miercuri, 8 ianuarie 2014

TRATAT DE ISTORIE A RELIGIILORAutor :  Mircea Eliade               
Editura Humanitas
Colectia Seria Eliade
An aparitie :2013
Editia a  V-a     
Traducerea Mariana Noica
ISBN  978-973-50-3965-3
Nr pagini :480
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : 59 lei la Editura, 40,71 lei la elefant, 45 lei la carti de psihologie, 56,05 lei la libris 


Descrierea editurii:

Un fenomen religios nu se va dezvălui ca atare decât considerat în propria sa modalitate, adică studiat la scară religioasă. A voi să delimitezi acest fenomen prin fiziologie, psihologie, sociologie, economie, lingvistică, artă etc. înseamnă a-l trăda; înseamnă a lăsa să scape tocmai ceea ce este unic şi ireductibil în el, anume caracterul său sacru.“ (Mircea ELIADE)
Îndată ce observăm cele mai umile religii, ne apare o «filozofie de dinaintea filozofiilor» rezultată dintr-un efort de explicare şi unificare, dintr-un efort spre teorie, în toate sensurile acestui cuvânt: cartea lui Mircea Eliade ne face sã simţim coerenţa şi nobleţea acestei filozofii şi, de asemenea, uniformitatea ei de la un continent la altul...“ (Georges DUMÉZIL)


MIRCEA ELIADE (Bucureşti, 28 februarie 1907 – Chicago, 22 aprilie 1986) a făcut studii de filozofie la Bucureşti, încheiate cu o teză despre filozofia Renaşterii (1928), şi la Calcutta, India (decembrie 1928–decembrie 1931). Îşi susţine doctoratul în filozofie, la Bucureşti, cu o lucrare asupra gândirii şi practicilor yoga (1933). Între anii 1933 şi 1940, simultan cu o intensă activitate teoretică, beletristică şi publicistică, ţine cursuri de filozofie şi de istoria religiilor la Universitatea din Bucureşti. În timpul războiului, este ataşat cultural al Ambasadei României la Londra (1940–1941) şi al legaţiei române de la Lisabona (1941–1945). Din 1945 se stabileşte la Paris, unde predă istoria religiilor, întâi la École Pratique des Hautes Études (până în 1948), apoi la Sorbona. Invitat în SUA, după un an de cursuri ţinute ca Visiting Professor pentru „Haskell Lectures" (1956–1957), acceptă postul de profesor titular şi de coordonator al Catedrei de istoria religiilor (din 1985 Catedra „Mircea Eliade") a Universităţii din Chicago.

Cuprins:
Prefaţă de Georges Dumezil (traducere de O. Cheţan) ... 7
Cuvânt înainte al autorului ... 15

CAPITOLUL I.
Aproximări: Structura şi morfologia sacrului
... 21
   I. "Sacru" şi "profan". - 2. Dificultăţi metodologice. - 3. Varietatea hierofaniilor. - 4. Multiplicitatea hierofaniilor. - 5. Dialectica hierofaniilor. - 6. Tabuul şi ambivalenţa sacrului. - 7. Mana. - 8. Structura hierofaniilor. - 9. Revalorizarea hierofaniilor. - 10. Complexitatea fenomenului religios "primitiv". - Indicaţii bibliografice.

CAPITOLUL II.
Cerul: zei uranieni, rituri şi simboluri cereşti
... 58
   II. Sacrul ceresc. - 12. Zei australieni ai cerului. - 13. Zeităţile cereşti la andamani, la africani etc. - 14. Deus otiosus. - 15. Noi "forme" divine substituite zeilor uranieni. - 16. Fuziune şi substituţie. - 17. Vechimea Fiinţelor Supreme uraniene. - 18. Zei ai cerului la populaţiile arctice şi central-asiatice. - 19. Mesopotamia. - 20. Dyaus, Varuna. - 21.Varuna şi Suveranitatea. - 22. Zei cereşti iranieni. - 23.Uranos. - 24. Zeus. - 25. Iupiter, Odhin, Taranis etc. - 26. Zei ai furtunii. - 27. Fecundatorii. - 28. Soţul Marii-Mame. - 29. Iahve. - 30. Fecundatorii se substituie zeilor uranieni. - 31. Simbolism ceresc. - 32. Mituri ale ascensiunii. - 33. Rituri ale ascensiunii. - 34. Simbolismul ascensiunii. - 35. Concluzii. - Stadiul problemelor şi bibliografie.

CAPITOLUL III.
Soarele şi cultele solare
... 142
   36. Hierofanii solare şi raţionalism. - 37. Solarizarea Fiinţelor Supreme. - 38. Africa, Indonezia. - 39. Solarizare la populaţia munda. - 40. Cultele solare. - 41. Descendenţa solară. - 42. Soarele hierofant şi psihopomp. - 43. Culte solare egiptene. - 44. Culte solare în Orientul clasic şi în Mediterana. - 45. India: ambivalenţa Soarelui. - 46. Eroii solari, morţii, aleşii. - Bibliografie.

CAPITOLUL IV.
Luna şi mistica lunară
... 171
   47 - Luna şi timpul. - 48. Solidaritatea epifaniilor lunare. - 49. Luna şi apele. - 50. Luna şi vegetaţia. - 51. Luna şi fertilitatea. - 52. Luna, femeia şi şarpele. - 53. Simbolismul lunar. - 54. Luna şi moartea. - 55. Luna şi iniţierea. - 56. Simbolismul "devenirii" lunare. - 57. Cosmobiologie şi fiziologie mistică. - 58. Luna şi destinul. - 59. Metafizică lunară. - Bibliografie.

CAPITOLUL V.
Apele şi simbolismul acvatic
... 202
   60. Apele şi germenii. - 61. Cosmogonii acvatice. - 62. Hylogenii. - 63. "Apa vieţii". - 64. Simbolismul imersiunii. - 65. Botezul. - 66. Setea mortului. - 67. Izvoare miraculoase şi oraculare. - 68. Epifanii acvatice şi divinităţi ale apelor. - 69. Nimfele. - 70. Poseidon, Aegir etc. - 71. Animale şi embleme acvatice. - 72. Simbolismul potopului. - 73. Sinteză. - Bibliografie.

CAPITOLUL VI.
Pietrele sacre: epifanii, semne şi forme
... 229
   74. Kratofanii litice. - 75. Megaliţi funerari. - 76. Pietre fertilizante. - 77. "Alunecuşul". - 78. Pietre găurite, "pietre de trăsnet". - 79. Meteoriţi şi betili. - 80. Epifanii şi simbolisme litice. - 81. Piatra sacră, omphalos, "Centrul Lumii". - 82. Semne şi forme. - Bibliografie.

CAPITOLUL VII.
Pământul, femeia şi fecunditatea
... 252
   83. Glia-Mamă. - 84. Cuplul primordial Cer-Pământ. - 85. Structura hierofaniilor telurice. - 86. Maternitate htoniană. - 87. Descendenţă telurică. - 88. Regenerare. - 89. Homo-Humus. - 90. Solidaritate cosmobiologică. - 91. Glia şi femeia. - 92. Femeia şi agricultura. - 93. Femeia şi brazda. - 94. Sinteză. - Bibliografie.

CAPITOLUL VIII.
Vegetaţia. Simboluri şi rituri ale reînnoirii
... 277
   95. încercare de clasificare. - 96. Arborele sacru. - 97. Arbore-microcosmos. - 98. Arborele-sălaş al divinităţii. - 99. Arborele Cosmic. - 100. ,Arborele răsturnat". - 101. Yggdrasil. - 102. Epifanii vegetale. - 103. Marile-Zeiţe şi vegetaţia. - 104. Simbolism iconografic. - 105. Marea-Zeiţă - Arborele Vieţii. - 106. Pomul cunoaşterii. - 107. Paznicii Pomului Vieţii. - 108. Monştri si grifoni. - 109. Pomul şi Crucea. - 110. întinerire şi nemurire. - 111. Arhetipul plantelor de leac. - 112. Arborele-Axis Mundi. - 113. Descendenţa mitică pornind de la o specie vegetală. - 114. Transformarea în plante. - 115. Relaţii om-plantă. - 116. Arborele regenerator. - 117. Căsătoria arborilor. - 118. .Arborele de Mai". - 119. "Regele" şi "Regina". - 120. Sexualitate şi vegetaţie. - 121. Reprezentanţi ai vegetaţiei. - 122. Lupte rituale. - 123. Simbolism cosmic. - 124. Sinteză. - Bibliografie.

CAPITOLUL IX.
Agricultura şi cultele fertilităţii
... 339
   125. Rituri agrare. - 126. Femeie, sexualitate, agricultură. - 127. Ofrande agrare. - 128. "Puterea" recoltei. - 129. Personificări mitice. - 130. Sacrificii omeneşti. - 131. Sacrificii omeneşti la azteci şi la populaţia khond. - 132. Sacrificiu şi regenerare. - 133. Ritualuri finale. - 134. Morţii şi seminţele. - 135. Divinităţi agrare şi funerare. - 136. Sexualitate şi fecunditate agrară. - 137. Funcţia rituală a orgiei. - 138. Orgie şi reintegrare. - 139. Mistică agrară şi soteriologie. - Stadiul problemelor şi bibliografie.

CAPITOLUL X.
Spaţiul sacru: templu, palat, "centrul lumii"
... 374
   140. Hierofanii şi repetiţie. - 141. Consacrarea spaţiului. - 142. "Construcţia" spaţiului sacru. - 143. "Centrul Lumii". - 144. Modele cosmice şi rituri ale construcţiei. - 145. Simbolismul "Centrului". - 146. "Nostalgia Paradisului". - Bibliografie.

CAPITOLUL XI.
Timpul sacru şi mitul veşnicului reînceput
... 394
   147. Eterogenitatea timpului. - 148. Solidaritate şi contiguitate a timpurilor hierofanice. - 149. Periodicitate - prezent etern. - 150. Restaurarea timpului mitic. - 151. Repetiţie nonperiodică. - 152. Regenerarea timpului. - 153. Repetarea anuală a cosmogoniei. - 154. Repetarea contingenţă a cosmogoniei. - 155. Regenerarea totală. - Bibliografie.

CAPITOLUL XII.
Morfologia şi funcţia miturilor
... 415
   156. Miturile cosmogonice - mituri exemplare. - 157. Oul cosmogonic. - 158. Ce revelează miturile. - 159. Coincidentia oppositorum - model mitic. - 160. Mitul androginiei divine. - 161. Mitul androginiei umane. - 162. Mituri de reînnoire, de construcţie, de iniţiere etc. - 163. Structura unui mit: Varuna şi Vrtra. - 164. Mit -"istorie exemplară". - 165. Degradarea miturilor. - Bibliografie.

CAPITOLUL XIII.
Structura simbolurilor
... 442
   166. Pietre simbolice. - 167. Degradarea simbolurilor. - 168. Infantilism. - 169. Simboluri şi hierofanii. - 170. Coerenţa simbolurilor. - 171. Funcţia simbolurilor. - 172. Logica simbolurilor. - Bibliografie.

Concluzii    465

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu