sâmbătă, 5 decembrie 2015

STIINTELE UMANISTE. O panorama a cunoasterii

Autor : Jean-François Dortier      
Editura stiintelor sociale si politice (Lider)
An aparitie : 2006
Traducerea: Margarita Vavi Petrescu
ISBN 973-85405-4-2
Nr pagini : 418
Format 170 x 240
Pretul la data postarii : 12 lei la Editura, 25 lei la carti de psihologie, 26,30 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

In aceasta lucrare, autorul isi propune sa realizeze o trecere in revista a principalelor domenii si discipline ale stiintelor umaniste, in cadrul unui adevarat ghid ce permite abordarea diferitelor domenii apartinand acestora, prin intermediul teoriilor, autorilor si cercetatorilor. Antropologia, lingvistica, psihologia, siintele cognitive, psihologia sociala, sociologia, economia, istoria, geografia, filosofia contureaza panorama universului cunoasterii. Avind in vedere vastitatea si complexitatea sferei de cercetare a stiintelor umaniste, o asemenea abordare reprezinta o incercare temerara, nelipsita de pericolul de a face o prezentare trunchiata si simplista. Trebuie apreciata in mod deosebit capacitatea de sinteza a autorului, care reuseste sa ofere, intr-o maniera clara si accesibila, esenta stiintelor si disciplinelor ce au ca obiect de studiu omul si mediul sau social si natural. Cititorul va gasi in paginile acestei carti o serie dintre cele mai interesante si incitante teorii, printre care amintim doar complexul Oedip, dilema prizonierului, libertatea pozitiva si libertatea negativa ale lui Ishia Berlin, strategiile mentale de aparare - idei ce fascineaza si invita la o reflectie asupra propriei noastre existente..

Cuprins:INTRODUCERE  5
Introducere 5
      Explorind un univers de cunoştinţe 7
      Un proiect fondator 9
      Formarea galaxiilor disciplinare 11
      În secolul al XX-lea: O creştere spectaculoasă 12
            Cite diviziuni?  12
            Arborescenţa cunoştinţelor 13
            Un arsenal de metode 14
      De la teorie la practică 14
      Către un pluralism explrcatv 14
      Ghid de lectură 15

ANTROPOLOGIA. ÎN INTERIORUL SOCIETATILOR 17
Descoperirea naturii umane 19
      Invariabilitate şi diversitate a culturilor 19
      Fundamentarea societăţilor 19
      Privire asupra celuilalt şi… asupra propriei persoane 20
Istorie şi curente ale antropologiei 21
      Evul Mediu şi Renaşterea: privire asupra „sălbaticilor“ 21
      Secolul al XVIII-lea: naşterea-unei „ştiinţe a omului“ 23
            Antropologia in accepţiunea naturaliştilor  23
            O antropologie filosofică  23
            Primele expeditii etnografice  24
            O noua privire asupra conditiei umane  25
      De la secolul XIX la secolul XX: de la revolutie la structura 25
            Evolutionismul: mersul inainte al societăţilor 26
            Antropologia socială şi culturală 28
            Şcoala difuzionistă: descoperirea ariilor culturale 29
            Culturalismul: personalitatea este făurită de cultură  30
            Funcţionalismul: la ce eervesc instituţiile? 31
            Antropologia şi etnologia franceza  33
      Citeva tendinţe ale antropologiei actuale 36
            Ecologie culturală, sociobiologie, neoevoluţionism  36
            Antropologie „interpretativă“  37
Rudenie, putere, religie 39
      Studiul societăţilor primitive 39
      Antrpologia rudeniei 43
            Prohibiţia incestului şi exogamia 43
            Studiul căsătoriei şi al altor forme de alianţă 43
            Studiu filiatiei   45
            Sistemele de rudenie: „Tu eşti fratele meu“ 45
      Antropologie politică: Origine şi forme de putere 46
            Tipuri de organizare politică 47
            Geneza statului 49
      Religii? rituri, mituri, gindire primitivă 50
            Naşterea religiilor 50
            Miturile 52
            Magia şi secretele ei 54
            Gandirea sălbatică 55

LINGVISTICA. SECRETELE LIMBAJULUI 57
Enigmele limbajului 59
Natura, originea şi istoria limbajelor 61
      Comunicarea animală 61
            Căile de comunicare: văz, pipăit, miros, auz  61
            Despre ce vorbesc animalele? 63
      Limbajul uman şi limbajul animal 63
            Dubla articulare a limbajului 64
            Creativitatea umană 64
Misterele Turnului Babel, evoluţie şi varietate a limbilor 67
      Limbile lumii 67
      Originile obscure ale limbii indo-europene 68
Limbajul şi modul său de funcţionare 71
      În căutarea unei algebre a limbajului  71
      Anatomia şi fizialogia limbii 72
            Fonologia: ştiinţa sunetelor 72
            Funcţiile limbajului după Roman Jakobson 74
      În căutarea unei gramatici universale  75
            Noam Chomsky şi gramatica generativă 75
            Impasul  formalismului 76
Vorbirea şi utilizările ei 77
      Pragmatica: puterea de acţionare a cuvintelor  77
            Austin şi actale de limbaj 77
            Critica pragmaticii  78
      Analiza conversaţiei: cum comunică oamenii 78
      Sociolingvistica: variaţia limbajului in funcţie de mediu 80
Comunicarea şi misterele ei  81
      Mesajul este adesea echivoc 81
            Modelul telegrafic al comunicării 81
            Metacomunicarea şi nivelurile de comunicare 82
            Semiologia şi semnele ambigue 82
            lmplicitul in conversaţie 84
            Forţa canalului 84
      Receptorul nu este niciodată pasiv 85
            Psihologie cognitivă şi filtre mentale 85
            Mass-media şi (modestul) ei impact 86
      Interesele implicite ale comunicării 86
            A informa sau a distra? 87
            Pozitionarea de sine 87
            Comunicarea persuasivă 87
            Reglarea comunicării 88
      O miză filosofică şi practică 89
Expunerea sau arta de a povesti întîmplări 90
      Ce este o povestire? 90
            O punere in scenă 90
            O intrigă  90
      Secretul de fabricaţie al povestirilor 91
            Cind cititorul creează din nou povestirea 91

PSIHOLOGIA. MISTERELE PSIHISMULUI 93
Cele trei înfăţişări ale psihologiei  95
Misterele gandirii  98
      Percepţia, un filtru al realităţii 98
            Trierea informaţiei: efectul „cocktail party“ 100
            Teoria Gestalt sau punerea în formă a lumii 100
            Viziunea in trei timpi a lui David C. Marr 102
      Memoria şi secretele ei 103
            Tipurile de memorii 104
            Trecutul reconstruit 104
            Memorie şi motivare: „efectul Zeigarnik“  106
      Învăţarea şi legile ei 107
            Există mai multe moduri de a invăţa 107
            Învatarea în societate: modele şi eroi 108
      Inteligenta si arta de a gandi 109
            Abordarea psihometriei: iQ 110
            Abordarea dezvoltarii stadiale 110
            Există mai multe forme de inteligenţă? 114
            Teoria triarhică a lui Robert J.Sternberg  114
            Howard Gardner si inteligentele multiple  115
            Rezolvarea problemelor si inteligenta artificala  115
Viaţa afectivă 116
      Motivaţiile, resorturi ale comportamentului 116
             „Nevoile primare“, şi totuşi nu chiar atît de primare 116
             „Centrul plăcerii“ 117
            Dorinţa de a cunoaşte sau Iibido sciendi 119
            Sexualitatea şi legea seducătoare a dorinţei  119
            Ataşamentul, o nevoie specifică 119
            Motivaţiile sociale: realizarea de sine 120
            Piramida nevoilor  121
            O filosofie a pasiunilor 121
            Impletirea mobilelor umane 122
      Faţa ascunsă a emotiilor 122
             „Razi si vei fi fericit": ipoteza James-Lange 123
            Cum se joacâ oamenii de-a frica 124
      La ce servesc emoţiile? 124
            Există un IQ emoţional? 125
            Supararea şi mila 125
      Personalitatea 128
            Numeroasele tratate despre personalitate 128
            Două raporturi faţă de lume: cel introvertit şi cel extravertit 129
Diverse abordări în psihologie 132
      Abordarea biologică 132
      Abordarea comportamentală 133
      Abordarea cognitiva 133
      Abordarea psihanalilică 134

PSIHOPATOLOGIA. ÎN INIMA DEMENTEI  137
Maladiile mentale  139
      Infatisarile nebuniei  139
            Autismul: cazul micutului Luc  139
            Schizofrenia sau spiritul divizat  140
            Delirul paranoic  141
            Tulburările obsesionale compulsive: de la „omul cu şobolani“ la „omul care aude glasuri“ 142
            Tulburările bipolare: maniacul depresiv 143
            Cîteva tulburări exotice 144
      Cum se clasează tulburările mentale 344
Psihanaliza şi destinul ei 147
      O psihologie e profunzimilor 147
            Teoria pulsiunilor 150
            Teoria personalităţii 153
      Istoria mişcării psihanalitice 153
            Disidenţe şi sciziuni: A. Adler şi C.G. Jung  154
            Linii de dezvoltare 155
      Critici şi interogări 156
            Este psihanaliza ştiinţifică? 157
            La ce serveşte tratamentul? 157
            Ce viitor i se rezervă psihanalizei? 157
Nebuloasa psihoterapiilor 160
      Avantul noilor terapii 160
            Psihoterapiile sînt eficiente? 162
      Dezvoltarea personală: arta de a-ti organiza viata 163
            Scoaterea la lumină a scenariilor noastre inconştiente 164
            Cum se schimbă aceste stări? 165
            Utilizarea unor noi mesaje 165
            Tehnici de „reprogramare“ 166

ŞTIINIELE COGNITIVE. DE LA CREIER LA SPIRIT 169
Revoluţia cognitivă 171
Emergenţa noilor ştiinte 172
      Un mariaj între cinci discilpline 172
            Către o inteligenţă artificială (IA)? 172
            Psihologia cognitivă: secretele cunoaşterii  174
            Lingvistica şi „gramatica gîndirii“ 176
            Neuroştiinţele şi explorarea creierului 176
            Filosofia spiritului 176
      O nebuloasă eterogenă 177
Modelele gîndirii: calcul sau emergenţă?  179
      Computationismul: a gandi inseamna a calcula 179
      Conexionismul: gandirea emergenta 180
      Forta si limitele modelelor  181
De la creier la calculator  183
      Neuroştiinţele: ca investigaţie a profunzimilor creierlui 133
            Arhitectura creierului şi nivelurile lui de organizare 183
            Centu pilot sau modularitate 187
            Darwinismul neural: „selecţia naturală“ din cap 187
            Limitele neuroştiinţeler 188
      Inteligenţa artificială: calculatorul poate gandi? 189
            Un proiect grandios 191
            Blocaje neaşteptate 191
            Cum se poate da un „sens“ simbolurilor? 192
            Domeniile actuale ale IA 194

PSIHOLOGIE SOCIALA. INFLUENTA SOCIETATII ASUPRA INDIVIDULUI 199
Individul şi societatea 202
      De la teorie la experiment 202
      Kurt Lewin şi dinamica grupurilor  205
            Teoria campurilor 206
            Dinamica grupurilor 206
Identitatea şi rolurile sociale 208
      Formarea identităţii 208
      Rolurile şi regizarea socială 209
Credinte şi reprezentări sociale 210
      Atitudinile şi ancorarea ideilor 210
      Prejudecăţi şi stereotipuri: la rădăcinile rasismului 211
      Reprezentări sociale şi gîndire curentă 213
            Atribuţia cauzală: cine a greşit? 214
            Gindirea comună 215
            Categorizarea socială: „Ei nu sînt ca noi!“ 216
Relaţiile sociale 218
      Norme şi devianţe: arta dea se face sau nu remarcat 218
            Devianţa, de la nonconformism la revoltă 219
      Mecanismele de influenţă 219
             „Efectul Ash“ sau conformitatea faţă de grup 219
            Supunerea faţă de autoritate: experienţa lui Stanley Milgram 220
            Imitarea modelelor 222

SOCIOLOGIE. CONSTRUIREA SOCIETATILOR  223
Cum se studiază societatea“? 225
      Descrierea faptelor 226
            De la statistici... la zugrăvirea moravurilor  226
      Organizarea datelor  229
      În căutarea cauzelor 231
      Teoriile: mari şi medii 233
             „Suprema teorie“ 234
            Teoriile cu bătaie medie 23
Pluralitatea modelelor 237
      Sociologia, fiică a modernităţii 237
            Prima generaţie: precursorii  239
            A doua generaţie: fondatorii 241
      Trei poli ai sociologiei contemporane 248
            Macrosociologia: societatea la telescop 248
            Microsociologie: societatea văzută cu lupa 249
            Mezosociologie: grupuri sociale şi organizaţii 251
            Către o sinteză? 252
Două chestiuni fondatoare 256
      La fundamentul liantului social 256
            Constrangerea şi dominaţia: este societatea o închisoare? 257
            Contractul: societatea este un joc de pocker? 258
      Stratificarea socială: societatea în trepte  265
            Clasele sociale: omniprezente şi de negăsit  265
            Straturi şi categorii socioprofesionnle 266
            Mozaicurile de comunităţi şi pluralitatea apartenenţelor 267
            Stiluri de viaţă 268

ECONOMIE. ORDINI ŞI DEZORDINI 269
Domeniul economiei  271
      Abordarea microeconomică: modele de piaţă şi piaţa model 272
            Economic ,.pură“, poate cam prea pură 273
      Abordarea macroeconomică: economia naţiunilor 275
      Abordarea socioeconomică: economia în luptă cu societăţile 277
Cum merge economia?  279
      O logica sistemica  280
      Feed-back-uri: cercuri vicioase si cercuri virtuoase  282
            Mecanismele de reglementare  282
            Efectele de accelerare  283
            Feed-back-uri perturbatoare  283
            Mecanismele ciclice oscilatorii  283
      Conduita  - mai mult sau mai previzibila - a agentilor  284
      Imbricarea subsistemelor  284
            Economia "incastrata" in social  285
      Piaţă sau stat, marea dezbatere a secolului 285
            Neamestec, mai mult sau mai putin  285
            Stat şi Welfare Stat  286
Curentele gandirii economice 288
       „Clasicii“ şi armonia piaţei 288
      Marxiştii şi critica sistemului capitalist 292
      Marginaliştii şi economia in ecuaţii 295
      Era keynesismului 298
      Dezvoltare, criza şi permanenţa in gîndirea keynesismului 299
      Susţinătorii actuali ai neamestecului 299
      De la heterodocşi pană la „socioeconomişti“ 300
      Considerente asupra gandirii economice actuale 304

PREISTORIE. ORIGINILE OMULUI
Arborele genealogic al umanitatii  308
      Strămoşul comun al omului şi al maimuţei 308
      Familia australopitecilor 308
       „Ecce Homo“ (lată omul) 309
      Si Homo devine „Sapiens“  311
La originea, familiei, puterii, religiei...   314
      Fundamentul societăţilor  314
            Societatea nu este o invenţie omenească 314
            Originile familiei nu ne sînt cunoscute 315
            Tehnică şi utilaj mental 316
      Explozia sferei culturale 317
            Inventarea limbajului 317
            Naşterea gîndirii 317
            Copilăria artei 317
      A avut loc o revoluţie neolitică? 320

ISTORIA. ÎN CAUTAREA TRECUTULUI 321
Scurtă istorie a istoriei 323
      O invenţie aparţinînd grecilor 323
            Herodot, mare reporter al războaielor medice 323
            Tucidide şi războiul Peloponezului 324
            Un nou mod de a vedea trecutul 325
      Renaşterea unui gen 326
      Secolul al XIX-lea: timpul sintezelor şi al şcolilor naţionale 327
      Istoriografia secolului al XX-lea  330
La ce serveşte istoria? 331
      Istoria şi memoria naţională 331
      Istoria-povestire 333
            De la istoria-povestire la istoria-problemă 333
            Unde se redescoperă istoria-povestire 334
      Meseria de istoric 335
            Pasiunea arhivelor 335
            Decupajul timpului 336
            Cele trei perioade ale lui Braudel 337
Istoria pusă pe treabă 339
      Interpretările Revoluţiei franceze 339
      O problemă deschisă: sursele revoluţiei industriale 342
            Interpretările globale ale revoluţiei industriale 342
            De la sinteze la cercetări specializate 343

GEOGRAFIE. SPATIUL ŞI OAMENII 345
Cum văd geografii lumea 347
      Logica spaţiului 347
      Teritoriul unei discipline.... a teritoriului 348
Inventarul Lumii 350
      Geografia, fiică a călătoriilor şi a hărţilor 350
      Alexander von Humboldt călător şi savant 351
Influenţa mediului asupra vieţii oamenilor 354
      Există un determinism al mediului înconjurător? 354
Geografia „nouă“ şi înclinarea pentru modele 356
      De ce există oraşe? 356
      Geografia „critică“ şi geografia umanistă 357

FILOSOFIE. ÎN CAUTAREA SENSULUI 359
Trei înfăţişări ale filosofiei  363
      O chestionare critică? 363
      O căutare a adevărului 363
      A trăi, este o artă? 365
      Domeniile actuale ale filosofiei 365
Filosofia cunoaşterii: „Ce pot să cunosc?“ 367
      Ce este gîndirea? 367
            Empirismul: lumea este aşa cum o vedem 367
            Subiectivismul: lumea este aşa cum o reconstruim 368
            Fenomenologia: eul „lansat“ în lume 371
      Natura ştiinţei 372
Filosofia morală: „Ce trebuie să fac"  375
      În căutarea fericirii 375
      Morala în căutare de fundamente  376
            Paradoxurile eticii contemporane 377
Filosoha politică: „Ce îmi este permis să sper?“ 379
      La sursele puterii 379
            Machiavelli era într-adevăr machiavelic? 379
             „Servitutea voluntară“ 380
            Contractul social: arta de a trăi împreună 381
      Dilemele libertăţii 383
            Naşterea statului de drept 383
      Cum se împacă justiţia cu libertatea? 384
„Ce este omul?“ 386
      Către o antropologie filosofică? 386
      Concepţiile despre natura umană 388
            Concepţia raţionalistă 388
            Concepţia naturalistă 389
            Concepţia utilitaristă 389
            Concepţia prometeică 389
            Concepţia vitalistă 389
            Concepţia existenţialistă 390
            Concepţia complexă şi tragică 390
Filosofia astăzi 392
      Interogări contemporane 392
            Criza raţiunii 392
            Pragmatism, comunicare şi complexitate 392
            În căutarea unui nou umanism 393
            De la ştiinţele spiritului la filosofia dreptului 393

Index de nume 397
Index tematic  403


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu