duminică, 11 februarie 2018

EDUCATIA RELIGIOASA. Repere teoretice si metodiceAutor : Constantin Cucos                
Editura Polirom
Colectia: Stiintele Educatiei
An aparitie :2009
Editia a II-a revizuita si adaugita      
ISBN  978-973-46-1405-9
Nr pagini :376
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 15 lei pret mediu pe okazii 
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

         Sinteza lui Constantin Cucos reevalueaza conceptiile de pina acum referitoare la rolul predarii educatiei religioase, subliniind corelatia dintre domeniul educatiei si cel al religiei, precum si importanta si specificul acestei discipline scolare. Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza in egala masura latura spirituala si cea documentara, istorica, si pledeaza pentru integrarea spiritualitatii religioase in social. In aceasta editie revazuta si adaugita, raportul dintre educatie si valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetari dedicate atit educatiei axiologice, cit si problematicii continutului si metodologiei educatiei religioase. Lucrarea se adreseaza profesorilor de religie si studentilor de la teologie care doresc sa lucreze in invatamint, studentilor de la pedagogie, precum si tuturor celor interesati de domeniul educatiei religioase.
         Constantin Cucos este doctor in stiintele educatiei, profesor universitar si director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi.  Domeniile sale de competenta sint filosofia educatiei, pedagogia culturii, educatia religioasa, pedagogia generala. Este autorul a peste 120 de studii in volume colective si reviste de specialitate. 

Cuprins:


Cuvânt înainte (IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei) 9

Introducere 11

Capitolul 1. Educata religioasă - între necesitate şi posibilitate 15
1.1. Argumente pentru educaţia religioasă   15
1.2. Relaţia dintre religie şi educaţie  17
1.3. Religie şi culturalizare 19
1.4. Educaţia - raţionalistă sau umanistă ?  21
1.5. Asumarea unui nou statut profesional: preotul-profesor 23
1.6. Raportul laic/religios în dimensionarea educaţiei religioase.24
1.7. Statutul educaţiei religioase în şcoala românească.26
1.8. Factori responsabili pentru realizarea educaţiei creştine 31
1.9. Religia în şcoală - între competenţă şi diletantism33
1.10. Necesitatea educaţiei religioase timpurii 35
1.11. Educaţia religioasă - o posibilitate pentru învăţământul preşcolar 36
1.12. Religia ca disciplină de studiu în liceu  38
1.13. Religia în universitate 40

Capitolul 2. Integralitate şi continuitate formativă prin educata religioasă.45
2.1. Formarea spirituală prin catehizare şi educaţie religioasă. Specificităţi, continuităţi, complementarităţi 45
2.2. Educaţia religioasă, o educaţie pentru libertate 55
2.3. Pledoarie pentru o moralitate Enduhovnicită.56
2.4. Avem nevoie de un învăţământ confesional? 58
2.5. Avem evoluţionismul: ce facem cu el ?  60
2.6. Statutul icoanelor în spaţiul şcolar 62
2.7. Este permisă oficierea unei slujbe religioase în şcoală? 63
2.8. Perspectivele educaţiei religioase într-o Europă unită.  65
2.9. Integrarea valorilor ortodoxiei româneşti în context european. 66

Capitolul 3. Educaţia religioasă în perspectivă istorică 71
3.1. Educaţia la vechii israeliţi. 71
3.2. Educaţia religioasă în Antichitatea clasică 75
3.3. Paradigma educaţională creştină 79
3.4. Educaţia în gândirea Părinţilor Bisericii şi a filosofilor creştini 84
3.5. Clasicii pedagogiei universale şi educaţia religioasă 96
3.6. Preocupări spiritual-religioase în pedagogia contemporană 104

Capitolul 4. Modele şi motive educaţionale în creştinism 111
4.1. Pentru o pedagogie a modelelor 111
4.2. lisus Hristos ca învăţător suprem. 113
4.3. Modelul slujirii aproapelui 116
4.4. „Calea, Adevărul şi Viaţa” - referinţe valorice centrale. 118
4.5. Iubirea creştină - un model de raportare la alteritate 319
4.6. Copiiăria - model al virtuţii121
4.7. Pilda Semănătorului sau despre transmiterea şi creşterea credinţei  122
4.8. Pilda talanilor sau despre purtarea de grijă şi sporirea talentului 123
4.9. ferabola fiului risipitor   125
4.10. „Raţiunea" şi puterea formatoare a sufletului fa Sfântul Antonie cel Mare 126
4.11. Puterea discernământului şi a darului deosebirii. 128
4.12. Pedagogia rugăciunii 130
4.13. Revalorizarea şi golirea de sine, condiţie a mersului înainte 132
4.14. Alte ipostaze ale trăirii religioase 134

Capitolul 5. Prefigurări contemporane ale valorilor religioase. Importanţă, metamorfoze, implicaţii 137
5.1. Cunoaştere, credinţă, educaţie 137
5.2. Limitele cunoaşterii lui Dumnezeu141
5.3. Proiecţia spre absolut a fiinţei umane. 144
5.4. Implicaţii axiologice ale experienţei sacrului. 147
5.3. Desacralizare şi noi forme de indiferentism religios  153
5.6. Aspecte postmodeme ale religiozităţii 157
5.7. De ce n-am avea fiecare „religia" noastră?  160
5.8. Avatarurile culturii mediatice şi credinţa religioasă.161
5.9. Capcanele irealului. 165
5.10. Omni, mediul şi lucrurile. înstrăinare şi reificare 166
5.11. Religia şi paradigmele ştiinţei.170
5.12. Dimensiuni educative ale artei religioase  i76
5.13. Religia şi kitsch-ul 177
5.14. Despre pedagogia semnului religios  179
5.15. Biserica şi angajarea politică . 183
5.16. Prestanţă şi prestaţii educative aie laicatului 185
5.17. Ortodoxie wrsHj catolicism?  187

Capitolul 6. Valenţe educative ale valorilor religioase 139
6.1. Statutul educaţiei religioase : referinţe internaţionale  189
6.2. Intenţionalitate şi responsabilitate în promovarea educaţiei religioase 192
6.3. Finalităţi ale educaţiei religioase 195
6.4. Valenţe educative ale serviciului divin 199
6.5. Rolul educativ al Bisericii   200
6.6. Virtuţi pedagogice ale sărbătorilor religioase  202
6.7. Preotul ca educator. 204
6.8. Determinări psihologice ale credinţei religioase. 206
6.9. Specificul educaţiei religioase în diferite etape psîhogenetice 214
6.10. Educaţia religioasă în perspectiva ecumenismului şi dialogului interconfesional.221
6.11. Locul religiei în promovarea educaţiei interculturale. 225
6.12. Identitate, unitate şi diversitate în manifestarea şi formarea religioasă 229

Capitolul 7. Aspecte strategice şi metodice ale educaţiei religioase 233
7.1. Ipostaze ale finalităţilor educaţiei religioase.  233
7.2. Principii şi reguli de realizare a educaţiei religioase 242
7.3. Structuri curriculare la disciplina religie 248
7.4. Posibilităţi de integrare a conţinuturi lor la disciplina religie 283
7.5. Metode de predare-învăţare 291
7.6. Evaluarea cunoştinţelor şi atitudinilor religioase  307
7.7. Probleme actuale privind evaluarea. Descriptorii de performanţă 311
7.8. Proiectarea lecţiei de religie315
7.9. Exemple de proiectare si de evaluare a lecţiei de religie 325
7.10. Forme de realizare a educaţiei religioase 345
7.11. Limbaj şi comunicare la ora de religie  346

Capitolul 8. Concluzii cu caracter teoretic şi metodic 355
8.1. Educaţia religioasă - dimensiune a educaţiei contemporane  355
8.2. Integralitatea formării religioase  356
8.3. Vaorile religioase si setea de absolut a fiinţei umane  357
8.4. Importanţa şi specificul educaţiei religioase 358
8.5. Complementaritatea laicat-clericat în realizarea educaţiei religioase 359
8.6. Principiul interconfesionalitâţii în predarea religiei.361
8.7. Competenţă şi calitate în realizarea educaţiei religioase. 362
8.8. Priorităţi şi exigenţe pentru viitor   363

Bibliografie. 365


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu