luni, 7 decembrie 2015

EVALUAREA PSIHOLOGICA APLICATA. Repere teoretice si practice

Autor : Iulia Ciorbea (coord)
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie : 2015
ISBN 978-606-719-355-8
Nr pagini : 624
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : 62,10 lei la Editura, 46,92 lei la elefant , 69 lei la librarie.net
Descrierea editurii:

Evaluarea psihologica in context clinic, scolar sau organizational reprezinta o conditie esentiala pentru psihologul practician. Doar printr-o evaluare eficienta, relevanta si valida, vor putea fi identificate punctele forte si limitarile persoanei, grupului sau organizatiei si vor putea fi luate cele mai adecvate decizii pentru a asigura calitatea vietii psihice a individului sau „sanatatea" organizatiei.

Autorii volumului puncteaza principalele etape ale procesului de evaluare psihologica, trec in revista cele mai relevante si actuale instrumente de evaluare, precizeaza modalitatile de redactare a rapoartelor psihologice, dar subliniaza si erorile frecvente din procesul de evaluare.

Obiectivul major al cartii este acela de a propune o sinteza de actualitate a problematicii evaluarii psihologice in principalele sale arii aplicative (clinica, educationala si organizationala), oferind un ghid teoretic si practic atat pentru studenti, cat si pentru psihologii practicieni aflati in primii ani de cariera.

Cuprins:


Introducere  11

Partea I. Principiile evaluarii psihologice (Nicolae Martin)  19
1. Evaluare psihologica sau psihodiagnostic  19
2. Specificul evaluarii psihologice  23
3. Evaluare psihologica versus testare psihologica  25
4. Structura si caracterul procesual al evaluarii psihologice  29
     4.1. Psihologul - principalul instrument al evaluarii  29
     4.2. Structura evaluarii psihologice  30
5. Colectarea datelor  31
     5.1. Criterii posibile in selectia surselor de informatie necesara evaluarii psihologice  31
     5.2. Scopul evaluarii psihologice  35
     5.3. Metodele evaluarii psihologice  36
     5.4. Etica colectarii datelor de evaluare  40
     5.5. Alcatuirea bateriei de metode  43
6. Surse de deformari in procesul de colectare a datelor  52
     6.1. Deformari datorate metodei   52
     6.2. Deformari datorate evaluatorului  56
     6.3. Deformarile datorate persoanei evaluate  63
7. Colectarea computerizata a datelor  65
8. Interpretarea datelor  69
     8.1. Interpretarea intuitiva si conceptuala  74
     8.2. Principii ale interpretarii  82
          8.2.1. Principii in interpretarea bazata pe concepte  82
          8.2.2. Principiile interpretarii fundamentate statistic  83
          8.2.3. Despre asa-zisul simt clinic  88
          8.2.4. Nomotetic si idiografic  92
9. Specificul, avantajele si dezavantajele interpretarii asistate de computer  95
10. Amenintari la adresa adecvarii procesului interpretativ  105
     10.1. Mobilurile disimularii  106
11. Alte principii interpretative  110
     11.1. Principiul integrarii informatiei  110
     11.2. Principiul orientarii pozitive a interpretarii  118
     11.3. Principiul variabilitatii fortei argumentelor  119
12. Problema deciziei in evaluarea psihologica  119
Bibliografie  129

Partea a II-a. Evaluarea psihologica in context clinic (Iulia Ciorbea, Rodica Enache, Claudia Salceanu)  137
1. Repere teoretice ale psihologiei clinice  137
1.1. Activitatile psihologului clinician  137
1.2. Abordari teoretice actuale in psihologia clinica  142
1.3. Conceptualizarea clinica  150
1.3.1. Abordarea psihodinamica  154
1.3.2. Abordarea cognitiv-comportamentala  157
1.3.3. Abordarea umanist-experientiala  159
1.3.4. Utilizarea eficienta a abordarilor teoretice  161
1.4. Clasificarea tulburarilor psihice  166
2. Procesul de evaluare clinica  176
2.1. Definirea, etapele si caracteristicile procesului de evaluare clinica  176
2.2. Contributia principalelor modele clinice in procesul de evaluare psihologica  186
2.2.1. Evaluarea clinica in abordarea psihodinamica  187
2.2.2. Evaluarea clinica in abordarea cognitiv-comportamentala  195
2.2.3. Evaluarea clinica in abordarea umanist-experientiala  202
2.2.4. Evaluarea clinica din perspectiva modelului biopsihosocial  210
2.3. Alianta de lucru  223
2.4. Metode de evaluare clinica  233
2.4.1. Interviul clinic  235
2.4.2. Observatiile comportamentale  247
2.4.3. Instrumente psihometrice  254
2.5. Rationamentul clinic/judecata clinica in evaluarea psihologica  268
2.6. Raportul de evaluare clinica  290
Bibliografie  297

Partea a III-a. Evaluarea psihologica in context educational (Valeria Negovan, Margareta Dinca) 311
1. Repere teoretice ale psihologiei educatiei  311
     1.1. Abordari teoretice actuale ale psihologiei aplicate in domeniul educatiei  311
     1.2. Aspecte generale, activitati si competente specifice ale psihologului in domeniul educatiei  327
2. Procesul de evaluare psihologica in context educational  336
     2.1. Definire, etape si caracteristici ale procesului de evaluare psihologica in context educational  336
     2.2. Metode de evaluare psihologica in context educational  341
          2.2.1. Observatia  343
          2.2.2. Interviul  345
          2.2.3. Testele  350
     2.3. Raportul de evaluare psihologica in context educational  377
Bibliografie  383
Anexa 1  397
Anexa 2  401

Partea a IV-a. Evaluarea psihologica in context organizational (Dragos Iliescu, Catalin Nedelcea, Andrei Ion)  407
1. Activitatea de evaluare psihologica in organizatii  407
     1.1. Introducere  407
     1.2. Procesul de evaluare psihologica  408
          1.2.1. Scopul evaluarii  413
          1.2.2. Criteriile evaluarii  418
          1.2.3. Predictori  419
          1.2.4. Metode  419
          1.2.5. Instrumente  420
          1.2.6. Derularea propriu-zisa a evaluarii  421
          1.2.7. Interpretarea rezultatelor  426
          1.2.8. Raportarea rezultatelor  429
     1.3. Principiul cadrelor multiple in evaluare  432
2. Criterii  435
     2.1. Performanta in munca  435
          2.1.1. Performanta in sarcina  439
          2.1.2. Performanta contextuala  439
          2.1.3. Comportamentele contraproductive  442
     2.2. Plecarile voluntare din organizatie  446
     2.3. Succesul in cariera/avansarea in cariera  448
     2.4. Integrarea criteriilor  450
3. Predictori  452
     3.1. Modele de predictori  452
     3.2. Taxonomii de aptitudini (Fleishman)  456
     3.3. Predictori specifici  459
          3.3.1. Aptitudinile cognitive  459
          3.3.2. Personalitatea  465
          3.3.3. Inteligenta emotionala  478
     3.4. Taxonomii de competente  485
4. Metode de evaluare  495
     4.1. Teste  487
     4.2. Chestionare si inventare  500
     4.3. Interviul  508
5. Situatii tipice de evaluare in organizatii  519
     5.1. Evaluarea in scop de selectie profesionala  519
          5.1.1. Practici organizationale  520
          5.1.2. Procesul de evaluare in selectia de personal - repere si recomandari practice  523
     5.2. Evaluarea capacitatii de munca  531
     5.3. Evolutii in evaluarea aplicata in organizatii  535
          5.3.1. Centrele de evaluare (assessment centers)  535
          5.3.2. Centrele de dezvoltare - un caz special al centrelor de evaluare  541
Bibliografie  547

Partea a V-a. Etica evaluarii psihologice (Michael Stevens)  565
(Traducere si adaptare: Ramona Budui, Iuliana Lungu)
Nota coordonatorului  565
1. Introducere   566
2. Declaratia Universala  568
3. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica  571
     3.1. Standarde etice generale  572
     3.2. Standarde etice specifice  573
     3.3. Preocupari etice globale  578
4. Luarea de decizii etice  585
5. Aspecte etice in evaluarea psihologica in context clinic  587
6. Aspecte etice in evaluarea psihologica in context juridic  593
7. Aspecte etice in evaluarea psihologica in context scolar/educational  597
8. Aspecte etice in evaluarea psihologica in context organizational  604
9. Riscul de dezangajare morala  609
Bibliografie  611

Prezentarea autorilor  615Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu