luni, 18 iunie 2012

PSIHOLOGIA EDUCATIEI PE TOT PARCURSUL VIETII
Autor : Elena Anghel                 
Editura: For You (click pentru a cumpara de la editura) 
An aparitie : 211 
Editia a II-a revizuita si adaugita      
ISBN 978-973-1701-84-4 
Nr pagini : 332 
Format 145 x 200
Pret : 40  lei
DescriereA editurii:
" Psihologia educaţiei are în atenţie modul în care se produce şi se determină dezvoltarea omului pe tot parcursul vieţii, în contexte educaţionale de predare-învăţare-dezvoltare variate, ca reacție la cerințele unei lumi aflată într-un proces de schimbare extrem de rapid și de complex.
Putem vorbi astăzi și la noi în țară despre servicii variate oferite cu profesionalism de către psihologii educaționali, ale căror standarde ocupaționale sunt similare celor din celelalte țări europene.
Cartea de față își propune să ofere cititorului o imagine clară a competențelor pe care le deține un psiholog educațional și le valorifică într-o gamă variată de servicii pentru copii, adolescenți, părinți, adulți și bătrâni.
Domenii importante de activitate ale psihologului educațional:
- Psihologia educației timpurii
- Psihologia educației în cadrul sistemului familial
- Psihologia educației în grădiniță, școală și unități de învățământ superior
- Psihologia educației adultului
- Psihologia educației în gerontologie
Fii receptiv la ofertele psihologilor educaționali!
Ele te pot ajuta:
- să-ți îmbogățești cunoștințele despre specificul procesului educativ la toate vârstele
- să-ți cunoști resursele personale dar și vulnerabilitățile pe care să le transformi apoi în noi potențialități
  - să dobândești noi comportamente care să te ajute să-ți faci viața mai frumoasă acasă, la serviciu, oriunde în societate." (Autoarea)


Cuprins:


I. Delimitări conceptuale ... 9
    I.1. Explorarea domeniului psihologiei educaţiei ... 9
    I.2. Colegiul Psihologilor din România - Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională ... 17

II. Dezvoltarea umană pe tot parcursul vieţii ... 25
    II.1. Perspectiva "Life-Span Development" ... 25
    II. 2. Teorii ale dezvoltării umane şi aplicaţii ale acestora în psihologia educaţiei ... 31
        II.2.1. Teorii ale dezvoltării afective ... 32
        II.2.2. Teorii ale dezvoltării cognitive ... 42
        II.2.3. Teorii ale dezvoltării psihosociale ... 46
        II.2.4. Perspectiva ecologică asupra dezvoltării umane ... 54
        II.2.5. Perspectiva integrală asupra dezvoltării umane ... 55
    II.3. Teme contemporane de studiu în psihologia educaţiei, din perspectiva cercetării dezvoltării pe tot parcursul vieţii ... 60
        II.3.1. Sănătatea şi starea de bine ... 60
        II.3.2. Parentalitatea, coparentalitatea şi educaţia ... 61
        II.3.3. Contextul sociocultural şi diversitatea ... 62
        II.3.4. Politicile sociale ... 64

III. Actori principali în psihologia educaţiei ... 66

IV. Cercetarea în psihologia educaţiei ... 71
    IV.1. Importanţa cercetării ... 71
    IV.2. Tipuri de cercetare ... 72
    IV.3. Cercetare ştiinţifică versus cercetare empirică ... 73

V. Psihologia educaţiei timpurii ... 77
    V.1. Decizia de a deveni părinte şi asumarea rolului de părinte ... 77
        V.1.1. A fi părinte astăzi - tranziţia de la matricea tradiţională familială la
parteneriatul contemporan ... 79
        V.1.2. Familia - produsul unui proces dinamic şi continuu de construcţie şi
reconstrucţie ... 83
        V.1.3. Prevenţia - modalitate de asigure a unei funcţionări adaptate şi a trăiniciei vieţii de familie..87 
    V.2. Concepţia şi influenţa acesteia asupra educării şi dezvoltării psihologice ulterioare a copilului ... 123
    V.3. Prenatalitatea şi psihologia educării fătului ... 126

VI. Psihologia educaţiei în cadrul sistemului familial ... 136
    VI.1. Psihologia naşterii şi implicaţiile ei în dezvoltarea copilului ... 136
    VI.2. Psihologia educării bebeluşului (copilăria fragedă) ... 141
        VI.2.1. Dezvoltarea psihologică a bebeluşului, în primul şi al doilea an de viaţă . 142
        VI.2.2. Direcţii pentru psihologia educaţiei în primii doi ani de viaţă    ... 142
        VI.2.3. Intervenţii în psihologia educării bebeluşului ... 151
        VI.2.4. Cercetarea realizată în domeniu ... 154
    VI.3. Psihologia educaţiei la vârsta copilăriei timpurii, 2-6 ani (perioada preşcolară) ... 156
        VI.3.1. Dezvoltarea psihologică a preşcolarilor ... 156
        VI.3.2. Direcţii pentru psihologia educaţiei la vârsta copilăriei timpurii ... 157
        VI.3.3. Intervenţii în psihologia educării preşcolarului ... 168
        VI.3.4. Cercetarea realizată în domeniu ... 184
    VI.4. Psihologia educaţiei la vârsta copilăriei mijlocii şi târzii, 6-11/12 ani (perioada şcolarităţii mici) ...186
        VI.4.1. Dezvoltarea psihologică a şcolarilor mici ... 186
        VI.4.2. Direcţii pentru psihologia educaţiei la vârsta copilăriei mijlocii ... 187
        VI.4.3. Intervenţii în psihologia educării şcolarului mic ... 201
        VI.4.4. Cercetarea realizată în domeniu ... 221
    VI. 5. Psihologia educaţiei la vârsta adolescenţei - perioada de tranziţie de la copilărie la adultul timpuriu, 12 18/22 de ani ... 223
        VI.5.1. Dezvoltarea psihologică a adolescenţilor ... 224
        VI.5.2. Anii de gimnaziu ... 224
            VI.5.2.1. Direcţii pentru psihologia educaţiei adolescenţilor din ciclul gimnazial ... 224
            VI.5.2.2. Intervenţii în psihologia educării adolescentului de gimnaziu ... 229
        VI.5.3. Anii de liceu ... 236
           VI.5.3.1. Direcţii pentru psihologia educaţiei adolescenţilor de liceu ... 236
            VI.5.3.2. Intervenţii în psihologia educării liceenilor ... 242
        VI.5.4. Anii de studenţie ... 247
            VI.5.4.1. Direcţii pentru psihologia educaţiei la vârsta studenţiei ... 247
            VI.5.4.2. Intervenţii în psihologia educaţiei ... 251
        VI.5.5. Cercetarea în domeniu ... 253

VII. Psihologia educaţiei în grădiniţă, şcoală şi unităţi de învăţământ superior - sugestii pentru educatori, învăţători, profesori ... 256
    VII.1. Evaluarea şi psihodiagnoza dezvoltării cognitive, afectiv motivaţionale şi comportamentale a personalităţii copiilor şi adolescenţilor ... 258
    VII.2. Evaluarea profilului cognitiv, afectiv, comportamental şi de personalitate al membrilor din familiile preşcolarilor şi elevilor ... 258
    VII.3. Consilierea educaţională şi şcolară ... 260
        VII.3.1. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine la copii şi adolescenţi ... 260
        VII.3.2. Situaţiile de învăţare ... 262
        VII.3.3. Serviciile de dezvoltare personală ... 267
        VII.3.4. Soluţionarea situaţiilor de risc, conflict şi criză în mediul şcolar ... 269
     VII.4. Intervenţia psihologică (primară, secundară) în scopul optimizării autocunoaşterii şi dezvoltării personale, prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de
comportament de intensitate subclinică ... 271
    VII.5. Consilierea vocaţională vizând identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind performanţa, cariera şi integrarea pe piaţa
muncii ... 280
    VII.6. Consultanţa de specialitate oferită cadrelor didactice, părinţilor şi îngrijitorilor, personalului administrativ şi liderilor comunitari intră tot în atribuţiile psihologului
educaţional ... 281
    VII.7. Profesorul eficient, competenţele sale şi contribuţia psihologului educaţional la dezvoltarea acestora ... 283
        VII.7.1. Competenţa pe materia de studiu ... 285
        VII.7.2. Strategiile educaţionale ale profesorilor ... 286
        VII.7.3. Stabilirea de obiective şi planificarea procesului educativ ... 290
        VII.7.4. Competenţele de gestionare a clasei ... 290
        VII.7.5. Competenţele motivaţionale ... 294
        VII.7.6. Competenţele de comunicare ... 297
        VII.7.7 Competenţele de evaluare ... 300

VIII. Psihologia educaţiei adultului ... 300
    VIII.1. Dezvoltarea psihologică a adultului ... 303
    VIII.2. Direcţii şi intervenţii în psihologia educării adultului ... 304

IX. Psihologia educaţiei în gerontologie ... 318
    IX.1. Dezvoltarea psihologică a vârstnicilor ... 318
    IX.2. Direcţii de acţiune în psihologia educaţiei la vârsta a treia ... 319

Un comentariu: