marți, 31 decembrie 2013

PSIHOLOGIA SPORTULUI DE PERFORMANTA. Teorie si practica

Autor :  Mihai Epuran, Irina Holdevici, Florentina Tonita               
Editura  Fest
An aparitie :2001, 2008
ISBN  978-973-87886-2-6
Nr pagini : 467
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 49,05 lei la librarie-online, 29 lei la librarie.net
Download pdf  pe scribd
Descrierea editurii:

Psihologia sportului de performanta este un adevarat ghid in domeniu,scris de specialisti recunoscuti pe plan national si international.Sportivi,antrenori,manageri,studenti,profesori,psihologi,iubitori ai sportului,cu totii vor beneficia de avantajele acestei lucrari:vor descoperi cum sa-si controleze eficient si complex propria activitate,vor elimina cu promptitudine obstacolele psihice datorate stresului si anxietatii specifice si vor sti sa optimizeze obtinerea performantelor sportive.
Cuprins:PREFAŢĂ  1

1.  DOMENIUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE    3
(Mihai Epuran)
       Definiţia şi rolul psihologici sportului    4
       Rolul psihologici sportului    7
       Relaţiile psihologici sportului cu ştiinţa psihologici şi cu psihologia activităţilor corporalc    9
       Psihologia magică, cmpirică şi ştiinţifică        15
       Scurtă prezentare a istorici psihologici sportului    17
       Modernitatea psihologiei sportului    20
       Cele două psihologii ale sportului    22
       Domeniul psihologici sportului    23
       Faţă-n faţă: antrenorul şi psihologia    28
       Teoria şi practica psihologiei sportului    31

2.  PSIHOLOGIA PERFORMANŢEI SPORTIVE    36
(Mihai Epuran)
       Conceptul de performanţă    37
       Factorii performanţei sportive    41
       Cei „4 A” ai performanţei (Factorii psihici ai performanţei sportive)    47
       Capacitatea psihică    69
       Optimizarea performanţei     73

3.  CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A SPORTURILOR. SOLICITĂRILE PSIHICE ÎN SPORT    74
(Mihai Epuran)
       Monografia psihologică a sporturilor    76
       Clasificarea sporturilor din punct dc vedere psihologic   80
       Solicitările psihice ale sporturilor   88
       Reacţiilc sportivului la solicitări: adaptare, efort voluntar, stres, psihopatologia solicitărilor    93
       Refacerea psihică, asistenţa şi deprinderile de autoreglare în solicitări    112

4.  PSIHOLOGIA CONCURSULUI  117
(Mihai Epuran)
       Introducere şi definiţia concursului   118
       Aspectul praxiologic al concursului sportiv   124
       Emulaţie (provocare, concurenţă, colaborare, verificare)   125
       Psihosociologia competiţiei   131
       Motivaţia participării în concurs   136
       Aspectele operaţionale ale concursului: tactica   145
       Reglarea voluntară a comportamentului în concurs   154
       Stările emoţionale ale sportivului în concurs   159
       Anxietatea şi stresul   170
       Agresivitatea   195

5.  PSIHOLOGIA ANTRENAMENTULUI PREGĂTIREA PSIHICĂ A SPORTIVILOR  203
(Mihai Epuran)
       Introducere; Antrenamentul total: componente, caracteristici, principii  204
       Instruirea psihologică; Psihologia instruirii şi a învăţării; Psihologia educaţiei  206
       Psihologia pregătirii prin factorii antrenamentului  215
       Pregătirea psihică: taxonomia strategiilor, treptele, laturile şi conţinutul  220
       Obiectivele pregătirii psihice în diferite formulări   228
       Metodele pregătirii psihice a sportivilor  239
       Planificarea pregătirii psihice  241

6.  PREGĂTIREA PSIHICĂ PENTRU CONCURS  244
(Mihai Epuran)
       Generalităţi; Conţinutul pregătirii psihice pentru concurs  245
       Pregătirea psihică generală pentru concurs şi obiectivele sale   247
       Pregătirea psihică pentru un anumit concurs  248
        „Stările de preparaţie” ca atitudini specifice în vederea concursului  251
       Practica pregătirii psihice pentru un anumit concurs  254
       Căutarea şi exploatarea optimă a informaţiei utile  254
       Organizara maximizată a comportamentului prin reglări adaptative: Dispunerea - Anticiparea -Angrenarea şi Modelarea - Aplicarea şi Adaptarea - Analiza  256

7.  GRUPUL SPORTIV Şl CONDUCEREA LUI  271
(Mihai Epuran)
       Generalităţi; Caracteristicile grupului sportiv  272
       Tipologia grupurilor sportive      274
       Dinamica grupului  275
       Coeziunea grupului  276
       Dependenţa relaţiilor în grup de structura „Eului”  279
       Sociomotricitate şi spaţiul sociomotric  281
       Conducerea grupului; Tipologia şi stilurile de conducere  283
       Căpitanul de echipă - un lider aparte  287
       Eficienţa conducerii; Eficienţa echipei  289
       Spre autoconducerca sportivilor?  290

8.  CONŞTIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVILOR  292
(Mihai Epuran)
       Principiul conştientizării  293
       Conştientizarea ca principiu al antrenamentului  293
       Conştiinţă şi conştientizare  295
       Conştiinţa de sine a sportivului. Conţinut şi niveluri  297
       Luciditatea  301
       Căile conştientizării  302
       Recomandări  310

9.  PRACTICA REGLĂRII Şl AUTOREGLĂRII STĂRILOR PSIHICE  312
(Mihai Epuran, Irina Hotdevici, Florentina Toniţa)
       Stările psihice ale sportivilor  313
       Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice  320
       Deprinderile psihice de autoreglare  327
       Deprinderi atcnţionale; exerciţii pentru atenţie  329
       Conştientizare corporală şi biofeed-back  344
       De la relaxarea simplă la relaxarea sofrologică: relaxarea simplă; relaxarea progresivă; relaxarea autogenă; relaxarea psihotonă; relaxarea sofrologică; relaxarea alfagenică  344
       Exerciţii de imaginare; repetarea mişcărilor în reprezentare  366
       Antrenamenmtul mental  369
       Gândirea pozitivă - sugestia şi autosugestia  373
       Exerciţii de respiraţie      378
       Sistemul Hatha-Yoga  384
       Hipnoza şi marea performanţă  399
       Atitudinea „Zen” şi autoreglarea stărilor psihice  409
       Psihoterapia scurtă şi antrenamentul imaginativ  411

10. ASISTENŢA Şl CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ. PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ     416
(Mihai Epuran, Irina Hotdevici, Florentina Toniţa)
       Asistenţa psihologică; Tipologic; Condiţii; Metodologie  417
       Consilierea-sfătuirea; Interviul psihoterapcutic; Deontologia consilierii  434
       Programarea neuro-lingvistică (P.N.L.); Percepţia şi reprezentările senzoriale   449

BIBLIOGRAFIE  457


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu