luni, 16 martie 2015

TRAINING, COACHING,MENTORING. Metode si modele


Autor : Nicoleta Valentina Florea                
Editura C.H. Beck
Colectia Afaceri
An aparitie :2014

ISBN  978-606-18-0331-6
Nr pagini :176
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :25,42  lei la Editura, 25,50 lei la librariabucuresti, 26,90 lei la librarie.net


Descrierea editurii:

Despre lucrare

Pentru ca o organizație să supraviețuiască provocărilor din mediul extern, să obțină performanțe și avantaj competitiv pe piață trebuie să dezvolte cât mai mult abilitățile, competențele și cunoștințele deținute de angajații săi.

Cartea de faţă tratează câteva metode clasice, dar și noi de dezvoltare a capitalului uman, precum training-ul, coaching-ul și mentoring-ul, e-coaching-ul și e-mentoring-ul şi se adresează managerilor și specialiștilor, dar şi angajaților care intenţionează să-și dezvolte creativitatea, inovarea, loialitatea, lucrul în echipă, originalitatea, comunicarea, imaginația și capacitatea de învățare, astfel încât să poată face față diverselor provocări cu care se confruntă.
Puncte forte

Cartea de faţă tratează câteva metode clasice, dar și noi de dezvoltare a capitalului uman, precum training-ul, coaching-ul și mentoring-ul, e-coaching-ul și e-mentoring-ul

Despre autoare

Florea Nicoleta Valentina este lector universitar dr. în cadrul Departamentului de Management-Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Valahia din Târgovişte şi predă următoarele materii: Managementul resurselor umane, Marketing, Management, Relaţii Publice şi Comunicare.

Are o experienţă de peste 14 ani în domeniul Managementului resurselor umane: recrutare, angajare, salarizare şi gestiunea resurselor umane.

A obţinut diploma de Licenţă în Marketing în anul 1997, diploma de Master în Marketing, în anul 2004 şi diploma de doctor în Management în 2011, cu teza intitulată "Strategii de recrutare, selecţie şi angajare în marile organizaţii din judeţul Dâmboviţa”.

Cartea de faţă este a treia carte publicată în domeniul MRU.  A mai publicat 34 de articole în domeniul managementului, MRU şi comunicării, în reviste şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

A absolvit diverse cursuri de specializare şi programe de training în domeniul managementului resurselor umane, managementului calităţii, managementului financiar, informatică, socio-psiho-pedagogie şi limbi străine.

Public ţintă

Manageri, specialiști, angajați, studenți, masteranzi și doctoranzi interesaţi de domeniul dezvoltării resurselor umane.


Cuprins:

1. Metode de dezvoltare individuală  1
    1.1. Dezvoltarea individuală - cheia obţinerii performanţei  1
    1.2. Responsabilitatea angajatului în dezvoltarea proprie  3
    1.3. Metode de dezvoltare individuală 6
        1.3.1. Dezvoltarea capitalului uman prin obţinerea de noi competenţe  6
        1.3.2. Abilităţile şi importanţa lor în dezvoltarea capitalului uman 10
        1.3.3. Calificările şi rolul acestora în dezvoltarea individuală 14
2. Metode de dezvoltare organizaţională 16
    2.1. Responsabilitatea organizaţiei în dezvoltarea indivizilor  20
    2.2. Metode şi tehnici folosite în cadrul DO  21
        2.2.1. Laboratoarele de training şi T-groups . 22
        2.2.2. Acţiunile de cercetare şi feedback  23
        2.2.3. Managementul schimbării, schimbarea strategică şi reengineering  25
        2.2.4. Teambuilding-ul sau construirea echipelor de lucru  29
        2.2.5. Cercurile de calitate  33
3. Dezvoltarea şi formarea capitalului uman prin training  36
    3.1. Conţinutul şi rolul formării  36
    3.2. Proiectarea programului de instruire  39
    3.3. Etapele ciclului de instruire  44
    3.4. Surse de informaţii şi date necesare analizei nevoilor de training  53
        3.4.1. Testele 55
        3.4.2. Harta micropolitică 57
        3.4.3. Analiza SWOT  58
        3.4.4. Analiza STEP  59
        3.4.5. Tehnica fishboning  60
        3.4.6. Analiza cauzelor şi consecinţelor  63
        3.4.7. Metoda copacului cu erori (Fault tree analysis) 64
    3.5. Caracteristicile şi rolurile responsabilului cu activitatea de formare  66
    3.6. Evaluarea efectelor formării  69
        3.6.1. Evaluarea programelor de instruire şi a eficacităţii formatorilor 69
        3.6.2. Efectele formării şi măsurarea lor  72
    3.7. Eficienţa programului de training  74
    3.8. Factori care influenţează organizarea stagiului de formare  76
4. Programe de training  82
    4.1. Programe de training în afara locului de muncă (off-the-job)  82
        4.1.1. Instruirea pre-operatorie (vestibul training)  82
        4.1.2. Instrucţia prin prelegeri  82
        4.1.3. Discuţiaşi discuţia-panel  85
        4.1.4. Simularea  86
        4.1.5. Exerciţiile în grup  88
        4.1.6. Atelierele de lucru  88
        4.1.7. Cursurile prin corespondenţă 88
        4.1.8. Brainstorming-ul  88
        4.1.9. Tehnica interacţiunii observate (fishbowl)  89
        4.1.10. Controversa creativă 90
        4.1.11. Predarea reflexivă 90
        4.1.12. Focus-group-ul (FG)  91
        4.1.13. Metoda „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”  92
        4.1.14. Jocul de rol  93
        4.1.15. Turul galeriei  94
        4.1.16. Modelarea 96
    4.2. Programe de training la locul de muncă (on-the-job)  96
        4.2.1. Ucenicia  97
        4.2.2. Demonstraţia  98
        4.2.3. Coaching-ul  98
        4.2.4. Rotaţia posturilor  99
        4.2.5. Mentoring-ul 99
        4.2.6. Seminariile şi conferinţele 10
        4.2.7. Stagiile cu program complet  100
    4.3. Factori ce influenţează alegerea metodelor de formare  101
    4.4. Modele de formare  103
5. Dezvoltarea capitalului uman prin coaching şi mentoring  110
    5.1. Apariţia, dezvoltarea şi definirea coaching-ului  112
        5.1.1. Dar ce este astă zi coaching-ul?  113
        5.1.2. Tipuri de coaching  115
        5.1.3. Avantaje şi dezavantaje ale folosirii coaching-ului 118
    5.2. Originile şi definirea mentoring-ului  120
        5.2.1. Definiţii ale procesului de mentoring  120
        5.2.2. Avantaje şi dezavantaje ale folosirii mentoring-ului  124
        5.2.3. Funcţiile procesului de mentoring  124
        5.2.4. Contexte şi medii de desfăşurare ale procesului de mentoring  126
        5.2.5. Tipuri de mentori  126
        5.2.6. Tipuri de mentoring  127
    5.3. Fazele de desfăşurare ale unui proces de mentoring/coaching 130
    5.4. Stiluri abordate de mentori şi coacheri în dezvoltarea angajaţilor  132
        5.4.1. Stilurile abordate de mentori în procesul de dezvoltare  132
        5.4.2. Stilurile abordate de coacheri în procesul de dezvoltare  135
    5.5. Implementarea proceselor de coaching şi mentoring  136
        5.5.1. Succesul implementării proceselor de coaching/mentoring  136
        5.5.2. Crearea unei culturi specifice de sus ţinere a acestor procese  137
    5.6. E-coaching, E-mentoring  139
    5.7. Elasticitatea proceselor de formare prin coaching şi mentoring  142
    5.8. Rolurile mentorului în procesul de integrare organizaţională în vederea creşterii performanţei capitalului uman nou angajat 144
    5.9. Modele de evaluare a eficienţei implementării proceselor de coaching şi mentoring  148
        5.9.1. Modelul lui Rickard privind eficienţa unui program de e-mentoring structurat  148
        5.9.2. Modelul GROW (2001)  149
        5.9.3. Modelul SOS (Parsloe E., Wray M., 2000  151
        5.9.4. Modelul lui Kirckpatrick (1959)  151
        5.9.5. Modelul CIRO (1978)  152
        5.9.6. Modelul lui Megginson D. et al. (2005, 2006)  152

Bibliografie  155


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu