sâmbătă, 30 martie 2013

FILOSOFIA INCONSTIENTULUIAutor :                 
Editura Trei
Colectia În afara colecţiilor
An aparitie :2009
Editia a III-a (reuneste cele doua volume într-o formă îmbunătăţită)
Editia originala 2001
ISBN  978-973-707-264-1
Nr pagini :544
Format 130 x 200
Pret : 46,55  lei la Editura, 29,40 lei la elefant (20,30 lei e-book), 49 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Aşa cum filosofia tradiţională s-a străduit să spună totul despre spirit din perspectiva conştientului, filosofia inconştientului abordează spiritul din perspectiva zonelor subliminale ale psihicului, mai superficiale sau mai profunde (inconştient personal, inconştient colectiv). Două îi sunt ideile structurante: «spiritul este impur» şi «există spirit inconştient». Ambele pun în discuţie două din axiomele filosofiei tradiţionale, şi anume «spiritul este pur» şi «conştiinţa este consubstanţ ială spiritului». În măsura în care reconsideră spiritul dintr-o perspectivă unică, demersul meu regăseşte vocaţia sistematică a filosofiei, fără a urmări realizarea ei integrală. Cititorul se întâlneşte pe parcursul lecturii cu hermeneutica, estetica, filosofia religiei, etica, filosofia ştiinţei – toate regândite din perspectiva inconştientului.
Vasile Dem. Zamfirescu
Cuprins:


Cuvânt înainte la ediţia a treia 11
Cuvânt înainte la volumul întâi 13
Cuvânt înainte la volumul al doilea  15

Capitolul I. Preliminarii la o filosofie a inconştientului 17
1. Este posibilă o filosofie a inconştientului? 19
     1.1. Cultura filosofică a lui Freud 23
     1.2. Filosofie tradiţională şi perspectiva inconştientului  28
2. Ideea şi conceptul de inconştient în istoria filosofiei 30
3. Inconştientul în psihanaliză 44
     3.1. Factualitatea teoriei freudiene 44
     3.2. Conţinuturile inconştientului şi structura psihicului. Natură şi cultură în psihanaliză 56
4. Filosofie şi psihanaliză. Tur de orizont contemporan 64
     4.1. Psihanaliza — obiect al teoriei şi filosofiei ştiinţei 66
     4.2. Evidenţierea şi fructificarea implicaţiilor filosofice ale psihanalizei 69
     4.3. Psihanaliza filosofiei 76

Capitolul II. Impuritatea spiritului: psihanaliza ca hermeneutică 83
1. Hermeneutică şi filosofie 85
2. Hermeneutica psihanalitică şi relaţia spirit-suflet 88
3. Principiile hermeneuticii psihanalitice 99
4. Spiritul inconştient şi problema psihologismului 102
5. Actul ratat şi cogito-ul cartezian. Problema subiectului ...105
6. Interpretarea visului — paradigmă a hermeneuticii psihanalitice. Dorinţa 118
7. Hermeneutica simptomului nevrotic.Dorinţa şi legea 132
     7.1. Complexul Oedip în isterie 136
     7.2. Sensul fobiei micului Hans 138
     7.3. Nevroza ca negativ al perversiunii 141
     7.4. Complexul Oedip în nevroza obsesională 142
     7.5. Nevroza şi condiţia umană 149
8. De la psihologia inconştientului la estetică: Witz-ul 150
     8.1. Plăcerea estetică 158
9. Estetica psihanalitică: complexul Oedip în literatură 160
     9.1. Straniul şi complexul Oedip 163
     9.2. Hamlet şi Oedip 167
     9.3. De la Fraţii Karamazov la Totem si tabu 171
     9.4. Paradigma literară a psihanalizei: Oedip rege 174
     9.5. Romanul, gen oedipian? 178
10. De la psihanaliza religiei la religia psihanalitică. Freud şi Jung 182
     10.1. Nevroză, artă, religie 193
     10.2. Religie şi dorinţă 197
     10.3. Elemente religioase în psihanaliză 201
11. Impuritatea moralei: resentiment şi morală 203
     11.1. Fenomenologia şi psihologia resentimentului 206
     11.2. Sociologia resentimentului 211
     11.3. Valorizarea produselor culturale ale resentimentului 221
12. Psihanaliza spiritului ştiinţific 224
     12.1. Inconştientul personal şi ştiinţele naturii 225
     12.2. Inconştientul colectiv şi ştiinţele naturii 237
     12.3. Calea spre obiectivitate în ştiinţele omului 248
13. Hermeneutica psihanalitică — propedeutică la spiritul liber 258

Capitolul III. Antropologia psihanalitică 261
1. Psihanaliza ca hedonism 264
     1.1. Sexualitatea infantilă sau plăcerea ca scop în sine 271
     1.2. Scurt excurs despre anaclisis 276
     1.3. Paradigma sexualităţii infantile 278
     1.4. Mica pubertate 283
     1.5. Dublul început al vieţii sexuale 285
     1.6. Dovezi indirecte despre existenţa sexualităţii infantile 286
     1.7. Este copilul un „pervers polimorf"? 288
     1.8. Fundamentul biologic al sexualităţii infantile 290
2. Hedonismul în istoria filosofiei. O parafrază marcusiană 294
     2.1. Locul psihanalizei 299
3. Freud — critic al culturii 300
     3.1. Restrângerea plăcerii sexuale 305
     3.2. Reprimarea agresivităţii ca sursă de neplăcere 309
     3.3. Critică şi conformism 312
     3.4. Este posibil un principiu nerepresiv al realităţii? O altă parafrază marcusiană 314
4. De la antropologie la ontologie: Eros şi Thanatos 320
     4.1. Erosul sau pulsiunile vieţii 324
     4.2. Thanatosul — un instinct „filosofic"? 326
     4.3. Confruntarea dintre Eros şi Thanatos ca fundal al vieţii 331
5. Desexualizarea psihanalizei sau teoria relaţiei cu obiectele ca psihanaliză a socialităţii. Glose la o lucrare de sinteză 334
     5.1. Schimbare de paradigmă în psihanaliză? 334
     5.2. Margaret Mahler sau eşecul armonizării celor două teorii 337
     5.3. Teoria celor doi factori — o soluţie echilibrată 338
     5.4. O poziţie radicală — renunţarea la teoria instinctelor 342
     5.5. O nouă viziune asupra omului? 344

Capitolul IV. Noologia abisală 347
1. Freud şi „inconştientul de sus" 349
     1.1. Formarea supraeului 358
     1.2. În căutarea originarului: supraeul precoce 370
     1.3. Morala inconştientă şi morala conştientă 373
     1.4. Maturitatea morală 382
     1.5. Comunismul şi infantilizarea morală 385
2. Spiritul inconştient ca arhetip la C.G. Jung 386
     2.1. Premise filosofice: psihologia analitică sau a complexelor ca noologie abisală 386
          2.1.1. Dimensiunea arhetipală a moralei: a priori-ul jungian 388
          2.1.2. Excurs: o perspectivă lamarkistă asupra formării arhetipurilor 393
          2.1.3. A priori formal sau material? 399
          2.1.4. Între psihologism şi misticism: problema reducţionismului 404
          2.1.5. Spirit, suflet, corp 412
          2.1.6. Metapsihologia jungiană 417
     2.2. Principii şi metode pentru cunoaşterea spiritului inconştient 419
     2.3. În lumea spiritului inconştient 432
          2.3.1. Caracteristicile arhetipurilor — o încercare de sinteză 433
          2.3.2. Un inventar al arhetipurilor tipice şi atipice 441
               2.3.2.1. Arhetipuri sau existenţiale? 442
               2.3.2.2. Arhetipuri neîncadrabile 447
               2.3.2.3. Câteva arhetipuri tipice 452
     2.4. Simbolul - vehicul al arhetipurilor 458
          2.4.1. Relaţia Freud-Jung sau contradicţia unilaterală ....462
          2.4.2. O ilustrare: simbolurile geometrice ale sinelui 469
     2.5. Domeniile de manifestare ale arhetipurilor 482
3. De la arhetipuri la factori stilistici 490
     3.1. Psihanaliză, publicistică, dramaturgie 491
     3.2. Filosofia culturii ca noologie abisală 497
     3.3. Arhetipuri şi factori stilistici 507
     3.4. De la transcendental la transcendent 511
     3.5. Manifestare simbolică şi personanţă 513

Bibliografie 517

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu