vineri, 10 ianuarie 2014

COPIII SUPRADOTATI. Educatie, dezvoltare emotionala si adaptare sociala


Autor : Yolanda Benito                

Editura Polirom
Colectia TALENTUM
An aparitie :2003
Traducerea Mihaela Sirotta, Gianina Massari etc
ISBN  973-683-661-4
Nr pagini :192
Format 160 x 235
Anticariat. Descrierea editurii:
In Romania, identificarea si stimularea talentelor se fac inca dupa vechile metode mostenite din perioada comunista, de antrenare a talentelor cu prioritate in vederea competitiilor scolare aici si acum, gen olimpiada. Modelul de imbogatire psihopedagogica si sociala, propus in aceasta carte de prestigioasa cercetatoare spaniola Yolanda Benito, mizeaza pe sensibilizarea parintilor si educatorilor in stimularea copiilor supradotati, adresindu-se direct celor implicati, avertizind chiar publicul larg cu privire la riscurile diverselor demersuri de politica educationala coordonate inadecvat. Cercetarile recente invocate, studiile de caz si marturiile, renuntarea la detaliile metodologice si la limbajul ultraspecializat sunt elemente ce fac lectura deosebit de accesibila, atractiva, fiecare cititor regasindu-se pe sine, fie in ipostaza de virtual subiect, fie de parinte, educator, prieten sau coleg.
Yolanda Benito (n. 1961) a urmat cursuri internationale de psihologie si educatie. A activat in domeniul educarii copiilor supradotati. Este profesor la sectia de psihologie a Universitatii din Valladolid, Spania.

Cuprins:


Prefaţă (prof. univ dr. Carmen Creţu)  9

CAPITOLUL 1
Definirea şi delimitarea conceptelor
1.  Definiţii ale supradotării   13
2.  Delimitarea conceptelor  16
     2.1.  Talentul    16
     2.2.  Precocitatea    16
     2.3.  Copilul-minune    16
          2.3.1.  Date despre evoluţia Laurei (relatările părinţilor)    17
          2.3.2.  Studiu psihologic   18
          2.3.3.  Procesul creativ    20
     2.4.  Geniul    23
     2.5.  Supradotatul    24
3.  Concluzii  25

CAPITOLUL 2
Modele de inteligenţă şi supradotare
1.  Introducere     26
2.  Modele de inteligenţă  27
     2.1.  Teoriile „monolitice"  29
     2.2.  Teoriile factoriale  30
     2.3.  Structurile ierarhice  31
     2.4.  Perspectivele evolutive şi calitative  31
3.  Modele de supradotare  33
     3.1.  Modele de caracteristici orientate (Terman, Taylor, Gardner ş a.)  33
     3.2.  Modele de componente cognitive (Ruppell, Sternberg, Jackson, Butterfield, Davidson ş.a.)    33
     3.3.  Modele de realizare orientate (Renzulli, Gagni, Feldhusen ş a )  33
     3.4.  Modele socioculturale/psihosociale orientate (Tannenbaum, Csikszentmihalyi, Heller, Hany, Monks, Alonso şi Benito etc.)   37


CAPITOLUL 3
Dezvoltarea cognitivă (comportamentele observabile) şi aspectele calitative ale inteligentei
1.  Dezvoltarea cognitiva (comportamente observabile)  43
     1.1. Dezvoltarea motorie precoce     43
     1.2. Dezvoltarea limbajului  44  
     1.3. Invatarea cititului si a scrisului 44     
     1.4. Numerele    45
     1.5. Conceptul de timp  45 
     1.6.  Preocupari, jocuri si activitati  46
2.  Diferente calitative prezente in cazul copiilor supradotati. Procesul de educaţie 46
     2.1. Cracteristici generale ale supradotatilor 46
     2.2. Evaluarea funcţiilor in procesul de informare  47
     2.3. Diferenţe la nivel intelectual  47
     2.4. Identificarea copiilor suptadotaţi  48
     2. 5. Transferul spontan de strategii  49
     2.6. Strategii de invatare Ia copiii supradotaţi de varsta mica  49
     2.7. Viteza si precizie in rezolvarea problemelor  50
     2.8. Capacitatea metacognitiva si strategiile cognitive de rezolvare a problemelor matematice şi de transformare  50
          2.8.1 Metacogniţia si strategiile cognitive in rezolvarea problemelor matematice  51
          2.8 2. Rezolvarea problemelor complexe de transformare  55
3.  Concluzii  57

CAPITOLUL 4
Personalitatea
1. Conceptul de personalitate  58
     1.1.  Utilizarea actuala a conceptului de personalitate  58
     1.2.  Definiţia personalitlţii   59
     1.3.  Modele teoretice in psihologia personalitaţii   59
3.  Personalitatea la supradotaţi  61
     3.1. Sensibilitate, moralitate, spirit de justiţie   61
     3.2. Spirit investigativ: intrebari exploratoare la varste fragede, cautandu-se raspunsuri concludente    63
     3.3.  Capacitate creativa înalta  63
     3.4. Mare capacitate de invatare  63
     3.5. Idealismul si dorinta de a atinge perfecţiunea   63
     3.6. Simţul umorului bine dezvoltat  64
     3.7. Independenţă   65
     3.8.  Perceperea realitatii si adaptarea  65
     3.9.  Căutarea unei dezvoltări sociale adaptate65
4.  Concluzii   71

CAPITOLUL 5
Identificarea elevului supradotat
1.  Introducere  74
2.  Selectia grupului pentru investigaţie. Tehnici si procedee de evaluare a supradotatului la virsta copilăriei  77
     2.1. Tehnici  77
          2.1.1.  Studiul dezvoltării evolutive   78
          2.1.2.  Evaluarea funcţiilor individuale direct corelate cu invatarea scolara  79
     2.2.  Procedeul de evaluare   92
3.  Selecţia grupului de lucru pentru investigaţie. Tehnici si procedee de evaluare a supradotatului până la varsta juvenilă  92
     3.1.  Tehnici  92
          3.1.1.  Inventarul caracteristicilor depistate prin diverse probe  92
          3.1.2.  Evaluarea funcţiilor individuale direct legate de învăţare   95
          3.1.3.  Măsurarea aptitudinilor pentru identificarea copiilor cu talente specifice   98
          3.1.4.  Evaluarea nivelurilor de cunoaştere sau invatare  100
          3.1.5.  Măsurarea creativităţii  100
          3.1.6.  Evaluarea preocupărilor si a motivaţiilor    101
          3.1.7.  Evaluarea personalităţii si a adaptării sociale    101
     3.2.  Procedeul de evaluare    103
4.  Concluzii 

CAPITOLUL 6
Transformările emoţionale şi problematica adaptării la elevii supradotati
1.  Introducere   105
2.  Dezvoltarea emoţionali şi adaptarea  105
     2.1.  Dezvoltarea emoţională si adaptarea in perioada educaţiei preşcolare 105
     2.2.  Dezvoltarea emoţională si adaptarea de la 6 ani pana la adolescenţa  111
          2.2.1.  Izolarea socială  111
          2.2.2.  Calitatea de lider 112
          2.2.3.  Retragerea si timiditatea fetiţelor  112

     2.3. Dezoltarea emotionala şi sociala in adolescenta  113 
          2.3.1. Adaptarea comportamentului  în functie de ceilalti 113
          2.3.2. Introvertirea ostila 113
          2.3.3 Comportamentul fetelor supradotate  115 
3.  Analiza comparativa cu alte teorii şi investigatii  116
     3.1. Compararea personalităţii savantilor eminenti cu cea a copiilor şi a tinerilor supradotati    116
     3.2. Personalitatea, inteligenţa şi evocările poientiale  117
4.  Concluzii   118

CAPITOLUL 7
Intervenţii educaţionale generale
1.  Accelerarea   119
2.  Gruparea în clase speciale    121
3.  Adaptarea curriculara 123   
4.  Amplificarea (îmbogăţirea) extracurricularâ  127
     4.1.  Descrierea Modelului de îmbogăţire psihopedagogică si sociala (MEPS) (Alonso şi Benito, 1992)  128
     4.2.  Evaluarea amplificărilor extracurriculare  129   
5.  Alte strategii  131

CAPITOLUL 8
Pregătirea profesorilor pentru educarea copiilor supradotaţi
1.  Propuneri din diferite ţări  134
2.  Model de formare a profesorului (Universitatea Purdue)  139
     2.1.  Pregătirea profesorilor din şcoli în afara campusului   140
     2.2.  Evaluarea cursurilor  141
3.  Propuneri pentru formarea cadrelor didactice utilizând MEPS  142
     3.1.  Domeniul educatei şi cel ai psihologiei  143
     3.2.  Domeniul social, al sănătăţii sau al sănătăţii publice  144
     3.3.  „Formarea iniţiala”  145
          3.3.1.  Etapa formativa  145
          3.3.2.  Etapa practica    151
4.  Caracteristicile profesorilor care lucrează cu elevii supradotati   152
5.  Concluzii   153
6.  Practic 154

Referinţe bibliografice   171

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu