4. Bioetica  381
5. Eugenia  382

Capitolul 42
Expertiza medico-legala psihiatrică a bolnavilor psihic şi a deficienţilor  384
1. Expertiza medico-legală psihiatrici   384
2. Responsabilitatea   384
3. Geneza şi dinamica personalităţii şi a comportamentului delictual    386
4. Tipurile de delincvenţi   388
5. Clasificarea delictelor la alienaţi   390
6. Mecanismele psihopatologice ale delictelor  390

Capitolul 43
Recuperarea bolnavilor psihic şi a deficienţilor   394
1. Conceptul de recuperare   394
2. Principiile recuperării   395
3. Metodele de recuperare   396
4. Acţiunea de recuperare  397
5. Programul de recuperare   398
6. Particularităţile recuperării psihiatrice   402
    Recuperarea în oligofrenii  402
    Recuperarea in nevroze  403
    Recuperarea in psihozele endogene  404
    Recuperarea in alcoolism şi toxicomanii   404
    Recuperarea in psihopatii şi sociopatii   405
    Recuperarea in gerontopsihiatrie   405
    Recuperarea in pedopsihiatrie   406


Capitolul 44
Modelul social şi igiena mintala  408
1. Modelul social şi concepţia despre lume  408
2. Normarea sănătăţii mintale şi modelul cultural   408
3. Aspectele etnoculturale şi transculturale ale stării de sănătate mintală  410
4. Statul şi boala mintală   411
5. Medicalizarea societăţii   412

Capitolul 45
Utopii in domeniul igienei mintale   416
1. Semnificaţia utopiilor în medicină   416
2. Cadrul problemei  418
3. Ideile utopice ale igienei mintale  419
4. Experimentele utopice ale igienei mintale  420
5. Instituţionalizarea utopiilor igienei mintale  421
6. Consecinţele utopiilor igienei mintale   422
7. Semnificaţia utopiilor igienei mintale   423

Capitolul 46
Viitorul omului şi igiena mintală  425
1. Perspectiva progresului şi evoluţia istorica a societăţii  425
2. Acţiunea şi efectele progresului asupra omului/grupurilor sociale  426
3. Progresul social şi sănătatea mintală  426
4. Viitorul Cetăţii şi al omului  427

Capitolul 47
Semnificatia filosofică şi morală a psihoigienei   430

Bibliografie  435
Index  449

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu