joi, 9 ianuarie 2014

STATISTICA APLICATA ÎN PSIHOLOGIEAutor : Valentin Clocotici, Aurel Stan                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2001
ISBN  973-683-577-4
Nr pagini :296
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 29,95 lei la Editura, 21 lei la shopmania
Download pdf  pe scribdDescrierea editurii:
Raportarea sub forma statistica a informatiilor in societatea contemporana face necesara intelegerea notiunilor de specialitate, atit in scopul utilizarii corecte a datelor, cit si pentru evitarea „capcanelor” de manipulare a opiniei publice. Lucrarea de fata apare in acest context ca un manual ce abordeaza clar si sistematic rationamentul si conceptele statistice. Ea se adreseaza cu precadere psihologilor, sociologilor si specialistilor din disciplinele conexe, precum si studentilor care se pregatesc in domeniul psihopedagogiei si al stiintelor socioumane.

Valentin Clocotici este profesor la Facultatea de Informatica a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, coautor al cartii Metode statistice aplicate in industria textila, Editura Tehnica, Bucuresti, 1988. Alaturi de psihologul Aurel Stan, a publicat la Editura Polirom Statistica aplicata in psihologie (2000).

Aurel Stan este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Al.I. Cuza” Iasi. Preda cursuri de statistica psihologica, teoria elaborarii testului psihologic si resurse umane. La Editura Polirom a mai publicat „Statistica aplicata in psihologie” (in colaborare cu Valentin Clocotici, 2000) si „Testul psihologic. Evolutie, constructie, aplicatii” (2002)Nevoia de cunoştinţe statistice in domeniul psihologiei aplicate a fost resimţită imediat după introducerea experimentului ca metodă de bază a investigaţiei psihologice, la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX. Actualmente nu există domeniu al cercetării psihologice sau al practicii profesionale care să nu apeleze la cunoştinţe de statistică şi analiză a datelor. Fără utilizarea adecvată a cunoştinţelor de statistică, rezultatele unei cercetări riscă să fie respinse de comunitatea ştiinţifică şi, simultan, poate conduce la receptarea simplistă a rezultatelor comunicate de alţi autori. în acest mod are loc o izolare de viaţa ştiinţifică în domeniul psihopedagogie şi nu numai. Aceleaşi cunoştinţe de statistică îi sunt strict necesare şi psihologului practician, care se confruntă în viaţa profesională cu nevoia stringentă de acumulare a datelor, de prelucrare, interpretare şi comunicare a rezultatelor, indiferent dacă lucrează în domeniul clinic, în consultanţa psihodiagnostică, în educaţie etc.
Datorită dezvoltării tehnicii de calcul şi extinderii utilizării acesteia în toate domeniile de activitate, în carte sunt prezentate cu precădere interpretările posibile ale rezultatelor statistice şi, nu în ultimul rând, modul cum se obţin aceste rezultate. Deşi nu este negat rolul matematicii în dezvoltarea tehnicilor statistice, nu trebuie să cădem în eroarea de „a identifica înţelegerea conceptuală cu înţelegerea matematică” (D.S. Moore, G.P. McCabe - Introduction to the Practice of Statistics). Din acest motiv parcurgerea acestei cărţii nu necesită cunoştinţe matematice avansate, formulele utilizate sunt date fără demonstraţii (disponibile în tratatele de statistică matematică), ceea ce facilitează înţelegerea aplicării tehnicilor statistice prezentate. Acest aspect este urmărit chiar în capitolul cel mai formalizat al lucrării, „Noţiuni de teoria probabilităţilor”, în care se oferă doar suportul minim necesar unei înţelegeri a logicii raţionamentului statistic.
Deşi conceptele şi noţiunile statistice sunt introduse intr-o ordine acceptată de comunitatea ştiinţifică, cele nouă capitole ale lucrării pot fi parcurse şi într-o ordine diferită, potrivit nevoilor cititorului. Astfel, parcurgerea materialului se poate opri la primele patru capitole pentru cititorul interesat doar de statistica descriptivă. Capitolele 8 - „Asocierea datelor” - şi 9 - „Analiza dispersională” - pot fi citite independent, necesitând doar cunoştinţe minimale privind testele statistice.
Capitolele 6 - „Inferenţa statistică. Estimaţii” - şi 7 - „Testarea ipotezelor statistice” - necesită totuşi o parcurgere prealabilă a capitolului 5 - „Noţiuni de teoria probabilită¬ţilor" -, dar numai în măsura în care se doresc amănunte suplimentare privind noţiunile vehiculate”.  Autorii


Cuprins:


Cuvânt înainte 9

Capitolul 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE  11
1.1.  Statistica în ştiinţele sociale. Scurt istoric  11
1.2.  Ce este statistica ?  13
1.3.  Variabilitate şi măsurare    15

Capitolul 2. SCALE DE MĂSURĂ ŞI STATISTICI  20
2.1.  Scala nominală   20
       2.1.1.  Alcătuirea unei scale nominale  20
       2.1.2.  Operaţii asupra categoriilor unei scale nominale     25
       2.1.3.  Statistici la nivelul unei scale nominale  27
2.2.  Scala ordinală   30
       2.2.1.  Alcătuirea unei scale ordinale  30
       2.2.2.  Prezentarea datelor ordinale  32
       2.2.3.  Operaţii asupra scalelor ordinale   37
       2.2.4.  Statistici la nivelul unei scale ordinale       37
2.3.  Scala de intervale   43
       2.3.1.  Alcătuirea unei scale de intervale  43
       2.3.2.  Prezentarea datelor de interval   46
       2.3.3.  Statistici pentru date de interval    52
2.4.  Scala de raport sau scala de proporţii   57

Capitolul 3. INDICATORI DE MĂSURĂ A ÎMPRĂŞTIERII    63
3.1.  Amplitudinea  64
3.2.  Quantile  65
       3.2.1.  Abaterea quartilă   66
       3.2.2.  Criteriul 1,5xIQR   66
       3.2.3.  Rezumarea prin cinci valori   67
3.3.  Abaterea medie absolută      67
3.4.  Dispersia  68
3.5.  Abaterea standard  71
3.6.  Reuniunea seriilor de date   72
3.7.  Proprietăţi ale abaterii standard legate de curba normală   73
3.8.  Construcţia baremelor bazate pe medie şi abatere standard      74
3.9.  Transformări de variabile     77
       3.9.1.  Variabile normate  77
       3.9.2.  Transformări liniare  78

Capitolul 4. PREZENTAREA ŞI SISTEMATIZAREA DATELOR   83
4.1.  Proceduri generale  83
4.2.  Protocoalele de bază ale distribuţiilor  94
       4.2.1.  Protocolul de structură „subiect - rezultat total”   94
       4.2.2.  Protocolul de structură „subiect - grup de apartenenţă”  99
       4.2.3.  Protocolul de structură „subiect - condiţie de investigaţie"   101

Capitolul 5. NOŢIUNI DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR   104
5.1.  Modele teoretice   104
       5.1.1.  Raportul teorie - model      104
       5.1.2.  Modele în psihologie      105
5.2.  Construcţii axiomatice   112
5.3.  Evenimente   115
5.4.  Probabilitate   U8
5.5.  Variabile aleatorii  120
       5.5.1.  Cazul finit      120
       5.5.2.  Cazul infinit  123
5.6.  Valori tipice ale variabilelor aleatorii    125
5.6.1.  Valoarea medie  125
5.6.2.  Quantila de ordin a   126
5.6.3.  Valoarea mod   ;  126
5.6.4.  Momentul de ordin     127
5.6.5.  Momentul centrat de ordin r    127
5.6.6.  Dispersia  127
5.6.7.  Abaterea standard  128
5.6.8.  Coeficientul de variaţie     128
5.6.9.  Coeficientul de asimetrie  129
5.6.10.  Coeficientul de boltire. Excesul   130
5.7.  Repartiţii teoretice  131
5.7.1.  Repartiţia normală  131
       5.7.2.  Repartiţia log-normală  137
       5.7.3.  Repartiţia χ²  137
       5.7.4.  Repartiţia Student (t)  138
       5.7.5.  Repartiţia Fisher-Snedecor (F)     140
       5.7.6.  Repartiţia binomială  141
       5.7.7.  Aplicaţie la repartizarea observaţiilor în clase    144

Capitolul 6. INFERENŢA STATISTICĂ. ESTIMAŢII   146
6.1.  Populaţie statistică  146
6.2.  Eşantion  148
6.3.  Clasificarea populaţiei şi a eşantioanelor  149
6.4.  Eşantionarea (sondajul)  151
       6.4.1.  Sondaje aleatorii   152
       6.4.2.  Sondaje nealeatorii  154
       6.4.3.  Erorile sistematice în sondaj  155
6.5.  Acurateţe şi eroare în sondaj  156
6.6.  Logica inferenţei statistice     157
6.7.  Estimaţii 159
       6.7.1.  Estimatii punctuale  160
       6.7.2.  Intervale de încredere    169

Capitolul 7. TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE   169
7.1.  Ipoteze statistice      169
7.2.  Teste statistice  170
       7.2.1.  Testul bilateral (A)    176
       7.2.2.  Testul unilateral (B)   177
       7.2.3.  Testul unilateral (C)   177
7.3.  Erori  178
7.4.  Testarea valorilor de sondaj aberante  180
       7.4.1.  Testul Dixon  181
       7.4.2.  Testul Grubbs    182
7.5.  Teste de concordanţă      184
       7.5.1.  Testul erorii standard a mediei  185
       7.5.2.  Testul de concordanţă Student (t)  187
       7.5.3.  Testul erorii standard a unei proporţii  188
       7.5.4.  Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S)  189
       7.5.5.  Testul de concordanţă   191
7.6.  Teste de comparare    193
       7.6.1.  Situaţii de aplicare a testelor de comparare  193
       7.6.2.  Testul F  195
       7.6.3.  Testul Student pentru eşantioane independente, abateri standard egale  197
       7.6.4.  Testul Student pentru eşantioane independente, abateri standard inegale  198
       7.6.5.  Testul Z pentru eşantioane independente, dispersii cunoscute  199
       7.6.6.  Testul pentru două proporţii independente  199
       7.6.7.  Testul Student pentru eşantioane cu date perechi  203
       7.6.8.  Testul Z pentru două proporţii dependente  205
       7.6.9.  Testul Mann-Whitney (U)  207
       7.6.10.  Testul Kolmogorov-Smirnov (K-S) pentru două eşantioane  210
       7.6.11.  Testul Wilcoxon  213
       7.6.12.  Testul McNemar  217
       7.6.13.  Testul χ²  de comparare (asociere)    218
       7.6.14.  Utilizarea testelor  χ²   în psihologie  224
7.7.  Testarea normalităţii  227
       7.7.1.  Testul Lilliefors  228
       7.7.2.  Teste bazate pe coeficienţii beta  229

Capitolul 8. ASOCIEREA DATELOR   230
8.1.  Generalităţi  230
8.2.  Asocierea între două variabile nominale (calitative)   234
8.3.  Asocierea datelor ordinale  242
       8.3.1.  Coeficientul de corelaţie a rangurilor (Spearman) rs  242
       8.3.2.  Coeficientul gama (y)  244
       8.3.3.  Coeficientul de concordanţă Kendall (K)   247
8.4.  Asocierea datelor continue (de interval)  249
       8.4.1.  Dreapta de regresie  249
       8.4.2.  Coeficientul de corelaţie (liniară)  253
8.5.  Corelaţie in psihologie - situaţii specifice  255
8.6.  Corelaţii parţiale  257

Capitolul 9. ANALIZA DISPERSIONALĂ   259
9.1.  Analiza dispersională unifactorială (ANOVA pe o cale)  261
       9.1.1.  Structura datelor   261
       9.1.2.  Modele ale analizei dispersionale unifactoriale  265
9.2.  Analiza dispersională bifactorială (ANOVA pe două căi)  268
       9.2.1.  Structura datelor   269
       9.2.2.  Modele ale analizei dispersionale bifactoriale     274
9.3.  Teste privind egalitatea dispersiilor mor populaţii normale   277
       9.3.1.  Testul Bartlett    277
       9.3.2.  Testele Hartley şi Cochran     278
9.4.  Aplicaţie      280

Anexe  285
Bibliografie  293

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu