marți, 14 ianuarie 2014

STATISTICA PENTRU PSIHOLOGIAutor :  Dumitru Gheorghiu               
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2004
ISBN  973-707-012-7
Nr pagini :350
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :
42,75  lei la Editura, 31,50 lei la elefant ,45 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Lucrarea de faţă constituie o introducere concisă şi clară în statistica aplicată în psihologie. Tehnicile statistice prezentate sunt văzute ca instrumente folosite pentru a răspunde unor probleme de cercetare specifice, în principal, psihologiei. Cu alte cuvinte, această carte nu se adresează statisticianului profesionist, ci psihologului şi, mai larg, oricărui cercetător în ştiinţele omului, precum şi altor persoane ale căror profesii sunt legate într-un fel sau altul de aceste ştiinţe.

Date autor:
Prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu este absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti; Doctor în Filosofie, specialitatea Logică. Studii post-doctorale la Institutul de Logică, Filosofie şi Teoria Cunoaşterii Ştiinţifice al Universităţii din München. Membru al următoarelor asociaţii ştiintifice: Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei al Academiei Române, European Foundation for Logic, Language and Information — Amsterdam, Universität Van Amsterdam, Interest Group on Propositional and Predicate Logics — University of London. Prorector al Universităţii Titu Maiorescu. Titular al cursurilor de Filosofia Minţii, Logică Matematică şi Teoria Calculabilităţii, Statistică Aplicată în Psihologie.

Cuprins:

1. Introducere  9
1.1. Rolul statisticii în cercetarea psihologică   10
1.2. Matematica de bază  12
        1.2.1. Operaţii aritmetice de bază  12
        1.2.2. Operaţii aritmetice cu numere reale  12
        1.2.3. Proprietăţi ale numerelor reale  14
        1.2.4. Indicatori speciali ai operaţiilor aritmetice  14
1.3. Statistici descriptive şi statistici inferenţiale  16
1.4. Niveluri de măsură  17
        1.4.1. Nivelul nominal  17
        1.4.2. Nivelul ordinal  19
        1.4.3. Nivelul de interval  20
        1.4.4. Nivelul de raport  21
Glosar  23

2. Prezentarea datelor statistice  24
2.1. Procente şi proporţii  24
2.2. Raporturi şi rate  28
2.3. Distribuţii de frecvenţe  29
2.4. Diagrame şi grafice  37
Glosar  44

3. Mărimile tendinţei centrale şi ale dispersiei  45
3.1. Mărimile tendintei centrale  45
        3.1.1. Media aritmetică  45
        3.1.2. Mediana  49
        3.1.3. Modul  52
        3.1.4. Distribuţii simetrice şi distribuţii asimetrice  53
        3.1.5. Media aritmetică ponderată  56
        3.1.6. Mărimile tendinţei centrale pentru date grupate  57
        Mediana pentru date grupate  60
        Intervalul modal  63
3.2. Percentile  63
3.3. Mărimile dispersiei  68
        3.3.1. Indicele variaţiei calitative  69
        3.3.2. Amplitudinea şi amplitudinea intercuartilică  71
        3.3.3. Abaterea medie şi varianţa  73
        3.3.4. Abaterea standard şi coeficientul de variaţie  76
        3.3.5. Calculul abaterii standard pentru date grupate  78
Glosar  81

4. Distribuţia normală  82
4.1. Caracteristicile distribuţiei normale  82
4.2. Calculul scorurilor standard  83
4.3. Distribuţia normală standard  85
4.4. Utilizarea distribuţiei normale standard  87
        4.4.1. Determinarea procentelor de cazuri  88
        4.4.2. Determinarea probabilităţilor pentru scoruri  91
Glosar  93

5. Eşantionarea şi distribuţii de eşantionare  94
5.1. Procedee de eşantionare aleatorie  95
5.2. Distribuţia de eşantionare  98
5.3. Determinarea probabilităţilor pentru medii aritmetice  101
5.4. Strategia inferenţială  102
Glosar  103

6. Proceduri de estimare statistică  104
6.1. Caracteristici ale estimatorilor  104
6.2. Estimarea mediei aritmetice când creste cunoscut  107
6.3. Estimarea mediei aritmetice când creste necunoscut
        Distribuţia t-student  111
6.4. Estimarea proporţiilor  116
6.5. Dimensiuni ale eşantioanelor şi niveluri de precizie  118
        6.5.1. Controlul mărimii intervalului estimat  118
        6.5.2. Determinarea dimensiunii eşantionului pentru estimarea mediilor aritmetice  120
        6.5.3. Determinarea dimensiunii eşantionului pentru estimarea proporţiilor 121
Glosar  124

7. Testarea ipotezelor despre o singură populaţie  125
7.1. Testul scorurilor Z pentru medii aritmetice când σ este cunoscut  126
7.2. Erori în testarea ipotezelor 133
7.3. Testarea ipotezelor pentru medii aritmetice când σ este necunoscut 135
7.4. Testul scorurilor Z pentru proporţii 138
Glosar 140

8. Testarea ipotezelor despre diferenţele dintre două populaţii 141
8.1. Testul scorurilor Z pentru diferenţa dintre două medii aritmetice 142
8.2. Testul scorurilor T pentru diferenţa dintre două medii aritmetice 145
8.3. Testul scorurilor Z pentru diferenţa dintre două proporţii 148
Glosar 151

9. Analiza de varianţă (ANOVA) 152
9.1. ANOVA pentru o variabilă independentă  152
9.2. ANOVA pentru două variabile independente  160
Glosar  174

10. Teste nonparametrice 175
10.1. Testul chi-pătrat (χ²)  175
        10.1.1. Testul chi-pătrat pentru independenţă  176
        10.1.2. Testul chi-pătrat pentru concordanţă  181
10.2. Testul Mcnemar 185
10.3. Testul Mann-Whitney U187
10.4. Testul medianei  192
10.5. Testul iteraţiilor  195
10.6. Testul Wilcoxon T  199
10.7. Testul Kruskal-Wallis H202
Glosar  206

11. Mărimi ale corelaţiei 208
11.1. Noţiunea de corelaţie  209
11.2. Mărimi ale corelaţiei la nivel nominal  214
11.3. Mărimi ale corelaţiei la nivel ordinal  218
11.4. Mărimi ale corelaţiei la nivel de interval sau de raport  228
11.5. Elemente de analiză multivariată  236
        11.5.1 .Corelaţia parţială  236
        11.5.2.Regresia multiplă  239
        11.5.3.Corelaţia multiplă 243
Glosar 245

12. Introducere elementară în SPSS  246
Exerciţii şi probleme  281
1. Introducere 281
2. Prezentarea datelor statistice  282
3. Mărimile tendinţei centrale şi ale dispersiei  284
4. Distribuţia normală  287
5. Eşantionare şi distribuţii de eşantionare  289
6. Proceduri de estimare statistică  289
7. Testarea ipotezelor despre o singură populaţie  290
8. Testarea ipotezelor despre diferenţele dintre două populaţii  292
9. Analiza de varianţă  295
10. Teste nonparametrice  299
11. Mărimi ale corelaţiei  304

Soluţii şi indicaţii de rezolvare  313

Anexe 323


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu