miercuri, 14 mai 2014

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE GENERALAAutor : Bogdan Popoveniuc                
Editura Universitatii "Stefan cel Mare", Suceava
An aparitie :2011
Editia ?  
ISBN  978-973-666-383-3
Nr pagini :179
Format ?

Disponibilitate BCU : cota II330774
Cuprins:


Introducere  7

Capitolul I. Obiectul psihologiei  9
    Domeniile psihologiei  10
    Natura psihicului uman  11
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  14

Capitolul II. Metodologia cercetării în Psihologie  15
    Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică a realităţii psiho¬sociale   15
    Metodele psihologiei  21
        Metoda observaţiei  22
        Metoda interviului  25
        Metoda anchetei  27
        Experimentul în psihologie  29
        Metoda testelor  32
    Etica cercetării în psihologie  33
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  34

Capitolul III .Procesele senzoriale  35
    Caracteristicile senzaţiilor  35
        Codificarea senzorială  35
        Sensibilitatea  38
    Clasificarea senzaţiilor  42
        Senzaţiile interoceptive sau organice  42
        Senzaţiile proprioceptive  44
        Senzaţiile exteroceptive  45
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  53

Capitolul IV. Percepţia  55
    Fazele percepţiei  55
    Tipuri de percepţii  56
        Percepţia spaţiului  57
        Percepţia mişcării  58
    Constanţa percepţiei  59
    Iluziile şi erorile perceptive  61
    Patologia percepţiei  62
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  63

Capitolul V. Imaginaţia  65
    Formele imaginaţiei  66
        Imaginaţia reproductivă  66
        Imaginaţia creatoare  66
    Factorii creativităţii  72
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  74

Capitolul VI. Memoria  75
    Mecanismele memoriei  75
    Formele memoriei  76
        Felurile memoriei după aferentaţia dominantă  76
        Felurile memoriei după timpul de stocare  77
        Felurile memoriei după intenţia de memorare  78
        Felurile memoriei după deprinderea de memorare  80
    Caracteristicile memoriei  80
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  82

Capitolul VII. Limbajul  83
    Limba şi limbajul  83
    Funcţiile limbajului  84
        Funcţia de comunicare  85
        Funcţia afectivă  86
        Funcţia ludică  86
        Funcţia practică  86
        Funcţia de reprezentare  87
        Funcţia dialectică  87
    Relaţia gândire - limbaj  87
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  89

Capitolul VIII. Gândirea  91
    Originile gândirii  91
        Dezvoltarea gândirii la copil  92
        Limitări ale teoriei epistemologiei genetice  94
    Tipuri de inteligenţă  95
    Elementele gândirii  97
        Conceptele  97
        Judecăţile  99
        Raţionamentele  99
    Rezolvarea de probleme  100
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  103

Capitolul IX. Afectivitatea  105
    Formele stărilor afective  105
        Tipuri de emoţii  106
        Caracteristicile emoţiilor  107
        Primele teorii ale mecanismului emoţiilor  107
        Mecanismele emoţiei  109
        Rezumat. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  113

Capitolul X. Personalitatea  115
    Definirea personalităţii  115
    Teorii ale personalităţii  117
        Teoria trăsăturilor  119
        Teoria psihanalitică  126
        Teoria învăţării  131
        Teoria umanistă  134
    Trăsăturile de personalitate  136
        Aptitudinile  136
        Temperamentul  137
        Caracterul  141
    Atitudinile  142
    Motivaţia  144
        Sistemul ierarhic al motivaţiilor  145
        Rezumai. Cuvinte cheie. întrebări recapitulative  152

Bibliografie selectivă  153
Minidicţionar de termeni de specialitate  161
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu