joi, 24 decembrie 2015

PSIHOSOCIOLOGIE SCOLARA

Autor : Stefan Boncu, Ciprian Ceobanu (coord)
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2013
ISBN 978-973-46-4045-4
Nr pagini : 384
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 34,95 lei la Editura, 29,71 lei la librariaonline (22,46 lei ebook-ul), 33,20 lei la libris
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

Asigurarea unui nivel de educatie uniform pentru elevi cu coeficienti de inteligenta, personalitati si medii de provenienta diferite reprezinta una dintre provocarile cu care se confrunta invatamintul romanesc. Studiile reunite in volum ofera o imagine de ansamblu a sistemului educational, precum si solutii pentru buna functionare a acestuia. De la conceptul de sine academic, motivatie si autodeterminare pina la relatia elev-profesor si utilizarea noilor tehnologii, autorii isi prezinta argumentele si recomandarile pe baza celor mai importante cercetari efectuate la nivel mondial. Propunind o abordare moderna si teme actuale, lucrarea este o sursa de informatii utile atit pentru studentii care se pregatesc pentru o cariera didactica si pentru profesorii din invatamintul preuniversitar si academic, cit si pentru decidentii educationali.

Cuprins:

Prezentarea autorilor  13
Prefaţă (Constantin Cucoş) 17

Partea I
ELEVUL ŞI DlNAMICILE LUI COGNITIVE

Capitolul 1. Metacogniţia (Andrei Holman)  23
1.1. Cunoştinţele metacognitive  24
1.2. Monitorizarea progresului în sarcină  25
1.2.1. Tehnici de creştere a acuratetei monitorizării metacognitive  27
1.2.2. Monitorizarea metacognitivă şi fluenta cognitivă  28
1.3. Strategiile de control al activităţii  30
Bibliografie  31

Capitolul 2. Setări mentale în educaţie (Cătălin Dîrţu) 33
2.1. Automatismele, suportul absolut necesar al activităţii conştiente 34
2.2. Ce sunt teoriile implicite şi/sau setările mentale  35
2.3. Teoriile implicite de personalitate şi cunoaşterea celuilalt  36
2.4. Setări mentale legate de inteligenţă şi supradotare  38
2.5. Importanţa teoriilor implicite în activitatea de învăţare  39
Bibliografie 41

Capitolul 3. Conceptul de sine academic (Irina Crumpei)  42
3.1. Constatări iniţiale asupra conceptului de sine  42
      3.1.1.Construct multidimensional  43
      3.1.2.Structură ierarhică dinamică  43
      3.1.3.Construct descriptiv şi evaluativ  43
      3.1.4.Construct diferentiabil de alte constructe  43
3.2. Delimitarea conceptului de sine academic  44
3.3. Efectul „peştelui mare in lacul mic"  44
3.4. Efectul gloriei reflectate  45
3.5. Genul, vârsta şi conceptul de sine academic  46
3.6. Conceptul de sine academic şi performanta academică  47
      3.6.1.Modelul creşterii personale  47
      3.6.2.Modelul dezvoltării abilităţilor  48
      3.6.3.Modelul efectelor reciproce  48
      3.6.4.Efecte de mediere în modelul cauzal  49
Bibliografie  50

Capitolul 4. Efectul Mozart (Andreea Negruţi)  54
4.1. Performanţa spaţio-temporală şi originile efectului Mozart  54
4.2. Efectul Mozart - între validitate şi legendă ştiinţifică  56
4.3. Explicaţiile efectului Mozart  57
4.4. Replicabilitatea efectului Mozart  59
4.5. Critici aduse efectului Mozart  60
4.6. Beneficii şi riscuri în sfera educaţiei  61
Bibliografie 62

Partea a II-a
INTERACTIUNI ŞI COGNITIE

Capitolul 5. Reprezentările sociale şi câmpul educaţiei (Jean-Marie Seca)  67
5.1. Campul educaţiei  67
5.2. Reprezentările sociale: replicări iterative şi creative ale cunoştinţelor organizaţionale şi grupale  69
5.3. Organizarea spaţiului de învăţare şi alte obiecte ale reprezentărilor sociale legate de educaţie  71
      5.3.1. Spaţiile şi tipul de învăţare  71
      5.3.2. Culturi populare şi efecte de segregare 73
      5.3.3. Inteligenţa ca fenomen social şi intervenţia in organizaţia educativă  74
Bibliografie  75

Capitolul 6. Marcajul social şi conflictul sociocognitiv (Mihaela Baza) 78
6.1. Teoria neopiagetiană şi cunoaşterea socială  78
6.2. interacţiunea socială şi dezvoltarea cognitivă  80
6.3. Marcajul social şi conflictul sociocognitiv  80
6.4. Teoria lui Vîgotski şi cunoaşterea socială  81
      6.4.1. Zona de dezvoltare proximală  82
6.5. Adulţii ca indrumători  82
      6.5.1. Eşafodajul  83
      6.5.2. Adulţii ca indrumători în contexte din viaţa reală  84
6.6. Colegii ca îndrumători  84
      6.6.1. Colegii îndrumători şi contextul social  85
6.7. Unele limitări ale beneficiilor partenerilor, îndrumătorilor şi echipelor  85
      6.7.1. Variabilităţi în relaţiile interpersonale  85
      6.7.2. Statut şi parteneriat  86
6.8. Procese multiple ale interacţiunii sociale  88
      6.8.1. Conflict, complementaritate şi omisiuni in perspectivele neopiagetiene şi vîgotskiene  89
Bibliografie  90

Capitolul 7. Emoţia şi cogniţia în şcoală: influenţele stărilor emoţionale asupra proceselor cognitive în context educaţional (Andrei Holman)  93
7.1. Atentia  93
7.2. Memoria  94
7.3. Evaluarea  95
7.4. Rationamentul  97
7.5. Implicarea în sarcină  98
Bibliografie  102

Capitolul 8. Perspective interculturale asupra învăţării (Andrei-Lucian Marian)  103
8.1. Abordări diferite ale învăţării interculturale  104
8.2. Principii ale învăţării interculturale  105
8.3. Învăţarea pe baza diferenţelor culturale 106
8.4. Procesul învăţării interculturale 107
8.5. Învăţarea interculturală exponentiala  110
Bibliografie  111

Partea a III-a
RESORTURI MOTIVATIONALE ALE ÎNVATARII

Capitolul 9. Motivatia şi autodeterminarea în şcoală (Dorin Nastas)  115
9.1. Ce este motivaţia? 116
9.2. Perspectiva autodetermmării 116
9.3. Premisa fundamentală a teoriei 117
9.4. Nevoile psihologice fundamentale 117
9.5. Motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă 118
9.6. Impactul recompensei asupra motivatiei intrinsece 119
      9.6.1. Primele studii pe adulţi: recompense tangibile vs recompense verbale 119
      9.6.2. Primele cercetări pe copii : recompense contingente vs recompense neaşteptate 123
      9.6.3. De ce recompensele externe scad motivatia internă? 124
      9.6.4. Cum folosim recompensele?  125
9.7. Interiorizarea motivatiei extrinsece şi formele reglării motivationale 125
9.8. Stilul de motivare al profesorilor şi părinţilor  127
      9.8.1. Cum sunt şi ce fac „controlorii“? 127
      9.8.2. Cum sunt şi ce fac „facilitatorii”? 128
Bibliografie  130

Capitolul 10. Succesul şi eşecul în educaţie (Liliana Stan)  131
10.1. Succesul şi eşecul în activitatea umană  131
10.2. Succesul şi eşecul in activitatea educativă actuală  132
10.3. Succesul elevului. Formele eşecului şcolar  134
10.4. Definirea succesului şi eşecului şcolar  136
10.5. Determinanţii instituirii succesului şi eşecului şcolar  137
Bibliografie 140

Capitolul 11. Implicaţii ale percepţiilor privind eficienţa personală în autoreglarea învăţării la elevi (Versavia Curelaru)  142
11.1. Personalitatea în contextul teoriei sociocognitive 143
11.2. Teoria eficienţei personale  144
11.3. Impactul teoriei eficienţei personale în domeniul educaţional 145
      11.3.1. Structura multidimensională a eficienţei personale a elevilor 146
      11.3.2. Implicaţii ale percepţiilor eficienţei personale în dezvoltarea competenţelor cognitive ale elevilor 147
11.4. Autoreglarea învăţării şcolare prin mecanismele eficienţei personale 152
v11.4.1 Consideraţii generale  152
      11.4.2. Modelul cognitivist al autoreglării 152
      11.4.3. Locul sinelui in cadrul modelului cognitivist al autoreglării 153
      11.4.4. Modelul sociocognitiv al autoreglării  154
Bibliografie  156

Capitolul 12. Delăsarea în şcoală (Ştefan Bancu) 159
12.1. Amanare şi disconfort subiectiv 159
12.2. Cauzele delăsării  162
12.3. Performanţele slabe şi alte consecinţe negative  163
12.4. Libertatea şi energia tinerilor studioşi  164
12.5. Obligaţiile şcolare amanate  166
Bibliografie 169

Capitolul 13. Ameninţarea stereotipului în context şcolar (Octavian Onici) 171
13.1. Geneza studierii ameninţării stereotipului 171
13.2. Cine este vulnerabil si ce anume este afectat de ameninţarea stereotipului? 172
      13.2.1 Genul şi rasa în mediul şcolar 174
13.3. Strategii şi mecanisme defensive 175
      13.3.1 Devalorizarea şi lipsa de angajare in sarcină 175
      13.3.2. Autohandicaparea  176
      13.3.3. Slaba identificare socială  176
13.4. Cum se pot preveni sau combate efectele ameninţării stereotipului? 177
      13.4.1 O altă viziune asupra sarcinii 178
      13.4.2. Constientizarea transformării  179
      13.4.3. Altă optică asupra sinelui 179
Bibliografie 181

Partea a IV-a
INTERACTIUNI ÎN CLASA

Capitolul 14. O perspectivă psihosocială asupra relaţiilor dintre profesori şi elevi (Ciprian Ceabanu)  185
14.1. O perspectivă clasică asupra studiului relatiilor profesor-elev  185
14.2. Principii generale de analiză a relaţiilor adult-copil  188
      14.2.1. O perspectivă holistică şi integratoare  188
      14.2.2. Relatii reciproce şi funcţionale intre părţile componente şi întreg  189
      14.2.3. Motivare şi schimbare  189
      14.2.4. Cornpetenta văzută ca o calitate repartizată  190
      14.2.5. Importanţa relaţiilor în dezvoltarea umană  190
14.3. Un model pentru studierea relaţiilor profesor-elev  191
      14.3.1. Trăsăturile individuale in cadrul relaţiei profesor-elev   192
      14.3.2. Procese de schimb al informaţiei : comunicarea dintre profesor şi elev 193
      14.3.3. Influenţele externe  193
Bibliografie  195

Capitolul 15. Agresivitatea în mediul şcolar (Corneliu Havârneanu) 197
15.1.Definirea conceptelor  197
15.2.Teoriile agresivităţii  197
15.3.Modelul general al agresivitatii  200
15.4.Schimbarea paradigmei teoretice 203
15.5.Aspecte ale violenţei în şeoală  205
Bibliografie  206

Capitolul 16. Didactogenia - concept şi evoluţie (Florin A. Sava) 208
16.1.Particularităţile studierii didactogemei  209
16.2.Concepte fundamentale asociate didactogeniei  209
      16.2.1. Comportamentul inadecvat  210
      16.2.2. Didactogenia  210
      16.2.3. Termeni apropiaţi conceptului de didactogenie  211
      16.2.4. Frecvenţa de apariţie a didactogeniilor  212
16.3. Factori declanşatori ai didactogeniei şi consecinţe asupra elevilor  212
      16.3.1. Stilul pedagogic şi personalitatea cadrului didactic  213
      16.3.2. Distanţarea psihologică 214
      16.3.3. Manipularea greşită a autoritâţii  215
      16.3.4. Ideologia de controlare a elevilor  215
      16.3.5. Sindromulde epuizare (burnout) 216
      16.3.6. Contextul organizaţional  216
16.4. Lipsa cunoştinţelor de management al clasei de elevi  217
16.4.1. Metode de disciplinare a elevilor  217
Bibliografie  218

Capitolul 17. Fenomenul „favoritul profesorului” (Cătălin Dîrţu) 221
17.1. Procesul educaţional şi fenomenul „favoritul profesorului“ între obiectivitate şi subiectivitate  222
17.3. Bazele evoluţioniste  223
17.4.Aspecte negative şi pozitive  225
17.5. Relaţia cu procese şi fenomene conexe  227
Bibliografie  228

Capitolul 18. Comunicarea nonverbală în clasă (Marian Panainte)  230
18.1. Ce este comunicarea nornerbala  230
18.2. Rolul comunicării nonverbale în clasă  231
18.3. Comportamentul nonverbal de apropiere (immediacy)  233
      18.3.1. Comportamentul nonverbal de apropiere şi performanţa şcolară  234
      18.3.2. Comportamentul nonverbal de apropiere şi motivaţia  235
      18.3.3. Alte studii legate de comportamentul nonverbal al profesorilor  236
18.4. Rolul expectanţelor profesorilor. „Efectul Pvgmalion” în clasă  237
18.5. Influenţa comunicării nonverbale a elevilor  238
Bibliografie 240

Partea a V-a
CADRUL GRUPAL

Capitolul 19. Influenţa socială şi mizele ei în mediul şcolar (Dorina Sălăvăstru)  245
19.1. Formarea normelor de grup. lmplicaţii educaţionale  246
19.2.Conformismul in clasa de elevi  249
19.3.Influenţa minoritară  253
Bibliografie  255

Capitolul 20. Metoda sociometrică în studiul clasei de elevi (Cornelia Saponaru, Cătălina Tincu)  256
20.1. lntroducere  256
20.2.Ce este sociometria  257
20.3. Culegerea datelor prin administrarea testului sociometric  258
20.4. Analiza şi prelucrarea datelor  260
20.5.lnterpretarea rezultatelor  263
20.6.Limite în utilizarea metodei sociometrice  265
Bibliografie  267

Capitolul 21. Talentul în leadership la elevi şi tineri (Adrian Vicenţiu Labar)  269
21.1. Delimitări conceptuale: talent, supradotare, leadership  269
21.2. Teorii şi modele ale talentului valorizate din perspectiva leadershipului  270
      21.2.1.Modelul WICS al supradotării în leadership  271
      21.2.2. Modelul inteligenţei emoţionale în leadership 273
      21.2.3. Modelul triadic al dotării superioare  273
      21.2.4. Modelul multifactorial 274
21.3. Trăsăturile psihocomportamentale ale liderului  275
      21.3.1. Abilităţile cognitive  275
      21.3.2. Personalitatea  276
      21.3.3.Motivaţia  276
      21.3.4. Inteligenţa socială şi inteligenţa emoţională  277
      21.3.5. Abilitatea liderului de a rezolva probleme şi expertiza 278
21.4. Metodologii şi instrumente de identificare a liderilor  278
      21.4.1. Observarea comportamentului în sarcini de grup sau grupuri de discuţii fără conducător  279
      21.4.2. Chestionare de evaluare a abilităţilor de leadership pentru elevi normal şi inalt abilitati  279
21.5. Activităţi destinate dezvoltării abilităţilor de leadership la elevi şi tineri 280
Bibliografie   282

Capitolul 22. Cooperarea şi competiţia în clasă (Mariana Momanu, Ştefan Boncu)  285
22.1. Competiţia  285
22.2. Avantajele cooperării  287
22.3.Metode de cooperare  289
22.4. Dovezi experimentale  291
Bibliografie   294

Capitolul 23. Omogenitate şi eterogenitate în alcătuirea claselor (Ana-Maria Tepordei, Ştefan Boncu)  295
23.1. Compoziţia şcolii  295
23.2. Evoluţia grupării omogene a elevilor  297
23.3. Justificarea omogenităţii  299
23.4. Neajunsuri şi limite  302
Bibliografie  304

Partea a VI-a
ŞCOALA ÎN CONTEXT SOCIAL

Capitolul 24. Şcoala ca organizaţie (Daniela Victoria Zaharia)  309
24.1. Un model al eficienţei educaţionale  309
24.2.Perspective teoretice in studiul organizatiilor  310
      24.2.1. Scurt istoric al abordărilor teoretice în studiul organizaţiilor  311
24.3. Un model al şcolii ca organizaţie  312
24.4. Cultura organizaţională în şcoli  314
      24.4.1. De ce este importantă cultura organizaţională?   315
      24.4.2. Dezvoltarea unei culturi organizationale puternice 315
      24.4.3. O tipologie a culturilor organizaţionale  316
24.5. Stilul de leadership  317
Bibliografie  319

Capitolul 25. Ideologia masculină în educaţie (Eldar-Ştefan Rotaru) 321
25.1. Ce este masculinitatea?  321
25.2. Masculinitatea hegemonică  323
25.3. Prezenţa ideologiei masculine in şcoală  326
25.4. Strategii educaţionale in cazul băieţilor 331
Bibliografie  334

Capitolul 26. Telefonul mobil, copiii şi şcoala (Ciprian Ceobanu) 336
26.1. De ce atracţia pentu telefonul mobil?  336
26.2. Rolul telefonului mobil în construcţia identităţii sociale a copiilor şi adolescenţilor  338
26.3. Utilizareatelefonului mobilîn şcoală'l40
26.4. Aspecte psihopedagogice privind prezenţa telefonului mobil în contextul educational  342
Bibliografie  345

Capitolul 27. Mediul fizic al şcolii (Andrei Holman) 348
27.1. Clădirea  348
      27.1.1. Mărimea spaţiilor  348
      27.1.2. Planul arhitectural  350
      27.1.3. Vechimea şi starea de întreţinere  350
      27.1.4. Factori de agresivitate si vandalism  351
27.2. Zgomotul 352
27.3. Densitatea sociala  353
27.4. Lumina şi culorile  355
27.5. Climatul  356
Bibliografie  358

Partea a Vll-a
INTERVENTII ÎN CAMPUL EDUCATIONAL

Capitolul 28. Abordarea narativă în educaţie (Ovidiu Gavrilovici)  363
28.1. Povestea autobiografică şi externalizarea problemei  364
28.2. Demersul narativ  366
28.3. Aplicaţii narative în relaţia cu elevul  366
28.4. Aplicaţii narative cu întreaga clasă  368
28.5. Aplicaţii narative în şcoală  369
Bibliografie 370

Capitolul 29. Trainingul intercultural în psihologia şcolară (Andrei-Lucian Marzan)  372
29.1. Trainingul intercultural, accepţiuni prevalente  372
29.2. Contextul psihosocial şi educaţional al trainingului intercultural  374
29.3. Proiectarea trainingului intercultural  376
      29.3.1. Modelul lui Brislin şi Yoshida  376
      29.3.2. Trainingul intercultural fundamentat de teoria managementului anxietăţii/nesiguranţei 378
Bibliografie  381

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu