joi, 16 ianuarie 2014

PARADIGMELE SI MECANISMELE PUTERII. Kratologia-o posiblia stiinta despre putere
Autor : Ioan Jude                
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie :2003
ISBN  ???????
Nr pagini :480
Format 175 x 235
Pretul la data postarii : 
20,20 lei la Editura,18,99 lei la elefant ,20,17 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Lucrarea prezintă, prin intermediul paradigmelor, oportunitatea analizei descriptiv-interpretative în înţelegerea mecanismelor funcţionale şi a suportului structural-funcţional prin care se obiectivează şi, totodată, se validează puterea, ca principal factor de menţinere a ordinii şi progresului social.
Prin formele şi conţinutul său, cartea constituie un principal instrument la îndemâna oricărei persoane dornice de înţelegere şi de aprofundare a complexului fenomen social-politic care este puterea, politicul şi cultura politică.
Utilitatea lucrării este diversă, servind atât celui care se iniţiază în politică şi conducere cât şi analistului şi omului politic care a aprofundat tematica politologiei şi sociologiei politice, dar care mai urmăreşte şi alte opinii şi atitudini decât ale sale şi cele cunoscute.
Asemenea consideraţii îi permit un superior statut ştiinţific, o ştiinţă despre putere dincolo de politologie, de scindare politică, sau de alte ştiinţe de interferenţă- kratologia.
Lucrarea se va constitui într-un stimul motivaţional pentru cei interesaţi de studierea şi cunoaşterea acestui complex care este politica, puterea politică şi fenomenul puterii, în general studiat prin ştiinţa propusă – kratologia.
Cuprins:


Argument   3

Cap. I. PROLEGOMENE ASUPRA POLITICII ŞI PUTERII  5

Cap. 2. PARADIGMA SOCIOLOGICA. PUTEREA CA RELAŢIE SOCIALĂ   31
2.1.  Conceptul de putere socială  31
2.2.  Trăsăturile şi funcţiile puterii sociale     33
2.3.  Putere şi acţiune      34
2.4.  Putere şi dominaţie    38
2.5.  Distanţa faţă de putere         44
2.6.  Puterea corporatistă      48

Cap. 3. PARADIGMA ETICĂ Şl DEONTICĂ A PUTERII       53
3.1.  Preliminarii privind raportul dintre morală şi politică   53
3.2.  Responsabilitatea şi răspunderea morală şi politică  58
3.3.  Modalităţi analitice asupra raportului putere - morală  60

Cap. 4. PARADIGMA PSIHANALITICĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHIATRICĂ      68
4.1.  Multimea — formă a puterii   68
4.2.  Miturile, simbolurile şi ritualurile în politică şi putere   73
4.3.  Impactul psihanalitic şi psihologic in evaluarea puterii şi autorităţii  79
4.4.  Personalităţi recomandate sau contraindicate în politică şi în activităţile de conducere, sub raport psihanalitic şi psihiatric  93
         4.4.1.  Personalităţi recomandate în sistemul şi activitatea politică  93
         4.4.2.  Modele contraindicate în sistemul şi activitatea politică  97

Cap. 5. PARADIGMA PSIHOSOCIOLOGICĂ ŞI ORCANIZAŢIONALĂ  115
5.1.  Grupul politic şi puterea grupală  115
5.2.  Puterea organizaţională  120
         5.2.1.  Mecanismele puterii organizaţionale  122
         5.2.2.  Tipurile puterii grupale şi organizaţionale   127
5.3.  Puterea şi liderul politic   135
         5.3.1.  Liderul şi problematica liderităţii în structurile politice  135
         5.3.2.  Leadcrship-ul şi liderul politic   143
         5.3.3.  Cerinţe fundamentale ale poziţiei dc lider  149
         5.3.4.  Trăsături şi principii ale liderului politic  155
                  5.3.4.1.  Trăsăturile liderului politic  155
                  5.3.4.2.  Principiile liderului politic   160
         5.3.5.  Mecanismele acţiunii şi puterii liderului  167
5.4.  Cultura organizaţională şi cultura puterii  172
5.5.  Puterea instituţională şi rolul instituţiilor politice    183
         5.5.1.  Conceptul de instituţie socială şi mecanismele acesteia   183
         5.5.2.  Institutiile politice   187

Cap. 6. PARADIGMA POLITOLOGICĂ  191
6.1. Puterea politică - fenomen politic fundamenta!    19!
         6.1.1. Conceptul dc putere politică  191
         6.1.2.  Funcţii ale puterii politice   194
         6.1.3.  Puterea politică suverană   196
         6.1.4.  Puterea politică şi puterea de stat    197
         6.1.5.  Puterea şi forţa militară - forme ale puterii politice  205
6.2.  Puterea internaţională   211
         6.2.1.  Resursele puterii internaţionale   213
         6.2.2.  Noua configuraţie a puterii internaţionale prin extinderea NATO şi a conflictului militar din Orientul Apropiat  221
                  6.2.2.1.  Efectele induse în plan internaţional prin extinderea NATO  221
                  6.2.2.2.  Configuraţia puterii internaţionale ca urmare a conflictului din Orientul Apropiat  224
         6.2.3.  Efectele aderării României la NATO  228

Cap. 7. PARADIGMA SISTEMICĂ A PUTERII POLITICE  232
7.1.  Conceptul de sistem politic  232
7.2.  Tipologia sistemelor politice  239
7.3.  Statul şi puterea de stat  250
         7.3.1.  Perspectiva politologică asupra statului    255
         7.3.2.  Perspectiva sociologică asupra statului  257
         7.3.3.  Perspectiva juridică asupra statului  259
         7.3.4.  Teorii despre stat 260
         7.3.5.  Tipologia şi structura statului  261
                  7.3.5.1.  Statul de drept   268
                  7.3.5.2.  Statul democratic  271
         7.3.6.  Principiile statului modem  273
7.4.  Partidele politice - forme de exercitare a puterii politice   276
7.5.  Stânga şi dreapta politică 283
7.6.  Sistemul politic actual din România  286
         7.6.1.  Preşedintele României    289
         7.6.2.  Parlamentul   292
         7.6.3.  Guvemul şi Primul ministru  298
         7.6.4.  Puterea judccătorcască  300
7.7.  Sistemele partidelor politice din România in perioada postdecembristă  301
7.8.  Putere şi Opoziţie 306
         7.8.1.  Conceptul dc Opoziţie  306
         7.8.2.  Grupurile de presiune - formă de manifestare a Opoziţiei  311
         7.8.3.  Funcţiile Opoziţiei  317

Cap. 8. PARADIGMA POLEMOLOGICĂ     325
8.1.  Doctrine şi teorii despre război  325
         8.1.1.  Doctrine teologice    329
         8.1.2.  Doctrine filosofice     332
         8.1.3.  Doctrine morale şi juridice   334
         8.1.4.  Doctrine militare  335
         8.1.5.  Orientarea psihanalitică  336
         8.1.6.  Teorii sociologice  338
                  8.1.6.1. Teorii optimiste  338
                  8.1.6.2.  Teorii pesimiste   340
                  8.1.6.3.  Teorii sociologice din perioada interbelică  341
                  8.1.6.4. Teorii sociologice din perioada postbelică  341
         8.1.7.  Perspectiva antropologist-istorică   343
8.2.  Războiul şi conflictele militare  343
         8.2.1.  Delimitarea războiului de conflictul armat militar 343
                  8.2.1.1.  Definirea conflictelor armate  344
                  8.2.1.2.  Forme de manifestare a conflictelor militare  344
         8.2.2.  Tipologii şi particularităţi ale războaielor şi conflictelor militare   345
         8.2.3.  Strategii şi tactici militare post-Război Rece   351
8.3.  Terorismul şi antiterorismul - expresii ale luptei dintre terocraţie şi cratocraţie  356
         8.3.1.  Definiţii ale terorismului  357
         8.3.2.  Scurt istoric asupra terorismului   361
         8.3.3.  Caracterul psihologic 365
         8.3.4.  Caracterul intercuitural şi intercivilizaţional 366
         8.3.5.  Caracterul religios  367
         8.3.6.  Terocraţia-formă a puterii terorismului   370
         8.3.7.  Atitudini asupra războaielor terorist şi antiterorist 372
         8.3.8.  Particularităţi ale războiului terorist  372
         8.3.9.  Legitimitatea şi obiectivele războaielor terorist şi antiterorist 376
                  8.3.9.1.  Legitimitatea şi justificarea războaielor terorist şi antiterorist  376
                  8.3.9.2.  Obiectivele războaielor terorist şi antiterorist  382

Cap. 9. PUTERE ŞI AUTORITATE    386
9.1. Conceptul de autoritate 386
92. Autoritatea politică  389
9.3.  Tipologia autorităţii  394
9.4.  Legitimitatea şi ilegitimitatca puterii politice 391
         9.4.1.  Legitimitatea puterii politice   396
         9.4.2.  Ilegitimitatea puterii politice  408
                  9.4.2.1.  Mecanisme ale ilegitimilăţii    409
         9.4.3.  Puterea alienată şi alienantă  425
9.5.  Putere şi competenţa/incompetenţă  427
9.6.  Puterea şi anomia socială       430

Cap. 10. PUTERE ŞI COMUNICARE  432
10.1.  Comunicarea   432
         10.1.1.  Mecanismele comunicării  432
         10.1.2.  Variabilele comunicării  439
         10.1.3.  Manipularea şi tehnicile ci în comunicarea politică  445
10.2.  Educaţie, socializare şi cultură politică  457
         10.2.1.  Consideraţii preliminare asupra educaţiei politice   457
         10.2.2.  Obiectul şi funcţiile educaţiei politice  458
         10.2.3.  Conţinutul educaţiei politice   462
         10.2.4.  Socializarea politică  463
         10.2.5.  Cultura politică-efcct al educaţiei şi socializării politicc 465
                  10.2.5.1.  Structura şi dimensiunile culturii politice    466
                  10.2.5.2.  Forme şi tipuri ale culturii politice 467

BIBLIOGRAFIE  472

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu