miercuri, 11 martie 2015

ABCD-M. Manual tehnic şi interpretativ


Autor : Mihaela Minulescu                
Editura Sinapsis
An aparitie :2008
Editia a       
ISBN 978-973-1860-45-9
Nr pagini :270
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 194,80-261,64 Euro la Editura, lei la elefant (lei ebook-ul), lei la librarie.net
Download pdf  (doar manualul) pe scribd

Descrierea editurii:
ABCD-M realizează evaluarea complexă a personalității, bazată pe o abordare psiho-lexicală compatibilă cu sistemul Big-Five.
Construirea ABCD-M s-a realizat in România începând cu anii 1994, dupa derularea si stabilizarea factorilor si fatetelor acestora in limba româna. Constructia a continuat, odata cu cercetarea experimentand chestionarul pe loturi diferite, ca vârsta, profesie, background cultural. Etalonarea s-a realizat dupa patru editii, respectiv trei revizuiri ale chestionarului.
ABCD-M a fost etalonat in România pe un esantion normativ de aproape 2000 de persoane, esantionul fiind reprezentativ la nivel national. A fost constituit la nivel urban si rural, pentru întreaga suprafata a României, dupa o metoda de esantionare aleatoare prin pas de esantionare, cu un control suplimentar pe un numar de cinci cote (variabile demografice). Esantionul asigura astfel o foarte buna baza pentru raportarea standardizata a scorurilor, iar varianta relativ mare astfel obtinuta permite raportarea scorurilor nu doar in scoruri brute ci si în percentile.
Un numar de cateva zeci de etaloane coerente pentru grupe-criteriu mai diversificate sunt în pregatire la acest moment.
A fost pilotat pe diverse segmente de populatie în susbsecvente analize de item, organizate în principal cu scopul de a detecta eventuali itemi slabi, itemi a caror semnificatie ar fi putut fi înteleasa în mod diferit de diferite persoane, inducând astfel raspunsuri distorsionate, iar la nivelul calitatilor psihometrice indici scazuti de fidelitate. În prezent, formularea itemilor este stanbilizata iar fidelitatea ABCD-M este fara doar si poate la nivelul esantioanelor obtinute pe alte teste de acest tip în SUA sau Europa. Caracteristicile psihometrice ale ABCD-M în România au in general valori foarte bune. Manualul ABCD-M prezinta atât indicii Alpha de consistenta interna, calculati pentru esantionul normativ cat si indici de validitate. Nici una dintre cele 5 + 25 de scale ale ABCD-M nu are indici Alpha de consistenta interna mai mici de .60.
Cuprins:

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL 1. Big Five între paradigma psiholingvistică şi cercetările tradiţionale 11
     Ipoteza psiholingvistică şi cercetările timpurii aferente acesteia 12
          Străbunicii: Galton, Baumgarten, Klages 12
          Cercetările lui Allport şi Odbert 12
          Cercetările lui R.B.Cattell 14
          Părinţii Big Five: Tuges şi Christal, Norman 16
          O scurtă recesiune: există în mod real ceea ce defnim prin constructul „personalitate”? 18
          Statuarea modelului celor cinci suprafactori: Goldberg 19
          Abordări structurale: modele de tip circumplex 20

     Instrumente de evaluare construite pe ipoteza psiholexicală 23
          Instrumente de evaluare pentru cei cinci suprafactori pe baza modelului tradiţional 23
          Instrumente de evaluare constituite pe modelul psiho-lexical 24

     Descrierea conţinuturilor celor cinci suprafactori 31
          Extraversia vs. introversia 31
          Stabilitatea emoţională vs. Nevrotismul 33
          Agreabilitatea 36
          Conştiinciozitatea 37
          Intelectul şi Deschiderea spre experienţă 38

     Discuţii critice privind limitele modelului big-five 40
          Limite legate de abordarea lexicală în general 40
               Lipsa unui cadru teoretic 40
               Critici legate de ipoteza lexicală 41
          Limite ale procedeelor de obţinere a structurii taxonomice 42
          Limite legate de selecţia variabilelor 43
          Limite legate de structura big-fve propriu-zisă 43

     Teoria Big –Five: Costa şi McCrae 46
          Unde se poartă explicaţia psihologică în acest complex sistemic? 49
     Direcţii contemporane de cercetare 50
          Sunt cei cinci factori defnitivi? De Raad 50
          Capacitatea de predictibilitate 52
          Constituirea unei teorii 52
          Dezvoltarea celor cinci domenii în copilărie şi adolescenţă 52

CAPITOLUL 2. Construirea şi experimentarea ABCD-M 54
     Replicarea în limba română a modelului big five: cercetare psiho-lexicală.
     Descrierea Chestionarului românesc big –fve, ABCD-M 54
               Replicarea în limba română a modelului big five 54
                    Taxonomia în limba română 55
                         Selecţia descriptorilor de personalitate 55
                         Etapa de sinteză 56
                    Modelul Big –five românesc 56
                         Construirea unui chestionar pilot 56
                         Testarea chestionarului pilot în contextul lingvistic românesc 58
                    Prezentarea soluţiei cu cinci factori 59
                    Interpretarea factorilor 62
                         Descrierea celor cinci suprafactori 64
                    Stabilizarea factorială 68
                         Big five în adolescenţă 69
                    Construirea unui model ierarhic structural al acestor descriptori 70
                         Justifcarea demersului 71
                         Metodă 71
                         Modifcări ale modelului 72
                         Rezultate obţinute 73
                         Aplicaţii posibile ale modelului 74
                         Elaborarea şi verifcarea markerilor 76
                         Construirea faţetelor 76
                         Investigarea celui de al treilea nivel ierarhic 78
                         Elaborarea chestionarelor de personalitate 79
               Descrierea Chestionarului românesc big –fve, ABCD-M 80
                    Construirea chestionarului ABCD-M 80
                         Prezentarea succintă a formei defnitive 83
                         Validitatea răspunsurilor la chestionar: Indicatorul de frecvenţă 83
                         Materialele testului 84
                         Licenţierea 86

CAPITOLUL 3. Descrierea scalelor chesionarului ABCD-M 87
     Descrierea suprafactorului Extraversie 89
          Scalele şi faţetele extraversiei 91
               E1: Activism 91
               E2: Optimism 91
               E3: Umor 92
               E4: Abilitate interpersonală 93
               E5: Afrmare personală 93
     Descrierea suprafactorului Maturitate 95
          Scalele şi faţetele Maturităţii 96
               M1: Respect 96
               M2: Adaptare 97
               M3: Prietenie 97
               M4: Forţa inhibiţiei 98
               M5: Forţa eului 98
     Descrierea suprafactorului Agreabilitate 100
          Scalele şi faţetele Agreabilităţii 101
               A1: Altruism 101
               A2: Romantism 102
               A3: Căldură afectivă 103
               A4: Empatie 103
               A5: Onestitate 104
     Descrierea suprafactorului Conştiinciozitate 105
          Scalele şi faţetele conştiinciozităţii 106
               C1: Voinţa, perseverare 106
               C2: Spirit de perfecţiune 107
               C3. Raţionalitate 108
               C4. Planifcare 109
               C5. Auto-disciplină 110
     Descrierea suprafactorului Autoactualizare 110
          Scalele şi faţetele auto-actualizării 112
               Ac1: Aprofundare 112
               Ac2: Toleranţă 113
               Ac3: Rafinare 114
               Ac4: Independenţă 115
               Ac5: Creativitate 116

CAPITOLUL 4. Indici statistici de start. Normarea 118
     Descrierea eşantioanelor 118
     Indici statistici de start 120

CAPITOLUL 5. Calităţi psihometrice ale ABCD-M 125
     I. Fidelitatea ABCD-M 125
          Consistenţa internă 126
          Stabilitatea test-retest 128
     II. Validitatea ABCD-M 129
     Validitatea de conţinut 130
          Intercorelaţiile scalelor ABCD-M 130
     III. Structura factorială a ABCD - M 134
     Validitatea de construct 137
          Corelaţii cu indicatori ai modelului canonic al Big Five. NEO-PI-R 137
          Corelaţii cu indicatori europeni ai modelului Big Five. BFQ 146
          Corelaţii cu indicatori adjectivali ai modelului Big Five. BFA 149
          Corelaţii cu modele factoriale ale personalităţii. Scalele Eysenck pentru Adulţi,EPQ-R şi IVE 149
          Corelaţii cu indicatori de personalitate. CPI 155
          Corelaţii cu indicatori de personalitate. NPQ 158
          Corelaţii cu indicatori de personalitate. FPI 162
          Corelaţii cu indicatori ai motivaţiei. AMI 164
          Corelaţii cu indicatori ai anxietăţii. STAI 167
          Corelaţii cu indicatori ai furiei şi agresivităţii. STAXI-2 169
          Corelaţii cu indicatori ai stresului. SWS 171

CAPITOLUL 6. Administrare şi scorare. Date privind interpretarea 174
     Administrarea testului 174
     Scoruri brute şi scoruri standardizate 177
     Interpretarea scorurilor scalelor 179

CAPITOLUL 7. Aplicabilitatea chestionarului ABCD-M. Studii de caz 191
     ABCD-M în contextul psihologiei organizaţionale şi al resurselor umane 191
     ABCD-M în contextul psihologiei clinice şi consilierii psihologice 201
     ABCD-M în contextul psihologiei şi consilierii educaţionale 208

CAPITOLUL 8. Integrare teoretică 217

BIBLIOGRAFIE 222

ANEXE
     ANEXA 1. Itemii scalelor ABCD-M şi grila de scorare 236
     ANEXA 2. Sinteza rezultatelor 243
     ANEXA 3. Glosar de termeni 245
     ANEXA 4. Etalon populaţie generală adultă 261
     ANEXA 5. Etalon populaţie adultă feminină 264
     ANEXA 6. Etalon populaţie adultă masculină 267

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu