joi, 21 martie 2013

CULTURA SI COMPORTAMENT ORGANIZATIONALAutor : Stefan Stanciu, Mihaela-Alexandra Ionescu                
Editura Comunicare.ro
Colectia Cursuri universitare
An aparitie :2005, 2012 (e-book)

ISBN  973-711-015-3
Nr pagini :252
Format 170 x 240
Pret : 19 lei la Editura, 13,24 lei ebook-ul la elefant, 22,15 lei la librarie.net

Descrierea editurii:

O data cu accentuarea importantei elementelor culturale si cognitive in definirea organizatiilor si cu intrarea triumfala, pe usa din fata, a cercetarilor dedicate culturii organizationale, specialistii redeseneaza harta semnificatiilor asociate termenului de organizatie. Noua paradigma culturala pune accentul pe fatetele semiotice ale culturii, tratate in toata complexitatea consecintelor lor, si nu doar ca niste simple reprezentari subiective.Tendintele actuale reprezinta argumente care ne indreptatesc sa incercam initierea unei cartografieri problematizante a culturii in organizatii. Abordarea culturala a organizatiilor in absenta corelarii sale cu analiza comportamentala este, insa, aproape ilicita, intrucit elementele culturale se obiectiveaza prin actiunea sociala. Mai mult, studiul precis al unor elemente atit de volatile precum continuturile sistemelor culturale se obtine prin accesul la manifestarile lor concrete. Insa sistemele culturale ar fi goale fara expresiile materiale si, reciproc, expresiile concrete ale formelor culturale materiale s-ar pierde fara acestea. De aceea, autorii au asociat tema culturala cu cea legata de comportamentul in organizatii, structurind citeva puncte de reper pentru problematizari mai ample.
Cuprins:


Prefaţă / 9

PARTEA ÎNTÂI

CAPITOLUL 1
Organizaţiile ca sisteme sociale şi culturale / 13
1.1.         Argument / 13
1.2.         Dimensiunile şi relaţiile dintre componentele organizaţiei / 14
1.3.         Organizaţia, sistem socio-cultural. Exigenţele sistemelor culturale / 19
1.4.         Cultură şi socializare / 23
1.5.         Cultura - istorie şi prezenţă / 24
1.6.         Recurenţa elementelor culturale naţionale în culturile organizaţionale / 27

CAPITOLUL 2
Cultura organizaţională / 31
2.1.         Introducere / 31
2.2.         Perspective conceptuale / 34
2.3.         Teorii şi curente în analiza culturii organizaţionale / 38
2.4.         Cultură şi cunoaştere / 41
2.5.         Cultură şi învăţare în contextul diferenţelor culturale / 43
2.6.         Elementele culturii organizaţionale în calitatea lor de expresii concrete / 44
2.7.         Cultura organizaţională ca micropovestire / 49
2.8.         Tipuri de culturi / 51
2.9.         Cultură, timp şi spaţiu / 54
2.10.      Funcţiile culturii / 57
2.11.      Factorii de influenţă / 58
2.12.      Subculturile / 61
2.13.      Cultură şi climat - tensiunea unui raport / 63
2.14.      Practica evaluării culturale / 64

CAPITOLUL 3
Structuri organizaţionale şi modele culturale / 67
3.1.         Izomorfismul paradigmelor structurale şi culturale / 67
3.2.         Harta modelelor culturale / 75

CAPITOLUL 4
Cultură şi conducere / 77
4.1.         Cultura organizaţiilor şi retorica managerilor de ieri şi de azi / 77
4.2.         Cultura managerială / 79
4.3.         Stiluri de conducere şi variabile culturale / 80
4.4.         Leadership-ul şi organizaţiile multiculturale / 83

CAPITOLUL 5
Schimbare organizaţională şi culturală / 85
5.1.         Aspecte introductive / 85
5.2.         Strategii de schimbare / 89
5.3.         Factori, condiţii şi agenţi ai schimbării / 92
5.4.         Etapele schimbării / 93
5.5.         Tipuri de schimbare / 95
5.6.         Modele de schimbare / 100
5.7.         Rezistenţa la schimbare / 103
5.8.         Leadership şi schimbare / 105
5.9.         Schimbarea culturală / 106

CAPITOLUL 6
Diversitate şi management multicultural / 109
6.1.         Diversitatea şi structura globală a lumii / 109
6.2.         Problema genului - stereotipuri culturale / 111
6.3.         Resursele umane şi asumarea diversităţii / 112
6.4.         Globalismul şi etnocentrismul / 113

PARTEA A DOUA

CAPITOLUL 1
Comportamentul organizaţional / 119
1.1.         Despre comportamente / 119
1.2.         Comportament colectiv / 120
1.2.1.     Concepte şi teorii privind comportamentul colectiv / 120
1.2.2.     Depersonalizarea şi diluarea responsabilităţii / 123
1.3.         Atitudini şi comportament / 125
1.3.1.     Structura atitudinilor / 125
1.3.2.     Personalitatea / 126
1.3.3.     Despre atitudine şi personalitate / 126
1.3.4.     Funcţiile atitudinilor / 126
1.3.5.     Schimbarea de atitudine. Atitudini şi comportamente / 127
1.4.         Persuasiunea şi manipularea comportamentului / 128

CAPITOLUL 2
Grupul în dinamica organizaţională / 131
2.1.         Individualitate şi sociabilitate / 131
2.2.         Individul, captivul privilegiat al grupului / 132
2.3.         Comportamentul de grup / 134
2.4.         Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale / 135
2.5.         Definirea grupului / 136
2.6.         Formarea şi dezvoltarea grupurilor / 138
2.7.         Obiectivele grupurilor / 139
2.8.         Structura grupurilor / 141
2.9.         Statut şi rol în grup / 142
2.10.      Tipologia grupurilor / 144
2.11.      Procese şi fenomene de grup / 147

CAPITOLUL 3
Echipa / 157
3.1.         Concepte / 157
3.2.         Alcătuirea unei echipe / 158
3.3.         Viaţa în echipă / 161
3.4.         Munca în echipă / 162
3.5.         Echipe versus grupuri / 164
3.6.         Team building / 164

CAPITOLUL 4
Leadership-ul la graniţa dintre teorie şi practică / 167
4.1.         Autoritate, competenţă şi putere / 167
4.1.1.     Autoritatea / 167
4.1.2.     Autoritatea formală şi autoritatea reală în organizaţii / 168
4.1.3.     Competenţa / 169
4.1.4.     Competenţa socială / 169
4.1.5.     Puterea / 170
4.1.6.     Sursele, bazele şi tipurile puterii / 171
4.2.         Lideri şi manageri / 173
4.3.         Leadership-ul / 175
4.4.         Delegarea / 179
4.4.1.     Concepte / 179
4.4.2.     Delegarea şi birocraţia / 181
4.4.3.     Delegare şi empowerment / 182
4.5.         Comportamentul etic al liderilor / 183

CAPITOLUL 5
Stiluri de conducere / 185
5.1.         Teorii privind stilurile de conducere / 186
5.1.1.     Teoriile personologice / 186
5.1.2.     Teoriile comportamentiste / 187
5.1.3.     Teoria situaţională primară / 188
5.1.4.     Teoriile contingenţei / 188
5.1.5.     Teoriile cognitive / 191
5.1.6.     Teoriile interacţiunii sociale / 192
5.2.         Stiluri de conducere / 193
5.2.1 Tipologii unidimensionale / 193
5.2.2.     Tipologii bidimensionale / 195
5.2.3.     Tipologii tridimensionale / 196
5.3.         O trecere în revistă a formelor de conducere / 197

CAPITOLUL 6
Procesul decizional / 199
6.1.         Concepte de lucru / 199
6.2.         Tipologia deciziilor / 202
6.3.         Etapele preliminare ale procesului decizional / 206
6.4.         Adoptarea deciziei / 211
6.5.         Aplicarea deciziilor / 213
6.6.         Decizia de grup / 215

CAPITOLUL 7
Motivaţia, ipostază a comportamentului în organizaţii / 219
7.1.         Motivaţia ca forţă de acţiune socială / 219
7.2.         Semnificaţii şi genuri ale motivaţiei / 220
7.3.         Rolurile motivării personalului / 221
7.4.         Componentele motivaţiei / 221
7.5.         Teoriile motivaţiei / 223
7.6.         Motivaţie şi performanţă / 232
7.7.         Motivaţie prin mobilitate şi schimbare socială / 234

CAPITOLUL 8
Comunicarea în grupuri / 235
8.1.         Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor / 235
8.2.         Reţelele de comunicare / 238
8.3.         Structura afectivă a grupurilor / 239

Bibliografie / 241


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu