joi, 8 februarie 2018

DRAMA PSIHOLOGIEI. Eseu asupra constituirii psihologiei ca stiintaAutor :  Vasile Pavelcu               
Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza
Colectia Excellentia 150
An aparitie :1965, 1972, 2010
Editia a III-a       
ISBN 978-973-703-541-7
Nr pagini : 294
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 53,41 lei la Editura, 20 lei pret mediu pe okazii 
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:
       Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Adrian Neculau şi Corneliu Havârneanu.
       În cultura psihologică românească, opera şi personalitatea lui Vasile Pavelcu se disting şi se individualizează. N-a fost neapărat un inovator, dar ideile sale erau citate şi aduse ca argument în timpul disputelor dintre confraţi; n-a fost propriu-zis un deschizător de noi orizonturi, dar a fost luat ca model, ca mentor, a coagulat în jurul personalităţii sale pe cei mai dinamici cercetători din toată ţara. Era admirat, invidiat, mitizat. Era Psihologul. 

Cuprins:

Studiu introductiv de Adrian Neculuu şi Corneliu Havâmeanu 11
În loc de prolog 29

I. Preambul 39
I.1. Nevoia unei informaţii biografice 39
I.2. Istoria n-are sens unic 40
I.3. Un semnal de alarmă 41
I.4. În faţa antinomiilor 45
I.5. În căutarea unui fir al Ariadnei 47
    I.5.1. Punctul de plecare 47
    I.5.2. Spre o metapsihologie 49
    I.5.3. Un trecut sumbru 51
    I.5.4. Locul psihologiei 54
    l.5.5. Stridenţe 55
    I.5.6. Colaborare 56
    I.5.7. Prudenţă 57

II. Psihologia nu este ştiinţă 61
II.1 „Priam pe minele Troiei" 61
II.2. Un trecut plin de amăgiri şi neînţelegeri 63
II.3 Psihologia nu are obiect 65
    II.3.1. Problema frontierelor 65
    Il.3.2. Natura obiectului - subiect de controverse 68
    II.3.3. Nu poate exista o ştiinţă a subiectivului 72
    II.3.4. „Turnul Babel”: „o sinistră pluralitate" 76
    Il.3.5. Caracterul mitologic al psihologiei; unele forme moderne ale mitologiei 79
    II.3.6. Relatii fără termeni; precizia în dauna înţelegerii, matematica în locul psihologiei 82
II.4. Psihologia nu are metodă 85
    Il.4.1. Psihologia introspectivă nu există 85
    II.4.2. Psihologia experimentală începe prin a fi psihofizică sau fiziologică şi prea puţin psihologică 88
    II.4.3. Psihologia experimentală şi matematică demonstrează evidenţa sau nu demonstrează nimic 91
    II.4.4. Testolatria şi haosul psihologic 95
    Il.4.5. Funcţiile psihice superioare sunt inabordabile de psihometrie 100
    ll.4.6. Revenire la metafizică; în căutarea unui „novum organum” al cunoaşterii psihologice  101
    II.4.7. Două metode, două psihologii? 107
    II.4.8. „Metoda, prin ea însăşi, nu naşte nimic" 109
II.5. Nu există legi în psihologie 109
    II.5.1. Legile formulate nu sunt decât o condensare a experienţei şi nu ajută la prevedere 109
    II.5.2. Legile folosite în psihologie nu sunt, în general, psihologice 113
    II.5.3. Existenţa unor legi psihologice nici nu este posibilă 115
    II.5.4. Existenţa unor legi psihologice nici nu este necesară 117

III. Vânătoarea lui Pan sau în căutarea adevărului 119
III.1, „ Idola” — cauze ale erorilor; critica expusă demonstrează multe,
afară de un fapt: inexistenţa psihologiei 119
    III.1.1. Ianus al psihologiei 121
    III.1.2. Ce înseamnă a exista? 124
    III.1.3. Raţionament „intenţional" 127
    III.1.4. Cauze de natură socială 129
    III.1.5. O formă modernă de „Idola specus”: snobismul ştiinţific 133
    lIl.1.6. Alte forme de rătăcire 136
    IIl.1.7. Complexitatea realităţii psihice 139
IIl.2. În căutarea obiectului 142
    IIl.2.1. Ce este ştiinţa? 142
    lII.2.2. Ce înseamnă a cunoaşte obiectul unei ştiinţe? 147
    III.2.3. Noţiunea de subiectiv 149
    lIl.2.4. De la monolog spre dialog 153
    lII.2.5. Psihologia implicită 155
    IIl.2.6. Explicitarea psihologiei; diferenţierea inţelesurilor 158
        III.2.6.1. Poporul—psiholog 159
        vIII.2.6.2. Cronicarul—psiholog 161
        IIl.2.6.3, Scriitorul—psiholog 161
        Ill.2.6.4. Mitologie şi psihologie 164
        IIl.2.6.5. Contribuţia iniţială a gândirii psihologice 166
        IIl.2.6.6. Contribuţia moralistului 167
        IIl.2.6.7 Psihologia se naşte din fizică şi fiziologie 168
        IIl.2.6.8. Procesul psihanalizei 170
        III.2.6.9. Procesul Pavlov—Snarski 175
    III.2.7. Unde se situează fenomenele psihice? 180
    IIl.2.8. Natura fenomenului psihic 185
    IIl.2.9. Cum este posibilă cunoaşterea obiectivă a fenomenului subiectiv? 196
    III.2.10. Cum se explică mitologia psihologică? 200
    IIl.2.11. Mitul lui Anteu 203
IIl.3 În căutarea drumului 207
    lIl.3.1. Cum este posibilă observaţia internă? 207
    IIl.3.2. Constiinta psihologică - premisă a ştiinţei despre psihic 213
    lIl.3.3. Treptele cunoaşterii de sine 219
    lIl.3.4. Spre precizarea înţelesului de psihologie experimentală 223
        III.3.4.1. Clinica - laborator de psihologie 228
        IlI.3.4.2. Şcoala şi experimentul psihologic 229
        IIl.3.4.3. Experimentul în literatură 230
        IIl.3.4.4. Moralistul—psiholog 232
        IIl.3.4.5. Psihologia Vieţii cotidiene 233
        III.3.4.6. De la observaţie la experiment, de la acţiune la gândire 234
    IIl.3.5. Metoda statistică — „poliţia observaţiei şi a experimentului” 236
    IIl.3.6. Metoda clinică şi contradicţia dintre individual şi general 238
    lll.3.7. Spre desăvârşirea limbajului psihologic 242
IIl.4. Urcând spre legi 244
    IIl.4.1. Noţiunea de lege 244
    IIl.4.2. Moduri şi trepte de înţelegere 250
    lll.4.3. „Piatra de încercare" în filosofia psihologiei: explicaţia în psihologie 252
    lll.4.4. Spre o tipologie şi o teorie a „ierarhizării” legilor 259

În loc de epilog 265
Résumé 277
Bibliografie 281


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu