luni, 23 martie 2015

JOC SI INVATARE LA COPILUL PRESCOLAR. Ghid pentr educatori, parinti si psihologi


Autor : Florinda Golu               
Editura Didactica si Pedagogica
An aparitie :2009
Editia I      
ISBN  978-973-30-2474-3
Nr pagini :208
Format 165 x 205
Pretul la data postarii : 
20 lei la Editura20 lei la pravaliacu carti
Descrierea editurii:

Reuşita parcurgerii tranziţiei de la preşcolaritate la şcolaritate depinde de relaţia dintre modelul instructiv-educativ din grădiniţă şi gradul de maturizare şi pregătire psihologică a copilului pentru învăţarea şcolară.
Lucrarea „Joc şi învăţare la copilul preşcolar. Ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi” îşi propune să exploreze procesul maturizării şi dezvoltării psihice personale a copilului preşcolar, ca premisă a trecerii lui la statutul de şcolar şi la activitatea de învăţare din şcoală. În acelaşi timp, ea poate conta ca sursă de sugestii, recomandări şi indicaţii privind modul cum poate fi asigurată mai bine translaţia de la activitatea de joc la activitatea de învăţare şi modul cum poate fi ajutat educatorul să-şi amelioreze performanţele instructiv-educative legate de facilitarea acestui proces.Cuprins:

Introducere  5

PARTEA ÎNTÂI: Aspecte teoretice şi metodologice ale problemei maturizării şi  pregătirii psihologice a copilului pentru şcoală  7
 
Capitolul 1. Caracterizarea psihologică a perioadei preşcolare 7
1.1. Profilul psihologic al copilului preşcolar  7
1.2. Stadii şi substadii ale preşcolarităţii 12
 

Capitolul 2. Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară  16
2.1.Elemente ale maturizării intelectuale la copilul preşcolar  16
2.2.Maturizarea afectiv-motivaţională în preşcolaritate  25
2.3.Dezvoltarea psiho-morală şi psiho-comportamentală la vârsta preşcolară 29
2.4. Relaţiile cu mediul familial ca proiecţie a nevoii de sociabilitate a copilului preşcolar   33 


Capitolul 3. Joc şi învăţare. Rolul grupei pregătitoare 37
3.1.Jocul ca activitate fundamentală a copilului preşcolar  37
3.2.Mecanismul trecerii de la activitatea de joc la învăţarea de tip şcolar   42
3.3. Locul şi rolul grupei pregătitoare în prefigurarea şi antrenarea abilităţilor copilului pentru învăţarea de tip şcolar 46
 

PARTEA A DOUA: Determinări diagnostice ale nivelului maturizării şi dezvoltării psihice la copilul preşcolar. Elemente de formativitate  50
 

Capitolul 4. Metodologia cercetării 50
4.1. Obiectivele demersului de măsurare psiho-diagnostică  50
4.2. Ipotezele cercetării  51
4.3. Lotul de subiecţi 51
4.4. Metodologia cercetării (prezentarea instrumentelor) 53
 

Capitolul 5. Analiza şi interpretarea datelor obţinute 64
5.1. Metoda de determinare a nivelului dezvoltării motrice şi cognitive 64
5.2. Probă analitică pentru vârsta preşcolară 69
5.3. Investigarea domeniului cognitiv 69
     5.3.1. Matricile Progresive Raven şi Testul de Vocabular Crichton  74
     5.3.2. Proba Bender-Gestalt 76     5.3.3. Testul de gândire creativă Torrance  78     5.3.4. Aspecte comparative  81
5.4. Investigarea domeniului motivaţional 84
5.5. Investigarea domeniului afectiv  88
5.6. Investigarea domeniului socio-relaţional (Rezultatele testelor socio-motrice)  92
5.7. Investigarea personalităţii  103
 

Capitolul 6. Intervenţii experimental-formative privind pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală 108
6.1. Obiectivele şi ipotezele experimentului. Participanţi 108
6.2. Metoda de lucru  108
6.3. Rezultatele experimentului şi interpretarea lor  111
 

Capitolul 7. Interpretări finale şi concluzii 117
 

Anexe  120
Bibliografie  174

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu