miercuri, 23 decembrie 2015

ARTA DE A VORBI IN PUBLIC

Autor : Stephen E. Lucas
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Practic
An aparitie : 2014
Traducerea Miruna Andriescu
ISBN 978-973-46-4197-0
Nr pagini : 408
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 39,95 lei la Editura, 37,15 lei la cartepedia (25,16 lei ebook-ul), 37,95 lei la libris
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Volum de referinta, publicat in numeroase editii, Arta de a vorbi in public ofera celor interesati toate informatiile necesare pregatirii si sustinerii unui discurs. Stephen E. Lucas isi fundamenteaza demersul pe teoriile clasice si contemporane ale retoricii, pe care le valorifica intr-o maniera practica, propunind diferite activitati pentru exersarea abilitatilor oratorice. De la alegerea subiectului si documentare, pina la organizarea materialului si maniera de prezentare, expunerile teoretice sint sintetizate in casete si ilustrate cu povestiri sau exemple de discursuri comentate. Atit incepatorii, cit si oratorii cu experienta gasesc in acest volum explicatii clare, resurse si aplicatii variate pe care le pot folosi pentru a-si insusi principiile discursurilor publice si a deveni buni vorbitori.

Stephen E. Lucas este profesor de comunicare si profesor Evjue‑Bascom de stiinte umaniste la University of Wisconsin – Madison.

Cuprins:


Cuvint înainte al autorului 15
Multumiri  16
Revizori, participanţi la simpozioane şi la focus-grupuri şi colaboratori 17

Partea I
VORBIREA ŞI ASCULTAREA

Capitolul 1. Discursul public 25
Impactul discursului public 26
Tradiţia discursului public 27
Asemănări între discursul public şi conversaţie  28
Diferenţe între discursul public şi conversaţie  29
Dezvoltarea încrederii: cursul de retorică30
     Emoţiile sînt normale 31
     Gestionarea emoţiilor 31
Discursul public şi gîndirea critică  37
Procesul comunicării orale   38
     Vorbitorul   38
     Mesajul   39
     Canalul   39
     Ascultătorul   40
     Feedbackul  40
     Zgomotul  41
     Situaţia   42
     Procesul comunicării orale: exemplu comentat  42
Discursul public într-o lume multiculturală  43
     Diversitatea culturală în lumea modernă 43
     Diversitatea culturală şi discursul public  43
     Evitarea etnocentrismului  44

Capitolul 2. Etica discursului public 47
Importanţa eticii  48
Recomandări pentru un discurs etic  49
     Asiguraţi-vă că obiectivele dumneavoastră sînt corecte din punct de vedere etic  49
     Pregatiti-vă foarte bine pentru fiecare dlscurs  50
     Fiţi onest 51
     Evitaţi jignirile şi alte tipuri de limbaj abuziv  52
     Aplicati principiile etice 533
Plagiatul  154
     Plagiatul integral  55
     Plagiatul din mai multe surse  55
     Omiterea surselor  56
     Plagiatul şi internetul  58
Recomandări pentru a asculta respectînd principiile etice 59
     Fiţi respectuos şi atent 59
     Renuntati la prejudecatile legate de vorbitor 59
     Sprijiniti exprimarea liberă şi deschisă a ideilor 60

Capitolul 3. Ascultarea 63
Ascultarea este importantă 64
Ascultarea şi gîndirea critică 65
Patru cauze ale ascultării defectuoase 66
     Lipsa concentrării 66
     Concentrarea excesivă 67
     Concluziile pripite  67
     Concentrarea asupra modului de prezentare şi a aspectului fizic al vorbitorului 68
Cum să deveniţi un ascultător mai bun 69
     Luaţi în serios procesul ascultării 69
     Fiţi un ascultător activ 69
     Fiţi atent 69
     Nu vă lăsaţi distras de înfăţişarea vorbitorului sau de modul cum vorbeşte  71
     Evitati judecătile de valoare 71
     Concentraţi-vă cînd ascultati 71
     Învăţaţi să luaţi notiţe 73

Capitolul 4. Primul discurs 77
Pregătirea discursului  78
     Elaborarea discursul   78
     Organizareadiscursului  79
Susţinerea discursului 82
     Prezentarea liberă 82
     Repetarea discursului 83
     Prezentarea discursului 83
Modele de discursuri comentate 85

Partea a II-a
PREGATIREA DISCURSULUI: PRELIMINARII

Capitolul 5. Alegerea temei şi a scopului 91
Alegerea unei teme 92
     Teme despre care ştiţi foarte multe 92
     Teme despre care doriţi să aflaţi mai multe  93
     Căutarea temelor prin metoda brainstormingului  93
Stabilirea scopului general 95
Stabilirea scopului specrfrc 96
     Recomandări pentru formularea scopului specific 97
     Întrebări referitoare la scopul specific 99
Formularea ideii centrale 101
     Ce esteideea centrală? 101
     Recomandări privind ideea centrală 103

Capitolul 6. Analizarea publicului  107
Concentrarea asupra publicului  108
Publicul format din colegii de la curs  109
Psihologia publicurilor  110
Analiza demografică a publicului 111
     Vîrsta  111
     Sexul 112
     Religia 113
     Orientarea sexuală 113
     Specificul rasial, etnic şi cultural 114
     Apartenenţa la grupuri 114
Analiza situaţională a publicului 115
     Mărimea 115
     Cadrul fizic 115
     Atitudinea faţă de temă 116
     Atitudinea faţă de vorbitor 118
     Atitudinea faţă de ocazie 118
Obţinerea informaţiilor despre public 119
Adaptarea la public 122
     Adaptarea la public înainte de susţinerea discursului  122
     Adaptarea la public în timpul susţinerii discursului 123

Capitolul 7. Colectarea materialelor  127
Folosirea propriilor cunoştinţe şi experienţe 128
Documentarea la bibliotecă 128
     Bibliotecarii  129
     Catalogul  129
     Lucrările de referinţă 129
     Bazele de date cu ziare şi periodice 130
     Bazele de date academice 131
Documentarea pe internet 132
     Motoarelede căutare132
     Resursele specializate133
     Evaluarea documentelor de pe intemet 135
Interviurile 137
     Înaintea interviului  137
     În timpul interviului  139
     După interviu  140
Sfaturi pentru documentare 140
     Începeţi din timp 140
     Alcătuiţi o bibliografie preliminară  141
     Luaţi notiţe în mod eficient  141
     Reflectati asupra materialelor pe măsură ce vă documentaţi 144

Capitolul 8.Argumentarea ideilor 147
Exemplele 148
     Exemplele scurte 149
Exemplele detaliate 149
     Exemplele detaliate  149
     Exemplele ipotetice  150
     Sfaturi pentru folosirea exemplelor 151
Statistica 153
     Înţelegerea statisticilor  154
     Sfaturi pentru folosirea statisticilor  157
Mărturiile  160
     Mărturiile unor experţi 161
     Mărturiile unor semeni 161
     Citare versus parafrazare  162
     Sfaturi pentru folosirea mărturiilorl  162
Citarea orală a surselor  164

Partea a III-a
PREGATIREA DISCURSULUI: ORGANIZAREA ŞI PLANUL

Capitolul 9. Organizarea cuprinsului unui discurs 171
Organizarea este importantă 172
Ideile principale 173
     Numărul ideilor principale174
     Organizarea strategică a ideilor principale 175
     Sfaturi pentru pregătirea ideilor principale 179
Materialele auxiliare  180
Elementele de legărură  182
     Elementele de tranziţie 183
     Anticipările 183
     Rezumatele 183
     Indicatoarele  184

Capitolul 10. Introducerea şi încheierea discursului 189
Introducerea  190
     Captarea atenţiei şi suscitarea interesului 190
     Precizaţi tema discursului  195
     Dati dovadă de credibilitate şi bunăvoinţă 195
     Anticipati cuprinsul discursului 197
     Model de introducere comentat 198
     Sfaturi pentru intruducere 199
Concluzia  199
     Semnalati finalul discursului 199
     Subliniaţi ideea centrală  201
     Model de încheiere comentat  204
     Sfaturi privind concluzia  204

Capitolul 11. Schiţa discursului 207
Planul 208
     Recomandări pentru schiţarea planului 208
     Model de plan comentat 212
Planul prezentării 215
     Recomandări pentru planul prezentării 215
     Model de plan al prezentării comentat 218

Partea a IV-a
SUSTINEREA DISCURSULUI

Capitolul 12. Limbajul discursului  225
Sensurile cuvintelor  226
Folosirea cuvintelor potrivite  227
Folosirea unui limbaj clar 227
     Folosiţi cuvinte familiare  228
     Alegeţi cuvinte concrete  228
     Eliminaţi cuvintele de umplutură  230
Folosirea unui limbaj sugestiv  231
     Crearea imaginilor prin cuvinte 231
     Ritmul  233
Folosirea unui limbaj adecvat  236
     Adecvarea la ocazie  236
     Adecvarea la public  237
     Adecvarea la temă  237
     Adecvarea la vorbitor  237
Evitaţi generalizările 238

Capitolul 13. Prezentarea discursului  24l
Ce înseamnă o bună prezentare  242
Metode de prezentare  242
     Cititul de pe un manuscris  142
     Rostirea unui text memorat  243
     Discursul improvizat  243
     Discursul liber  244
Vocea vorbitorului  245
     Volumul  245
     Tonul  245
     Pauzele  246
     Varietatea vocală  247
     Pronunţia  247
     Articularea  248
     Dialectul  248
Corpul vorbitorului 249
     Infaţişarea  250
     Mişcările  250
     Gesturile  251
     Contactul vizual  251
Exersarea prezentării  252
Cum răspundeţi la întrebările publiculu1  253
     Pregătirea pentru sesiunea de întrebări şi răspunsuri  253
     Gestionarea sesiunii de întrebări şi răspunsuri  254

Capitolul 14. Folosirea materialelor vizuale auxiliare 259
Tipuri de materiale vizuale auxiliare 260
     Obiectele şi modelele 260
     Fotografiile si desenele  261
     Graficele  261
     Tabelele  263
     Materialele video  264
     Vorbitorul  264
     Programul PowerPoint  264
Recomandări pentru pregătirea materialelor vizuale auxiliare 266
     Pregatiti materialele vizuale auxiliare cu mult timp înaintea prezentării  266
     Materialele vizuale auxiliare trebuie să fie simple  266
     Materialele vizuale auxiliare trebuie să fie suficient de vizibile  267
     Nu folosiţi texte lungi  267
     Folosiţi fonturile intr-un mod eficient  268
     Folosiţi culorile într-un mod eficient  268
     Folosiţi imaginile într-un mod strategic 269
Recomandări pentru prezentarea materialelor vizuale auxiliare  269
     Aşezaţi materialele vizuale auxiliare astfel încît publicul să le poată vedea  270
     Nu folosiţi materiale vizuale care să treacă din mînă în mînă 270
     Prezentati materialele vizuale doar în momentul în care vorbiti despre ele  270
     Explicaţi clar şi concis materialele vizuale auxiliare  271
     Adresaţi-vă publicului, şi nu materialelor vizuale auxiliare   271
     Exersaţi prezentarea discursului incluzînd materialele vizuale auxiliare  272
     Verificaţi sala şi echipamentul  272

Partea a V-a
TIPURI DE DISCURS PUBLIC

Capitolul 15. Discursurile informative  277
Tipuri de discursuri informative: analiză şi organizare  278
     Discursurile despre obiecte  279
     Discursurile despre procese  280
     Discursurile despre evemmente  282
     Discursurile despre concepte  283
Recomandări pentru discursurile informative  285
     Nu supraestimaţi cunoştinţele publicului  285
     Evidenţiaţi legătura directă dintre temă şi ascultători  286
     Nu vă exprimaţi în termeni prea tehnici  287
     Evitaţi ideile abstracte  289
     Personalizaţi ideile  290
     Fiţi creativ  291
Model de discurs comentat  292

Capitolul 16. Discursurile persuasive  297
Importanţa persuasiunii  298
Etică şi persuasiune  299
Psihologia persuasiunii  299
     Dificultăţile discursurilor persuasive  300
     Cum procesează ascultătorii mesajele persuasive  301
     Publicul-ţintă  302
Discursurile persuasive vizînd chestiuni de fapt  303
     Ce sînt chestiunile de fapt?  303
     Analiza chestiunilor de fapt  303
     Organizarea discursurilor vizind chestiuni de fapt  304
Discursurile persuasive vizind chestiuni de valoare  304
     Ce sînt chestiunile de valoare? 304
     Analiza chestiunilor de valoare 305
     Organizarea discursurilor vizind chestiuni de valoare  305
Discursurile persuasive vizind chestiuni de politica  306
     Ce sint chestiunile de politică? 306
     Tipuri de discursuri vizind chestiuni de politică  307
     Analiza chestiunilor de politică  308
     Organizarea discursurilor vizind chestiuni de politică 310
Model de discurs comentat  315

Capitolul 17. Metode de persuasiune  321
Construirea credibilităţii  322
     Factorii credibilităţii  322
     Tipuri de credibilitate  323
     Creşterea credibilităţii  324
Folosirea dovezilor  326
     Cum funcţionează dovezile: studiu de caz  326
     Recomandări privind folosirea dovezilor  328
Rationamentele  329
     Raţionamentele pornind de la cazuri particulare  330
     Raţionamentele pornind de la princrpiu  331
     Raţionamentele cauzale  332
     Raţionamentele analogice  332
     Sofismele  333
Apelul la emotii  338
     Ce este apelul la emoţii?  338
     Modalităţi de a face apel la emoţii  339
     Etica şi apelul la emoţii  340
Model de discurs comentat  341

Capitolul 18. Discursuri susţinute la ocazii  speciale  347
     Discursurile introductive  348
     Discursurile de acordare a unei distincţii  350
     Discursurile de acceptare a unei distincţii  351
     Discursurile de elogiere  352

Capitolul 19. Discursul în cadrul grupurilor mici  357
Ce este un grup mic? 358
Liderii grupurilor mici  359
     Tipuri de leadership  359
     Funcţiile leadership-ului  360
Responsabilităţi într-un grup mic  361
     Dedicati-vă obiectivelor grupului  361
     Îndepliniţi-vă indatoririle individuale  362
     Evitaţi conflictele interpersonale  362
     Încurajaţi implicarea totală  363
     Nu vă indepărtaţi de la subiect  364
Metoda gîndirii reflexive 364
     Definiţi problema  365
     Analizaţi problema  366
     Stabiliţi criterii pentru soluţii  366
     Găsiţi soluţii potenţiale  367
     Alegeţi cea mai bună soluţie  368
Prezentarea recomandărilor grupului 369
     Raportul verbal 370
     Simpozionul  370
     Masa rotundă  370

Anexă
DISCURSURI PENTRU ANALIZA ŞI DISCUTII
Ororile din crescătoriile de cîini  377
Spargeţi balonul de săpun antibacterian  380
Sue, mătuşa mea ţicnită  382

Note  385
Index  395Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu