sâmbătă, 21 martie 2015

ARTA EDUCARII COPIILOR SI ADOLESCENTILOR IN FAMILIE SI SCOALA. Indrumator pentru parinti, educatoare, invatatori, diriginti si profesori

Autor :                 
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie :2010
Editia a III-a      
Editia I 2001
ISBN  978-973-30-2854-3
Nr pagini :136
Format 14,7 x 20,5
Pretul la data postarii : 11 lei la Editura, 10,45 lei la libris ,10,99 lei la lumeacartiiDescrierea editurii:

Educaţia reprezintă o prioritate în condiţiile actualei crize mondiale a societăţii. Cartea este adresată cu precădere părinţilor preocupaţi de activitatea educativă a copiilor proprii, la diferite vârste, dar cuprinde şi aspecte de interes deosebit pentru cadrele didactice. Limbajul este accesibil, păstrând echilibru între rigorile ştiinţei pedagogice şi arta practică a educaţiei.
Cuprins:

Cuvânt către părinţi, educatori, învăţători şi profesori  3

1.CLIMATUL FAMILIAL  4
1.1.Codul comportării părinţilor faţă de copii  4
1.2.Copiii în familiile dezbinate afectiv  5
1.3.Gelozia din familie şi urmările ei pe plan educativ  6
1.4.Demnitatea în familie  7
1.5.„Testul desenului” şi semnificaţia lui pentru părinţi  9
1.6.Părinţi cu dublură  10
1.7.Neînţelegerile dintre părinţi în educarea copilului  12
1.8.Este inevitabil conflictul între generaţii?  13
1.9.Educarea relaţiilor dintre fraţi în familie  15
1.10.Scurt ghid educativ pentru părinţi  16
      1.10.1.Copiii care se ceartă sau se duşmănesc  16
      1.10.2.Stimularea şi recompensarea copiilor în familie  16
      1.10.3.Sfaturi practice pentru întărirea voinţei la copil  18
      1.10.4.Fiecare copil să fie tratat după temperamentul său înnăscut  21
1.11.Zece adevăruri pentru părinţi  22
1.12.„Demodaţii” noştri părinţi de aur  22
1.13.Răspunderea morală a părinţilor faţă de copii  23
1.14.Două iubiri  24

2.CUNOAŞTEREA COPILULUI ŞI ATITUDINEA EDUCATORULUI  27
2.1.Implicaţiile pedagogice ale temperamentului  27
2.2.Cele trei vârste concomitente ale copilului  28
2.3.Afirmarea greşită a copilului  30
2.4.Copilul ascuns  31
2.5.Copilul cu handicap  31
2.6.Copilul inventiv  32
2.7.Curiozitatea copilului  35
2.8.De ce minte copilul?  35
2.9.Invidia la copil  36

3.PÂRGHIILE EDUCAŢIEI  38
3.1.Înţelegerea faţă de copil  38
3.2.Timiditate şi intimidare în educaţie  39
3.3.Tact şi delicateţe în comportare  40
3.4.Atenţia morală  41
3.5.Încurajare şi descurajare în educarea copilului  42
3.6.Sentimentul trecutului la copil şi valenţele sale educative  44
3.7.Societatea copiilor şi rolul educatorului  45
3.8.Valorificarea educativă a sentimentelor copilului  45
3.9.Sensibilizarea copilului la glasul conştiinţei  46
3.10.Competiţie şi cooperare în lucrarea educaţională  48
3.11.Feedback-ul în formarea morală a copilului  49

4.AUTORITATEA EDUCATORULUI  50
4.1.Autoritatea în educarea copilului  50
4.2.Principiile de exercitare a autorităţii educativ  51
4.3.Exercitarea autorităţii în diferitele etape ale copilăriei  52
4.4.Aliaţii şi duşmanii autorităţii educative  53

5.ASPECTE ALE EDUCĂRII COPILULUI  54
5.1.Educarea respectului faţă de sine  54
5.2.Educarea respectului faţă de alţii la copil  55
5.3.Educarea stăpânirii de sine la copil  56
5.4.Educarea curajului  57
5.5.Curajul moral la copil  58
5.6.Educarea voinţei la copil  59
5.7.Semnificaţia morală a stăruinţei  60
5.8.Educarea modestiei  61
5.9.Generozitatea (un suflet mare într-un trup mic de copil)  62
5.10.Educarea limbajului la copil  63
5.11.Contribuţia copilului la propria sa educaţie  64

6.EDUCATORUL ÎN FAŢA SFIDĂRII ADOLESCENTINE  66
6.1.Adolescenţa şi atitudinea sufletească a educatorului  66
6.2.Nonconformismul la vârsta adolescenţei  67
6.3.Frumuseţea şi primejdiile adolescenţei  69
      6.3.1.Însemnătatea cunoaşterii acestei vârste  69
      6.3.2.Adolescenţa pubertară şi adolescenţa juvenilă (două faze ale aceleiaşi vârste)  69
      6.3.3.O etapă de transformări profunde  69
      6.3.4.Transformările fiziologice  70
      6.3.5.Afirmarea personalităţii  71
      6.3.6.Cunoaşterea mediului social şi adaptarea la el  72
      6.3.7.Frumuseţea şi primejdiile adolescenţei  73
      6.3.8.Implicaţiile pedagogice  74
      6.3.9.Concluzie pedagogică la cele cinci primejdii ale adolescenţei  79

7.COPILUL ÎN FAŢA VIEŢII ŞCOLARE ŞI IMPLICAŢIILE EDUCATIVE 81
7.1.Aspecte privind educarea copiilor de vârstă preşcolară  81
      7.1.1.Cunoaşterea particularităţilor vârstei  81
      7.1.2.Evitarea conflictului dintre mamă şi copil  83
      7.1.3. Integrarea copilului în relaţiile cu cei din jurul său  83
      7.1.4.Întrepătrunderea vârstelor: biologică şi psihologică  84
      7.1.5.Tranziţia şi criza personalităţi  85
      7.1.6.Rolul familiei în integrarea copilului la grădiniţă  87
      7.1.7.A doua criză din jurul vârstei de 6 ani şi rolul educatoarei  88
7.2.Prima zi de şcoală în sufletul copilului88
7.3.Dificultăţi de integrare în activitatea şcolară a elevilor din clasele I-II şi rolul familiei şi al învăţătorului în depăşirea acestor dificultăţi 89
      7.3.1.Neintegrarea şi formele ei  89
      7.3.2.Cauzele (cu soluţiile lor)  91
            7.3.2.1.Capacitatea redusă de învăţare91
                  A)Permanentă  91
                  B)Temporară  92
            7.3.2.2.Influenţa familiei dezorganizate  94
            7.3.2.3.Deficienţele fizice şi psihice  99
            7.3.2.4.Cauze generale  101
                  A)Din pricina şcolii 101
                  B)Din pricina familiei 102
                  C)Alte cauze care provoacă dificultăţi de adaptate 102
                        a)Vârsta în sine 102
                        b)Viaţa ascunsă interioară  102
      7.3.3.Concluzie  103
7.4.Colegialitatea 104

8.DOUĂ ASPECTE IMPORTANTE ÎN VIAŢA COPILULUI: JOCUL ŞI SOMNUL  106
8.1.Jocu1 în viaţa copilului  106
      8.1.1.Însemnătatea jocului la vârsta copilăriei  106
      8.1.2.Evoluţia jocului în funcţie de vârsta copilului  107
            A)Jocurile funcţionale  107
            B)Jocurile de imitaţie  107
            C)Jocurile cu reguli arbitrare  108
            D)Jocul ca probă de voinţă  108
      8.1.3. Cele 3 stadii de colaborare în joc  108
            a)Grupa de grădiniţă  108
            b)Grupul segmentar de la începutul şcoliiprimare  109
            c)Societatea de la sfârşitul copilăriei  109
      8.1.4.Fructificarea educativă a jocului  109
      8.1.5.Concluzii  114
8.2.Somnul în lumina educaţiei  114

9.COPILUL ŞI MEDIUL  116
9.1.Educaţia ecologica  116
      9.1.1.Implicarea în micşorarea efectelor poluării atmosferice  116
      9.1.2.Ocrotirea plantelor şi a vieţuitoarelor  116
      9.1.3.Cercurile concentrice ale acţiunii ecologice   118
      9.1.4.Cele două sensuri ale educaţiei ecologice  119
9.2.Copiii şi natura în lumina educaţiei  120

10.COPILUL ŞI STRADA  121
10.1.Civilizaţia străzii  121
10.2.Comportarea civilizată  122

11.CÂTEVA TEME LA „ŞCOALA PĂRINŢILOR”   123
11.1.Câte „şcoli” există?  123
11.2.Recompense greşite  124
11.3.Etica gestului  125
11.4.Etica glumei  126
11.5.Psihologia relaţiei dintre părinţi şi profesori   127

12.PROFESORUL ÎN FAŢA ELEVULUI  129
12.1.Educatorul în faţa copilului  129
12.2.Tainica evaluare  129
12.3.Codul comportării învăţătorului, profesorului şi dirigintelui faţă de elev130

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu