sâmbătă, 16 martie 2013

COPILUL SI ARBORELE. Studiu de cazAutor :Liana Nicoleta Vladila                 
Editura SPER
Colectia Masteralia
An aparitie :2012

ISBN  978-606-8429-01-4
Nr pagini :98

Pret : 17 lei la Editura,16,15 lei la librariepsi

Descriereaediturii:
Poetul Hafiz spunea: „Chiar şi după atâta timp, Soarele nu-i spune niciodată Pământului «Îmi eşti dator». Uitaţi-vă ce se întâmplă cu o dragoste ca aceea – luminează tot Cerul.” În relaţiile familiale, desigur că prima declaraţie este o utopie. Ceea ce doresc a obţine prin psihoterapie este o uşurare cât mai mare a balanţei datoriilor/misiunilor transmise de la antecesori către succesori şi o redescoperire/revalorizare a propriei fiinţe a clientului. Urmărind acestea şi fiind fascinată de abordarea psihogenealogică, am pornit pe un drum de echilibrare a relaţiilor dintr-un arbore psihogenealogic foarte încărcat. „E nevoie doar să învăţăm să desfăşurăm ghemul, descâlcindu-i nodurile, pentru a-l lăsa să se înfăşoare mai curat, mai ordonat şi mai frumos, pe cont propriu.” (I.Mitrofan et al., 2010). În acest sens, prin demersul terapeutic am oferit unui copil ocazia de a exprima ceea ce are de „spus” despre familia sa, încercând o traducere cât mai clară a limbii pe care momentan o cunoaşte mai bine – aceea a simptomelor fiziologice, a bolilor – şi oferindu-i şansa de a găsi alte metode de transmitere a mesajelor sale.
Lucrul transgeneraţional îl voi realiza mai departe împreună cu familia, mai ales cu mama copilului. Poate cu stângăcie uneori, ca la orice început de drum, dar cu siguranţă fiind dedicată acestui proces, punând în slujba sa toate resursele avute deja şi cele descoperite pe parcurs. Mă aştept ca în timp să pot spune că Cerul acestui micuţ univers este luminat printr-o dragoste reciprocă, eliberată de condiţionarea îndeplinirii datoriilor din filonul familial. Vă invit să derulăm acest început de film al unui proces parcă de urcare împreună a unor trepte în spirală, util deopotrivă clienţilor şi terapeutului. Lucrarea de faţă este un omagiu adus omului, în complexitatea şi măreţia sa, ca şi formatorilor mei, care mi-au îndrumat primii paşi în acest frumos domeniu al Psihoterapiei Experienţial-Unificatoare.

Cuprins:
ARGUMENT  7

CAPITOLUL I
REPERE TEORETICE  9
1.1.Concepte privind relaţia părinţi-copii în context transgeneraţional 9
1.2.Concepte privind familia în context transgeneraţional  11
1.3.Tema-nucleu abandon-pierdere versus dependenţă şi scenariile-capcană aferente  21
1.4.Boala - implicaţii transgeneraţionale 25
1.5.Aspecte privind psihogenealogia din perspectiva Terapiei Unificatoare  29

CAPITOLUL II
PREZENTAREA CAZULUI ŞI ŞEDINŢELE DE CONSILIERE 31
2.1.Introducere 31
2.2.Tabloul afecţiunilor copilului 32
2.3. Date colectate prin psihogenogramă în legătură cu familia mamei copilului    34
2.4.Întâlnirea preliminară 36 
2.5.Cele zece şedinţe 37
2.6. Alte informaţii referitoare la copil şi familie obţinute în decursul şedinţelor 49

CAPITOLUL III
REZULTATELE EVALUĂRII PSIHODIAGNOSTICE, IPOTEZE ŞI DIRECŢII DE LUCRU 57
3.1.Date obţinute din aplicarea fişei de dezvoltare psihomotrică Portage  57
3.2.Elemente de analiză pornind de la istoricul de viaţă al copilului  61
3.3.Teme şi scenarii-capcană identificate prin studiu intergeneraţional  68
3.4.Elemente de analiză a cazuisticii pornind de la contextul transgeneraţional  74

 CAPITOLUL IV
AUTOANALIZĂ  83
4.1.Interferenţa scenariilor 83
4.2.Experienţa de însoţire a clientului şi cea de redactare a lucrării 88

CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI PLANURI  93

BIBLIOGRAFIE    98


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu